Provozovatelé a osoby odpovědné

za provoz vyhrazených plynových, tlakových, zdvihacích a elektrických zařízení

 

Provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových, zdvihacích a elektrických zařízení…

 

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných zařízení:

 • provozní podmínky
 • povinnosti provozovatelů, obsluhy
 • zkoušky, kontroly
 • servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení
 • spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu

Časový harmonogram:

1.den 2.den
od 9:30 prezence 9:00–12:00 výuka
10:00–12:30 výuka 12:00–13:00 oběd
12:30–13:30 oběd 13:00–15:00 výuka
13:30–18:00 výuka 15:00 zakončení školení
18:00-19:00 večeře
od 19:00 diskuze k praktickým zkušenostem

 

Informace pro firmy
Odborné školení pro Vás můžeme zajistit dle vašich požadavků.

V případě zájmu nám, prosím, neváhejte zavolat.

CENA školení 6.534 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

Obsah odborného školení:

 • Osoba odpovědná za provoz VTZ

Kdo je OOZP – právní forma, odbornost, Kdo jmenuje OOZP nebo jak vzniká, Povinnosti a práva OOZP, Základní dělení vyhrazených technických zařízení dle zákona 174/1968 Sb.

 • Vyhrazená plynová zařízení dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.

Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy s provozem VPZ, Revize, Kontroly a zkoušky plynového zařízení, Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem VPZ, Provozní podmínky provozovaného PZ, povinnosti provozovatelé, obsluhy

 • Vyhrazená tlaková zařízení dle Vyhlášky č. 18/1979 Sb.

Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy s provozem VTZ, Revize, Rizika vznikající při revizích a provozu TNS, Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem VTZ, Provozní podmínky provozovaného TZ, povinnosti provozovatelé, obsluhy

 • Vyhrazená elektrická zařízení dle Vyhlášky č. 73/2010 Sb.

Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy s provozem VEZ, Revize, Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem VEZ, Provozní podmínky provozovaného EZ, povinnosti provozovatele, obsluhy

 • Vyhrazená zdvihací zařízení dle Vyhlášky č. 19/1979 Sb.

Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy s provozem VZZ, Revize, Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem VZZ, Provozní podmínky provozovaného ZZ, povinnosti provozovatele, obsluhy

 • Zařízení spojené úzce provozem PZ, TZ, EZ a ZZ

Spalinové cesty vyhláška 34/2016 Sb., Protipožární zařízení objektu Zák. Č. N. R. o požární ochraně 133/85 Sb., Detekční systémy úniku plynů ČSN EN 50244 a ČSN EN 60079-29-2, TPG 938 01