Školení pro „TOPIČE“ kotlů IV. třídy

 

Školení OBSLUHA KOTLŮ IV. TŘÍDY

————————————————————–

JEDNODENNÍ  školení – opakované odborné školení pro topiče kotlů IV. třídy 

Školení je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení TIČR, ať už v řádném termínu či po uplynutí platnosti 5 let.

TŘÍDENNÍ školení – odborné školení pro nové topiče kotlů IV. třídy 

Školení je určeno pracovníkům, kteří nově žádají o vydání osvědčení TIČR.

Výstupem školení je osvědčení o absolvování školení k obsluze kotlů IV. třídy.

                                                        ↓

Na základě tohoto osvědčení se uchazeči mohou hlásit ke zkoušce TIČR.

                                                        ↓

Po úspěšném absolvování zkoušky TIČR je vydáno osvědčení TIČR.

                                                        ↓

Osvědčení má platnost 5 let.

V případě kotle IV. třídy na PLYNNÁ PALIVA je třeba absolvovat také školení „Obsluha PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ“. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky.

 

CENA školení k obsluze kotlů IV. třídy

2.900 Kč vč. 21% DPH – jednodenní školení

4.300 Kč  vč. 21% DPH – třídenní školení

V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady.

Informace pro firmy:
Odborné školení pro Vás můžeme zajistit v jakémkoliv termínu.

V případě zájmu nám, prosím, neváhejte zavolat.

Školení OBSLUHA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

—————————————————————————–

Kotle IV. třídy jsou na paliva:

 • pevná
 • kapalná
 • odpadní teplo
 • plynná

V případě kotle IV. třídy na PLYNNÁ PALIVA je třeba absolvovat školení „Obsluha PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ“

Výstupem školení je osvědčení o absolvování školení  k obsluze plynových zařízení.

Platnost tohoto osvědčení je 3 roky.

Cena školení k „Obsluze plynových zařízení“:

800 Kč vč. 21% DPH – v případě, že školení bude probíhat v rámci školení topiče kotlů IV. třídy

2.900 Kč vč. 21% DPH – v případě, že školení bude probíhat samostatně

POZOR

Odborná školení NEJSOU zakončena zkouškou před komisí TIČR.

Přezkoušení se provádí na pobočkách TIČR:

* Frýdek – Místek

* Brno

* Praha

* Ústí nad Labem 

Formulář registrace na zkoušku „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ se vyplňuje na stránkách TIČR.

Uchazeč o zkoušku TIČR musí doložit:

uchazeč, který prodlužuje osvědčení

 • osvědčení o absolvování školení k obsluze kotlů IV. třídy – jednodenní
 • v případě kotle na plynná paliva také osvědčení o absolvování školení k obsluze plynových zařízení
 • stávající osvědčení TIČR
 • lékařské potvrzení

uchazeč, který žádá nově o osvědčení

 • osvědčení o absolvování školení k obsluze kotlů IV. třídy – třídenní
 • v případě kotle na plynná paliva také osvědčení o absolvování školení k obsluze plynových zařízení
 • praxi v minimální délce 6 měsíců 
 • lékařské potvrzení

CENA zkoušky TIČR

Cena je dána rozsahem zkoušky.