Revizní technik jeřábů a zdvihadel

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR.

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

  • Platná legislativa v oblasti ZZ,
  • Systémy bezpečné práce,
  • Revizní zprávy,
  • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude „koncentrát“ informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze…

Cílová skupina:

  • zájemci žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
  • revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.
    Těšíme se na Vaši účast!