Zvláštní posouzení aneb 

Technik znalec od A do Z

 

Technik znalec, jeho teoretická a praktická příprava včetně ověření znalostí je rozsáhlý projekt, který není dosud adekvátně zpracován.

Nabízí se tedy následující otázky:

 • je funkce Technika znalce vůbec nutná?
 • nenahrazuje Technik znalec Revizního technika?
 • je provádění Zvláštního posouzení nutné?

 

Připravovaná odborná akce je určena:

 • pro ty, kteří mají zájem stát se Technikem znalcem,
 • pro ty, kteří mají zájem o prohloubení znalostí problematiky Zvláštního posouzení,
 • pro ty, kteří se chtějí dozvědět novinky a trendy při provádění Zvláštních posouzení.

Vše bude doplněno o praktické zkušenosti a příklady v oblasti mobilních a mostových jeřábů.

Časový harmonogram:

1.den

od 8:30               prezence

9:00 – 13:00       odborný program

13:00 – 14:00     oběd

14:00 – 18:00     odborný program

18:00                   večeře

od 19:00             praktické příklady v rámci diskuzního večera

2.den

8:00 – 12:00       odborný program

12:00                  ukončení akce

CENA kurzu 7.139 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (oběd, večeře a coffee break po celou dobu konání akce)

Program odborného školení:

 • Zvláštní posouzení ZZ a Technik znalec
  • Úvod do problematiky, zákonná ustanovení
  • Vznik funkce Technik znalec, kvalifikace, odborná příprava a přezkoušení
  • Certifikace
 • Správné provádění zvláštního posouzení
  • Požadavky na Zvláštní posouzení podle normy ISO 12482:2014
  • Rizika spojená s prováděním Zvláštního posouzen
 • Stanovení zbytkové životnosti jeřábů při provádění zvláštního posouzen
  • Základní informace, definice
  • Záznam o provozu jeřábu
  • Posouzení projektované pracovní periody (DWP)
  • Možný výpočet DWP pro jeřáby,  kladkostroje
 • V jakých případech a kdy Zvláštní posouzení provádět
 • Jakým způsobem Zvláštní posouzení provádět
 • Jak stanovit termín dalšího Zvláštního posouzení
 • Modelové příklady provedení Zvláštního posouzení
  • Zvláštní posouzení po nehodě
  • Zvláštní posouzení při zhoršení technického stavu
  • Zvláštní posouzení velmi starého jeřábu
 • Závady zjištěné v rámci Zvláštního posouzení a ostatních druhů hodnocení technického stavu jeřábů (kritické komponenty)
 • Praktické poznatky, nehody a havárie, jejich řešení a opatření pro jejich minimalizaci v souvislosti s prováděním Zvláštního posouzení u mostových jeřábů
  • Přejetí koncového vypínače zdvihu
  • Přeprava břemen
  • Vykolejení kočky
  • Technická závada na zdvihu
  • Havárie ocelové konstrukce jeřábu
  • Brzdy pojezdu mostu jeřábu
  • Údržbářské práce
 • Příklady
 • Závěrečná diskuze, ukončení odborného školení