Kvalita pro „,NE-kvalitáře“ aneb kvalita pro všechny

Vzdělávací kurz: Základy managementu kvality, příprava interních auditů, praktické ukázky vybraných
metod a technik zlepšování kvality.

Anotace

Řada organizací si už dnes uvědomuje, že optimalizace jejich procesů a následně funkčně úspěšný systém řízení kvality neovlivňují jen vyškoleni manažeři kvality či auditoři, ale je dílem všech/řady dalších pracovníků jednotlivých profesí: personalistů, marketérů, nákupčích, zásobovačů, pracovníků údržby a výroby, technologů, konstruktérů a řady dalších. Zejména pro tyto pracovníky/zaměstnance – „nekvalitáře“, je určen vzdělávací kurz/školení, který má ambici seznámit tyto účastníky/zájemce se základy managementu kvality v rozsahu jejich specifických potřeb. Účastníci kurzu se tak postupně seznámí se základy a s aktuálními dokumenty managementu kvality, s přípravou interních auditů, včetně praktických ukázek některých vybraných metod a technik zlepšování kvality.

Cílem vybraných témat pro tuto specifickou skupinu pracovníků je zvýšit jejich orientaci v uvedené oblasti natolik, aby poté zvládali své procesy kvalitněji, chytřeji a produktivněji, což může ve svých důsledcích zaručit minimalizaci neshod při auditech a tím i zvýšenou úspěšnost a výkonnost organizací.

Odborný garant

RNDr. Jaroslav Zeman

Organizační garant

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.,
+420 792 307 805, k.latalova@kapkaplus.cz

14.-16. září 2022

CENA kurzu 10.600 Kč (+ 21% DPH), tj. 12.826 Kč (vč. DPH)

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály a občerstvení po celou dobu konání akce

Hotel YURA

Čeladná 246,
739 12 Čeladná

Program

$

Význam a trendy systému managementu kvality

o  Proč zavádět systémy řízení kvality?
o  Co tím získáme?

$

Úvod do QMS

o  terminologie,
o  koncepce,
o  základy

$

Procesní a systémový přístup k managementu

o  Co je to procesní řízení a čím je charakteristické?
o  Co vlastně dělají manažeři, když chtějí procesně řídit?
o  Rozbor čtyř typů řízení, ale jen jeden je procesní…

$

Něco o procesech (základy, definice vlastníků, klíčových procesů, atp.)

o  K čemu potřebujeme procesy?
o  Co je procesní mapa?
o  Co by měl obsahovat popis procesů a k čemu je to dobré?
o  Život procesů v organizaci

$

Nástroje pro řízení kvality

o  V jednoduchosti je síla aneb praktická a jednoduchá aplikace nástrojů kvality v organizaci

$

Implementace norem ISO

o  Je práce s normami ISO skutečně formální a nezáživná?
o  Hlavně to musí mít smysl, aneb odstraňme Potěmkinovy vesnice

$

Certifikace systémů managementu a certifikace personálu

o  zásady „dobrých“ certifikací,
o  certifikační orgány a jejich akreditace,
o  práce interních auditorů, chyby a úskalí při jejich práci,
o  jak jsou vnímáni auditoři kvality v organizacích?

$

Lidé v systémech managementu kvality / QMS

o  Kdo je vhodný pro oblast řízení kvality a kdo ne?
o  Jaké vlastnosti by měl mít manažer/auditor kvality?

$

Měkké aspekty kvality, například komunikace v rámci auditů apod.

o  O co jde při auditech kvality především?
o  Jak je důležité vhodně formulovat zjištění při auditu a jaká je role důkazů