Vzdělávání dospělých, semináře, školení, technické poradenství

Po kapkách k dokonalosti

Naše nejbližší akce

ŠKOLENÍ PRO „PLYNAŘE“
aneb pro MONTÉRY a OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

• 13. června 2024

• termíny pro II. pololetí chystáme

☺ nebo jiný den dle Vašich požadavků 

Místo konání: KAPKA PLUS s.r.o.
Adresa místa konání: Kpt. Vajdy 3047/20, Ostrava-Zábřeh
CENA školení 3.509 Kč vč. DPH

PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU
MOBILNÍCH JEŘÁBŮ

18. září 2024

Místo konání: KAPKA PLUS s.r.o.
Adresa místa konání: Kpt. Vajdy 3047/20, Ostrava-Zábřeh
CENA semináře 4.477 Kč vč. DPH
CENA pro člena AZZ  3.993 Kč vč. DPH

XXXI. ročník CELOSTÁTNÍ ODBORNÉ KONFERENCE 
REVIZNÍCH a ODBORNÝCH TECHNIKŮ
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 

15. – 16. října 2024

Místo konání: Hotel Černigov
Adresa místa konání: Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

BRZY ZDE NAJDETE VÍCE INFORMACÍ

CENA semináře  
CENA pro člena 

 

 

ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ

aneb TECHNIK ZNALEC od A DO z

13. – 14. listopadu 2024

Místo konání: KAPKA PLUS s.r.o.
Adresa místa konání: Kpt. Vajdy 3047/20, Ostrava-Zábřeh
CENA školení 8.349 Kč  vč. DPH
CENA pro člena AZZ  7.502 Kč vč. DPH

TOP CLASS pro všechny 

20. – 22. listopadu 2024

Místo konání: Hotel Horal
Adresa místa konání: Léskové 583, Velké Karlovice

BRZY ZDE NAJDETE VÍCE INFORMACÍ

CENA semináře  11.900 Kč  vč. DPH

REVIZNÍ TECHNIK
provozovaných TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
přípravný kurz ke zkoušce TIČR

10. – 11. prosince 2024 

Místo konání: Hotel Černigov
Adresa místa konání: Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové
CENA základní vložné  6.292 Kč vč. DPH
CENA pro člena ATZ 5.687 Kč vč. DPH

REVIZNÍ TECHNIK
JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL

dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR

10. – 11. prosince 2024 

Místo konání: Hotel Černigov
Adresa místa konání: Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové
CENA základní vložné  8.349 Kč vč. DPH
CENA pro člena AZZ  7.502 Kč vč. DPH

Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jeřábů

12. prosince 2024 

Místo konání: Hotel Černigov
Adresa místa konání: Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové
CENA základní vložné 4.477 Kč vč. DPH
CENA pro člena AZZ 3.993 Kč vč. DPH 

Jedno nebo třídenní ŠKOLENÍ PRO „TOPIČE“

aneb OBSLUHA KOTLŮ IV. TŘÍDY

DLE VAŠICH POŽADAVKŮ 

Místo konání: Ostrava nebo u vás ve firmě 
CENA školení 3.025 Kč vč. DPH – jednodenní pro opakované žadatele
CENA školení 5.203 Kč vč. DPH – třídenní pro nové žadatele

TESTOVÉ OTÁZKY pro zkoušky TIČR 

určeno pro REVIZNÍ TECHNIKY vyhrazených PLYNOVÝCH zařízení

Partneři

Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání.

Proč se vzdělávat s námi?

Zkušenosti více jak 20 let 

Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.
V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

 

 Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Aktuality

Nařízení vlády č. 175/2024 Sb. kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
zveřejněno: 6.7.2024

Přechodná ustanovení

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených plynových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

 

Účinnost od 1.7.2024

Norma ČNS 732604
zveřejněno: 7.12.2023

Stále přibývá dotazů na kvalifikaci a provádění podrobných a běžných prohlídek ocelových konstrukcí. Přikládáme článek s výkladovým komentářem  přímo od autora normy ČSN 73 2604 Ing. Vladimíra Janaty, CSc., vysvětlujícím celou řadu otázek.