Revizní technik

jeřábů a zdvihadel

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR.

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

 • Platná legislativa v oblasti ZZ,
 • Systémy bezpečné práce,
 • Revizní zprávy,
 • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude „koncentrát“ informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze…

Pro koho je kurz určen?

 • pro zájemce žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
 • pro revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Časový harmonogram:

1.den 2.den
od 8:30 prezence 8:30–12:40 výuka
9:00–12:15 výuka 12:40–13:50 oběd
12:15–13:30 oběd od 13:500 výuka
13:30–18:00 výuka max. v 18:00 zakončení
18:00-19:00 večeře
od 19:00 diskuze k praktickým zkušenostem

Obsah kurzu Revizní technik jeřábů a zdvihadel:

 • Platná legislativa v oblasti ZZ
  • Zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 255/2012 Sb.,zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 09/2006 Sb.
  • NV č. 101/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 201/2010 Sb.
  • Vyhláška č. 19/1979 Sb.
 • Rozbor pracovních úrazů
 • Systém bezpečné práce
  • Zpracování SBP podle ČSN ISO 12480-1
  • Obsah SBP
 • Poskytování první pomoci
  • Jak přivolat pomoc
  • Postup u pacienta v „úrazovém“ bezvědomí
  • Základní neodkladná resuscitace
  • Zástava život ohrožujícího krvácení
 • Revizní zprávy
  • Úvod do problematiky
  • Praktické provádění revizních zkoušek
  • Konkrétní příklady provádění revizních zkoušek a vyplnění check listů
  • Obsah revizních zpráv v souladu s ČSN 27 0142, detailní rozbor jednotlivých bodů revizních zpráv
  • Praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv z konkrétních jeřábů
 • Aktuální otázky TIČR
  • Obecný test
  • Zdvihadla
  • Mostové jeřáby
  • Nakládací jeřáby

CENA odborného kurzu

6.534 Kč

5.808 Kč – pro člena AZZ ČR z.s.

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)