Revizní technik

vyhrazených plynových zařízení

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Kurz je odbornou přípravou ke zkoušce revizních techniků na TIČR a vydání osvědčení pro vyhrazená plynová zařízení.

Pro koho je odborný kurz Revizní technik vyhrazených plynových zařízení určen?

 • jak pro nové revizní techniky,
 • pro ty, kterým končí platnost odborné způsobilosti před uplynutím 5 let.

Celý kurz Revizní technik vyhrazených plynových zařízení je zaměřen na provádění revizí a zkoušek již provozovaných a nebo nově instalovaných PZ

 • výchozí revize,
 • provozní revize,
 • kontroly,
 • zkoušky,
 • provozní podmínky PZdle platných legislativních a normativních předpisů platných v ČR.

Součástí výkladu je rozbor testových otázek

 • obecný test,
 • domovní a průmyslové plynovody,
 • spotřebiče s výkonem pod i nad 50 kW

Obsah odborného kurzu Revizní technik vyhrazených plynových zařízení:

 • Základní předpisy související s legislativními pokyny (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) s provozem vyhrazeného plynového zařízení.
 • Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN, TPG, TG) s provozem vyhrazeného plynového zařízení.
 • Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
 • Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky plynového zařízení.
 • Revize: výchozí, provozní, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
 • Kontroly a zkoušky plynového zařízení: postup, příprava ke kontrole, protokol a zápis o kontrole, nedostatky zpráv, rozbor zápisu o kontrole vzor zprávy / zápisu.
 • Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem vyhrazeného plynového zařízení.
 • Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy.
 • Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce revizních techniků plynového zařízení na TIČR.

Časový harmonogram kurzu Revizní technik provozovaných plynových zařízení:

1.den 2.den
od 14:00 prezence 9:00–12:00 výuka
14:15–18:00 výuka 12:00–13:00 oběd
18:00–19:00 večeře 13:00–17:00 výuka
od 19:00 diskuze k praktickým otázkám 17:00 zakončení školení

 

Zkouška probíhá na pobočce TIČR v Brně nebo v Praze.

Registraci „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ na TIČR vyplníte zde: https://poe.gordic.cz/Ticr/Default.aspx?io=59.

U zkoušky je třeba doložit

Nový uchazeč:

 • Vzdělání v technickém oboru
 • Potvrzenou praxi na revizích PZ: maturita 2 roky, VŠ 1 rok
 • Oprávnění organizace, která vydala potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení
 • Cvičnou revizní zprávu

Prodloužení osvědčení:

 • Stávající osvědčení TIČR
 • Lékařské potvrzení
 • Revizní zprávu

CENA zkoušky je dána rozsahem zkoušky a zda je uchazeč nový nebo zda osvědčení prodlužuje v řádném termínu. 

březen 2023 v hotelu Yura Čeladná

Cena odborného kurzu

6.200 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny kurzu.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

Pro zájemce možnost zajištění ubytování v místě konání.