Vzdělávání dospělých, semináře, školení, technické poradenství

Po kapkách k dokonalosti

Naše nejbližší akce

ŠKOLENÍ PRO „PLYNAŘE“
aneb pro MONTÉRY a OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

5. října 2022

29. listopadu 2022

Místo konání: AKORD & POKLAD, s.r.o.
Adresa místa konání: Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1
CENA školení 3.267 Kč vč. DPH

XXIX. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE 
REVIZNÍCH a ODBORNÝCH TECHNIKŮ
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 

18. – 19. října 2022 

Místo konání: Hotel Černigov
Adresa místa konání: Hradec Králové

 

 

NOVÁ LEGISLATIVA v oblasti PLYNOVÝCH zařízení

určeno pro Revizní techniky vyhrazených plynových zařízení

8. listopadu 2022

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro zkoušky TIČR 

určeno pro Revizní techniky vyhrazených plynových zařízení

9. listopadu 2022

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246

„BÝT PASIVNÍ SE VYPLATÍ (!?)“

Transakční analýza v praxi

29.-30. listopadu 2022

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246

NOVÁ LEGISLATIVA v oblasti TLAKOVÝCH zařízení

určeno pro Revizní techniky TNS

6. prosince 2022

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro zkoušky TIČR 

určeno pro Revizní techniky TNS

7. prosince 2022

Místo konání: Hotel YURA Čeladná
Adresa místa konání: Čeladná 246

Partneři

Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání.

Proč se vzdělávat s námi?

Zkušenosti více jak 20 let 

Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.
V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

 

 Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Aktuality

Zákon č. 250/2021 Sb.
zveřejněno: 2.9.2021

Ve sbírce zákonů částka 106 rozeslané dne 30. června 2021 vyšel Zákon č. 250/2021 Sb. ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
S velkou naléhavostí se očekává i vydání prováděcích předpisů k zákonu a to vydání nařízeních vlády s účinností také ode dne 1. 7. 2022 a to:

  • o vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených plynových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
  • o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

V současné době se upravují původní návrhy shora uvedených nařízení vlády zpracované k informaci pro schvalování zákona parlamentem a senátem ČR. Konečné znění nařízení vlád musí být vyhlášeno tak, aby platila jejich účinnost shodná s účinností zákona. Očekává se ukončení úprav v citovaných nařízeních vlády do konce roku 2021.

» Více informací se dozvíte na připravovaném semináři.