Studium MCI

Objevte svoji kreativitu

 

Poslání studia

Příprava špičkových specialistů pro oblast inovací a rozvoje inovačního potenciálu organizací. Studijní program rozvíjí kreativitu, inovační myšlení jednotlivců i týmů a podporuje uskutečňování rychlých účinných změn.

Ademická podpora a lektoři

Představení lektorů, kteří se stanou Vašimi průvodci a rádci k objevení nových cest, kde hledat inspiraci, energii a motivaci pro nová řešení. 

Rámcový program studia

Základy psychologie tvořivosti •  Kreativita •  Inovace •  Metody a nástroje k tvořivému řešení problému •  Manažerské dovednosti

Termíny studia

pro rok 2023

23. – 25. února 2023
23. – 25. března 2023
20. – 22. dubna 2023
18. –  20. května 2023
15. – 17. června 2023

Časový harmonogram ..

Přihláška ke studiu

Formulář pro přihlášení ke studiu – vyplnění on-line. 

Certifikační zkouška

Termín zkoušky pro rok 2023
17. června 2023

Studium se zaměřuje na několik základních prvků:

  • Rozvoj osobní a týmové tvořivosti, který je založen na mnohých technikách odbourávání bariér a změnu úhlu pohledu na problém.
  • Součástí je trénink relaxace a koncentrace s akcentem na ukotvení prožitků a dovedností.
  • V průběhu tréninků jsou všichni účastníci neustále zapojováni do procesu učení se a rozvoje.
  • Nedílnou složkou studia je zvládnutí metod a technik používaných pro analýzu a řešení problému.
  • Studium je vedeno tak, aby každý absolvent měl tvořivost nastavenou do trvale pohotovostní roviny, měl dostatek znalostí k využití naučených metod rutinním způsobem a uměl se na řešení koncentrovat tehdy, kdy je vyžadováno.

Komu je studium určeno

Vyváženě koncipováno pro výrobní podniky, služby i instituce veřejné sféry.

Zastoupení účastníků z nejrůznějších sfér přispívá k obohacování náhledu na problém o pohled nezatížený provozní slepotou vlastního oboru.

Telefon

+420 792 307 805

You have Successfully Subscribed!