Poslání studia

Příprava špičkových specialistů pro oblast inovací a rozvoje inovačního potenciálu organizací. Studijní program rozvíjí kreativitu, inovační myšlení jednotlivců i týmů a podporuje uskutečňování rychlých účinných změn.

Vyváženě koncipováno pro výrobní podniky, služby, i instituce veřejné sféry. Zastoupení účastníků z nejrůznějších sfér přispívá k obohacování náhledu na problém o pohled nezatížený provozní slepotou vlastního oboru.

Prosazujte, podněcujte, podporujte, vytvářejte ZMĚNY A INOVACE.

Rámcový program studia

Základy psychologie tvořivosti

 • Vstup do problematiky tvořivosti a inovací
 • Psychologie tvořivosti
 • Podstata a principy tvůrčího procesu
 • Základní bariéry v kreativitě
 • Motivační faktory vedoucí k seberealizaci a navyšování vědomí vlastní hodnoty
 • Relaxace, koncentrace (5P, Jacobsonova progresivní relaxace, nácvik řízení imaginace, autogenní trénink…)

Inovace

 • Inovační podnikání
 • Inovační management
 • Inovační proces výrobku
 • Inovační proces technologického postupu
 • Inovační proces služby
 • Tvorba nových produktů (výrobků, služeb)

Metody a nástroje k tvořivému řešení problému

 • Analýza SWOT
 • Analýza silových polí
 • Brainstorming a brainwriting
 • Analogie a asociace
 • Synektika
 • TRIZ/ARIZ
 • SIPOC
 • Rybí kost
 • Kepner-Tregoe
 • CATWOE
 • Occamova břitva
 • Obrácení problému
 • Myšlenkové mapy
 • WBS

Kreativita

 • Kreativita jako konkurenční výhoda
 • Kreativita specifická a nespecifická
 • Motivace ke kreativitě a inovacím
 • Kreativní proces, jeho fáze a jeho podpora
 • Rozvoj osobní a týmové kreativity (koláže, fotografie, literární a technická kreativita, reportáže…)

Manažerské dovednosti

 • Řízení změn
 • Manažerské rozhodování
 • Projektové řízení
 • Komunikace a kreativita
 • Transakční analýza
 • Psychologické hry
 • Vůdcovství a kreativita
 • Soustava řízení Baťa