Naši akademici

Garant studia

Řádná profesorka na VŠB-TU Ostrava. První držitelka ceny Anežky Žaludové udělované ČSJ za mimořádný přínos v oblasti managementu kvality (1998), Manažer roku 2003 v odvětví vzdělávání a poradenství. Autorka mnoha monografií a více než 350 odborných publikací, článků a výzkumných zpráv u nás i v zahraničí.

Od roku 2010 zastává funkci místopředsedy Rady kvality ČR.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Garant studia, VŠB-TU Ostrava

Absolvent právní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, následně získal titul MBA na Prague International Business School. Působil ve společnosti Válcovny plechu a.s. jako vedoucí právního oddělení, později na pozici Ředitel HR. 11 let působil ve společnosti ArcelorMittal Ostrava na pozici ředitele pro HR, PA a ředitele energetiky, byl rovněž místopředsedou představenstva. V současné době je generálním ředitelem ve společnosti Heimstaden s.r.o. a členem mnoha poradních skupin a správních rad. Ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky působí jako viceprezident.

Mgr. Jan Rafaj, MBA

Akademická podpora, Heimstaden s.r.o.

Ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ, a.s., člen představenstva TŽ, a.s., předseda DR Slévárna Třinec, s.r.o., předseda DR Třinecké astroslužby, s.r.o

Ing. Ivo Žižka

Akademická podpora, Třinecké Železárny a.s.

Akademická podpora

Po ukončení studií na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze působil do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích v privátní sféře především v oblasti obchodu. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem sekce průmyslu a 1. října 2014 byl jmenován náměstkem ministra Sekce průmyslu, v současnosti Sekce průmyslu a stavebnictví. Je rovněž předsedou Rady kvality ČR.

Ing. Eduard Muřický

Akademická podpora, Ministerstvo průmyslu

Profesor, působící na Fordham University v New Yorku, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an Fu Jen University v Taipei, Indian Institute of Technology v Kanpuru a IBMEC Rio de Janeiro. Jeden z nejcitovanějších českých ekonomů.

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Akademická podpora

Generální sekretář AIP ČR, z.s., zakladatel Systému inovačního podnikání v ČR. Prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., předseda Komise Inovace roku, předseda Odborné poroty projektu Vizionáři, předseda Redakční rady časopisu Inovační podnikání a transfer technologií. Je externím členem Vědecké rady FSv ČVUT v Praze a je členem Akademické rady Unicorn University. Zabývá se oblastí inovačního podnikání, transferu technologií a VTP.

doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Akademická podpora, Asociace inovačního podnikání ČR

Lektoři

Lektor, trenér a kouč pro oblast project managementu, risk managementu a aplikací moderních postupů v podnikové praxi. Je certifikovaným lektorem pro projektové řízení.

Specializuje se na efektivnost a výkonnost procesů.

Ing. Vladimír Volko

Lektor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V rámci své profese pracuje jako externí odborný poradce, lektor a kouč v českých i zahraničních společnostech. Specializuje se na aplikaci transakční analýzy v mezilidských vztazích, komunikaci, v rozvoji osobnosti a managementu.

V ČR je prvním mezinárodně certifikovaným transakčním analytikem v oblasti psychologického poradenství, kde působí také jako trenér a supervizor (PTSTA – C). V letech 2010–2018 byla prezidentkou České asociace transakční analýzy. Nyní je členem evropské komise „PTSC“, jež se zabývá mezinárodními profesními standardy vzdělávání v transakční analýze.

PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA-C

Lektorka, Integrity Training & Consulting, s.r.o. Praha

Působí na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a v privátní terapeutické praxi. Aktivně spolupracuje s řadou institucí a firem v ČR i zahraničí (nejčastěji jako lektor/facilitátor, diagnostik a kouč). Je zaangažován například v činnostech Centra sportu Ministerstva vnitra ČR či společnosti Hogrefe – Testcentrum.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Lektor, Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lektor, auditor a poradce v oblasti přípravy systému managementu k certifikaci, přípravě interních postupů, auditů kvality a životního prostředí, řízení týmů pro analýzu rizik a řešení problémů. Od roku 1995 lektorské zkušenosti v oblastech Managementu kvality a životního prostředí, Procesního managementu, Time -managementu, Strategického řízení a řízení podle cílů.

Ing. Lumír Pektor

Lektor

„Baťaholka“, která pokládá filosofii řízení podle Tomáše Bati za to nejlepší, co bylo vytvořeno v oblasti řízení firem a vedení lidí. Více než 10 let se zabývá problematikou CSR a udržitelného rozvoje a je hodnotitelkou Národní ceny ČR za CSR. Téměř 30 let pracovala v hutnictví jako manažer kvality a v současné době se snaží předávat své zkušenosti studentům VŠ.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Lektorka

Původně vývojový konstruktér silnoproudých zařízení v EJF Brno působí 36 let na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Vedle výuky spínacích přístrojů se 26 let věnuje výuce metodiky Tvorby a řešení inovačních až invenčních zadání –TRIZ a zavádění metodiky do firemní praxe. Překládá a publikuje příslušné materiály pro studenty a technické tvůrčí pracovníky inovujících firem. V informativních motivačních přednáškách a krátkodobých kurzech TRIZ oslovil přes 2650 inženýrů v ČR a na Slovensku. Spolupracuje s univerzitami ve výuce TRIZ a s firmami při aplikacích metodiky v inovačních projektech.

Je certifikovaným lektorem Mezinárodní asociace TRIZ.

doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Lektor

Naplnění výrazových prostředků techniky a nadčasové, k přírodě inklinující motivy, jsou základem její tvorby.

Volně se pohybuje mezi výtvarnými obory a technikami malby, kresby

a grafickými technikami. Ilustruje knihy, editoriály a vizuály pro klienty ve spolupráci s grafickým

ateliérem Trio Studio. Vede individuální kurzy kresby a grafických technik ve svém ateliéru.

Zúčastnila se desítek výstav a grafických soutěží u nás i v zahraničí.

Studovala na SUPŠ Ostrava a KVT OU (ateliér volné a užité grafiky Prof. E. Ovčáček)

Mgr. Lucie Neuwirtová

Lektorka

Rozhlasová redaktorka, publicistka, dokumentaristka, moderátorka.

Čtyři desetiletí je profesně spojena s Českým rozhlasem Ostrava, spolupracuje paralelně s Českou televizí Ostrava a s celoplošnými rozhlasovými stanicemi Dvojka, Vltava, Radiožurnál, Plus a Rádio Retro.

Čtyřikrát obdržela Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené, v roce 2010 získala Hlavní cenu generálního ředitele Českého rozhlasu na přehlídce REPORT za pořad Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Roku 2011 byl její dokument o rasismu „naruby“ s talentovanou romskou houslistkou Troufalka Edita Bandyová – Kali me som kali vybrán Českým rozhlasem, aby reprezentoval ČR na soutěži IA WRT v New Yorku, otevřené dokumentaristické tvorbě žen z celého světa.

Mgr. Dagmar Misařová

Lektorka