Revizní technik

jeřábů a zdvihadel

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR.

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

 • Platná legislativa v oblasti ZZ,
 • Systémy bezpečné práce,
 • Revizní zprávy,
 • Aktuální otázky TIČR.

Pro koho je kurz určen?

 • pro zájemce žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
 • pro revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Místo konání

Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Časový harmonogram:

1.den 2.den
od 13:00 prezence 8:30–13:00 výuka
14:00–18:00 výuka 13:00–14:00 oběd
18:00-19:00 večeře od 14:00 výuka
od 19:00 diskuze k praktickým zkušenostem max. v 18:00 zakončení

CENA odborného kurzu

8 349 Kč – základní vložné

7 502 Kč – pro člena AZZ ČR z.s.

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

Pro zájemce možnost zajištění UBYTOVÁNÍ v místě konání

1 350 Kč – jednolůžkový pokoj 

880 Kč – lůžko na dvoulůžkovém pokoji 

Cena vč. 10% DPH

Obsah kurzu Revizní technik jeřábů a zdvihadel:

 • Zákon 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
  technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  – Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb. a jeho srovnání s požadavky zákona
  č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
  – Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
  – Vliv těchto změn na požadavky na provozovatele, kvalifikaci pracovníků, revizní
  techniky apod.
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na
  zajištění jejich bezpečnosti
  – Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd
  – Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení
  – Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému
  provozu
  – Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích
  zařízeních atd.
 • Platná legislativa v oblasti ZZ (Zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 255/2012 Sb.,
  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 591/2006
  Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 201/2010 Sb. v návaznosti
  na Zákon 250/2021 Sb. a NV 193/2022 Sb.)
 • Systém bezpečné práce
  – Zpracování SBP podle ČSN ISO 12480-1
  – Obsah SBP
  – Ostatní dokumenty podle platné legislativy
 • Revizní zprávy
  – Úvod
  – Praktické provádění revizních zkoušek
  – Konkrétní příklady provádění revizních zkoušek a vyplnění check listů,
  – Obsah revizních zpráv v souladu s ČSN 27 0142 a NV 193/2022 Sb., detailní rozbor
  jednotlivých bodů revizních zpráv
  – Praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv z konkrétních jeřábů
 • Aktuální otázky TIČR
  – Obecný test
  – Zdvihadla
  – Mostové jeřáby
  – Nakládací jeřáby

Lektorský tým

Ing. Aleš Vágner
Josef Blažek
Ing. Petr Holub