Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Filosofie, nejen systém aneb CSR – nic nového v Česku.

N

Víte, co znamená být společensky odpovědní?

N

Znáte základní principy udržitelného rozvoje?

N

Myslíte si, že jste společensky odpovědnou firmou?

N

Není vám lhostejná naše společná budoucnost?

N

Jak se stát Excelentní organizací?

N

Víte, že můžete za své odpovědné chování získat ocenění?

N

Víte, že můžete nechat svou firmu certifikovat?

 

Bez etiky nemůžeme získat tolik potřebnou důvěru, bez důvěry autoritu a bez autority a příslušné odpovědnosti není možné rozhodovat, ani úspěšně a dlouhodobě vést lidi. Filosofie CSR je cestou znovuobjevení etického podnikání prostřednictvím optimalizace zisku. Cílem této filosofie je změnit vnímáni společenské odpovědnosti z „MUSÍM“ na „CHCI“.

„Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“

Tomáš Baťa

$

CSR – VÝVOJ, PODSTATA, VÝZNAM

Představení CSR jako součásti moderního vedení firem – Pilíře a principy CSR – Historický vývoj

$

CSR JAKO FILOSOFIE

Odpovědnost, slušnost a komunikace jako nástroje CSR – Společensky odpovědné chování jako přirozená součást každodenní činnosti firem a jednotlivců

$

ETIKA A MORÁLKA

Společensky odpovědné chování = etika a morálka v běžném životě

$

FIREMNÍ FILANTROPIE

Filantropie – dobrovolnictví jako nedílná součást odpovědného chování – historie a současnost

$

CSR JAKO SYSTÉM

Transparentnost – Respektování potřeb zainteresovaných stran – Respektování práva a mezinárodních standardů (systémové prvky CSR)

$

CSR – LEGISLATIVA

Představení norem, vztahujících se k CSR – SA 8000, ČSN ISO 26000:2011, ČSN O1 O391:2013 – certifikace CSR

$

OCEŇOVÁNÍ FIREM ZA CSR

Představení možností oceňování – Cena hejtmana, Podnikáme odpovědně, Národní cena ČR za CSR a UR

$

CSR V PRAXI – OBOROVÁ SPECIFIKA

CSR jako všezahrnující filosofie, životaschopná v každém prostředí podnikání a činnosti – praktický nácvik a trénink toho „…jak by to u nás mělo vypadat, abychom o sobě mohli říci, že jsme společensky odpovědní“ – praktické cvičení „Jsme společensky odpovědná firma“ (představení prostředí fiktivní firmy – analýza současného stavu – filosofie odpovědnosti – prezentace „společensky odpovědné“ firmy)
a) CSR ve školství
b) CSR ve službách
c) CSR v hotelnictví a pohostinství
d) CSR v úřadech
e) CSR ve zdravotnictví
f) CSR v malých a středních podnicích

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

odborný garant