Vzdělávání dospělých, semináře, školení, technické poradenství

Po kapkách k dokonalosti

Naše nejbližší akce

JEŘÁBY 2023

23. – 24. května 2023 

Odkaz na CLOUD, kde budou ke stažení prezentace ze semináře, které lektoři povolili zveřejnit, Vám bude zaslán na email, který byl uveden na přihlášce, nejpozději 2.6.2023.

Místo konání: OREA Resort Santon Brno
Adresa místa konání: Přístavní 1064/38, 635 00 Brno – Bystrc
CENA semináře  4.961 Kč  vč. DPH

 

 

Provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených technických zařízení

13.-14. června 2023

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246
CENA školení 7 865 Kč vč. DPH

Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jeřábů

22. června 2023 

Místo konání: Hotel YURA Čeladná 
Adresa místa konání: Čeladná 246, 739 12 Čeladná
CENA semináře  3.993 Kč  vč. DPH
CENA pro člena AZZ  3.630 Kč vč. DPH

Koncepce a modely Baťa využitelné v současné praxi řízení našich podniků

26.-28. června 2023 

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246, 739 12 Čeladná
CENA semináře  14.999 Kč  + 21% DPH

Jedno nebo třídenní ŠKOLENÍ PRO „TOPIČE“

aneb OBSLUHA KOTLŮ IV. TŘÍDY

DLE VAŠICH POŽADAVKŮ 

Místo konání: Ostrava nebo u vás ve firmě 
CENA školení 2.900 Kč vč. DPH – jednodenní pro opakované žadatele
CENA školení 4.300 Kč vč. DPH – třídenní pro nové žadatele

Jednodenní ŠKOLENÍ PRO „PLYNAŘE“
aneb pro MONTÉRY a OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

DLE VAŠICH POŽADAVKŮ 

Místo konání: Ostrava nebo u Vás ve firmě 
CENA školení 3.509 Kč vč. DPH

TESTOVÉ OTÁZKY pro zkoušky TIČR 

určeno pro REVIZNÍ TECHNIKY vyhrazených PLYNOVÝCH zařízení

Partneři

Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání.

Proč se vzdělávat s námi?

Zkušenosti více jak 20 let 

Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.
V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

 

 Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Aktuality

Zákon č. 250/2021 Sb.
zveřejněno: 2.9.2021

Ve sbírce zákonů částka 106 rozeslané dne 30. června 2021 vyšel Zákon č. 250/2021 Sb. ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
S velkou naléhavostí se očekává i vydání prováděcích předpisů k zákonu a to vydání nařízeních vlády s účinností také ode dne 1. 7. 2022 a to:

  • o vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených plynových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
  • o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

V současné době se upravují původní návrhy shora uvedených nařízení vlády zpracované k informaci pro schvalování zákona parlamentem a senátem ČR. Konečné znění nařízení vlád musí být vyhlášeno tak, aby platila jejich účinnost shodná s účinností zákona. Očekává se ukončení úprav v citovaných nařízeních vlády do konce roku 2021.

» Více informací se dozvíte na připravovaném semináři.