Naši akademici

Garant studia

Řádná profesorka na VŠB-TU Ostrava. První držitelka ceny Anežky Žaludové udělované ČSJ za mimořádný přínos
v oblasti managementu kvality (1998), Manažer roku 2003 v odvětví vzdělávání a poradenství. Autorka mnoha monografií a více než 350 odborných publikací, článků a výzkumných zpráv u nás
i v zahraničí.

Od roku 2010 zastává funkci místopředsedy Rady kvality ČR.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Garant studia, VŠB-TU Ostrava

Akademická podpora

Generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., zakladatel Systému inovačního podnikání v ČR.

Prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., předseda Komise Inovace roku, předseda Odborné poroty projektu Vizionáři, předseda Redakční rady časopisu Inovační podnikání a transfer technologií. Je externím členem Vědecké rady FSv ČVUT v Praze a je členem Akademické rady Unicorn University.

Zabývá se oblastí inovačního podnikání, transferu technologií

a vědeckotechnických parků.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Akademická podpora, Asociace inovačního podnikání ČR

Lektoři

Profesor, působící na Fordham University v New Yorku /USA/,

na Univerzitě Tomáše Bati

ve Zlíně, Xidian University v Xi´an Fu Jen University v Taipei /Čína/, Indian Institute of Technology

v Kanpuru a IBMEC Rio de Janeiro. Dlouhodobě drží první příčku

v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů.

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Lektor

Lektor, trenér a kouč pro oblast project managementu, risk managementu a aplikací moderních postupů v podnikové praxi. Je certifikovaným lektorem pro projektové řízení.

Specializuje se na efektivnost a výkonnost procesů.

Ing. Vladimír Volko

Lektor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V rámci své profese pracuje jako externí odborný poradce, lektor a kouč v českých i zahraničních společnostech. Specializuje se na aplikaci transakční analýzy v mezilidských vztazích, komunikaci, v rozvoji osobnosti a managementu.

V ČR je prvním mezinárodně certifikovaným transakčním analytikem v oblasti psychologického poradenství, kde působí také jako trenér a supervizor (PTSTA – C). V letech 2010–2018 byla prezidentkou České asociace transakční analýzy. Nyní je členem evropské komise „PTSC“, jež se zabývá mezinárodními profesními standardy vzdělávání v transakční analýze.

PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA-C

Lektorka, Integrity Training & Consulting, s.r.o. Praha

Náměstkyně MPO pro řízení sekce hospodářské politiky a podnikání. Předsedkyně Rady kvality ČR.

Ing. Silvana Jirotková

Lektorka, Předsedkyně Rady kvality ČR

Lektor, auditor a poradce v oblasti přípravy systému managementu k certifikaci, přípravě interních postupů, auditů kvality a životního prostředí, řízení týmů pro analýzu rizik a řešení problémů. Od roku 1995 lektorské zkušenosti v oblastech Managementu kvality a životního prostředí, Procesního managementu, Time -managementu, Strategického řízení a řízení podle cílů.

Ing. Lumír Pektor

Lektor

„Baťaholka“, která pokládá filosofii řízení podle Tomáše Bati za to nejlepší, co bylo vytvořeno v oblasti řízení firem a vedení lidí. Více než 10 let se zabývá problematikou CSR a udržitelného rozvoje a je hodnotitelkou Národní ceny ČR za CSR. Téměř 30 let pracovala v hutnictví jako manažer kvality a v současné době se snaží předávat své zkušenosti studentům VŠ.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Lektorka

Původně vývojový konstruktér silnoproudých zařízení v EJF Brno působí 36 let na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Vedle výuky spínacích přístrojů se 26 let věnuje výuce metodiky Tvorby a řešení inovačních až invenčních zadání –TRIZ a zavádění metodiky do firemní praxe. Překládá a publikuje příslušné materiály pro studenty a technické tvůrčí pracovníky inovujících firem. V informativních motivačních přednáškách a krátkodobých kurzech TRIZ oslovil přes 2650 inženýrů v ČR a na Slovensku. Spolupracuje s univerzitami ve výuce TRIZ a s firmami při aplikacích metodiky v inovačních projektech.

Je certifikovaným lektorem Mezinárodní asociace TRIZ.

doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Lektor

Ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ, a.s., člen představenstva TŽ, a.s., předseda DR Slévárna Třinec, s.r.o., předseda DR Třinecké astroslužby, s.r.o

Ing. Ivo Žižka

Lektor, Třinecké Železárny a.s.

Naplnění výrazových prostředků techniky a nadčasové, k přírodě inklinující motivy, jsou základem její tvorby.

Volně se pohybuje mezi výtvarnými obory a technikami malby, kresby

a grafickými technikami. Ilustruje knihy, editoriály a vizuály pro klienty ve spolupráci s grafickým

ateliérem Trio Studio. Vede individuální kurzy kresby a grafických technik ve svém ateliéru.

Zúčastnila se desítek výstav a grafických soutěží u nás i v zahraničí.

Studovala na SUPŠ Ostrava a KVT OU (ateliér volné a užité grafiky Prof. E. Ovčáček)

Mgr. Lucie Neuwirtová

Lektorka

Působí na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a v privátní terapeutické praxi. Aktivně spolupracuje s řadou institucí a firem v ČR i zahraničí (nejčastěji jako lektor/facilitátor, diagnostik a kouč). Je zaangažován například v činnostech Centra sportu Ministerstva vnitra ČR či společnosti Hogrefe – Testcentrum.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Lektor, Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Rozhlasová redaktorka, publicistka, dokumentaristka, moderátorka.

Čtyři desetiletí je profesně spojena s Českým rozhlasem Ostrava, spolupracuje paralelně s Českou televizí Ostrava a s celoplošnými rozhlasovými stanicemi Dvojka, Vltava, Radiožurnál, Plus a Rádio Retro.

Čtyřikrát obdržela Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené, v roce 2010 získala Hlavní cenu generálního ředitele Českého rozhlasu na přehlídce REPORT za pořad Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Roku 2011 byl její dokument o rasismu „naruby“ s talentovanou romskou houslistkou Troufalka Edita Bandyová – Kali me som kali vybrán Českým rozhlasem, aby reprezentoval ČR na soutěži IA WRT v New Yorku, otevřené dokumentaristické tvorbě žen z celého světa.

Mgr. Dagmar Misařová

Lektorka