Cena studia

Cena studia: 78.000 Kč (bez DPH) *

* V ceně je zahrnuto vložné, outdoorové programy, studijní materiály a stravování po celou dobu studia.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na ubytování, dopravu a certifikační zkoušku.

Cena certifikační zkoušky

Cena zkoušky pro rok 2024:

Cena certifikační zkoušky je dána platným ceníkem certifikací pro systémové funkce ACM DTO CZ dtocz.cz/certifikace-cenik.html

STORNO PODMÍNKY

Storno přihlášky je akceptováno písemnou formou.
Bezplatné storno závazné přihlášky akceptováno 30 a více pracovních dní před zahájením studia.
Při odhlášení 15 až 29 dní bude účtován storno poplatek ve výši 30 % ceny studia.
Storno poplatek v době kratší než 14 pracovních dní před zahájením studia a v jeho průběhu činí 100 % ceny, popřípadě účastník za sebe může vyslat náhradníka.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude před zahájením studia zaslán detailní časový harmonogram.