BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

XXXII. ročník odborného semináře

 

Program semináře

8:30 Registrace
9:00 Odborný program

* Vydané odpovědi na dotazy k nové právní úpravě pro plynová zařízení
Ing. Jiří Kottnauer – inspektor SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
* Změny, úpravy a postupy při revizích vyhrazených tlakových zařízení – stručně
a přehledně
Petr Matěják – jednatel PLANTinspekta s.r.o.
* Aktuální nedostatky při provádění revizí plynových zařízení
Ing. Monika Kloudová – inspektorka SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Ing. Jiří Kottnauer – SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
* Současné požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné
způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních
po nové právní úpravě
Ing. Pavel Jirásek – inspektor TIČR – pobočka Ústí nad Labem
* Praktické zkušenosti a nedostatky při montáži vlnovcových potrubí a ohebných
připojení plynových spotřebičů. Chybné aplikace moderní technologie
Jan Polák – Merabell Technologies s.r.o.
* Diskuse a zodpovězení dotazů
Ing. Jiří Kottnauer – OIP
* Losování účastníků, předání cen a závěr semináře.

15:00 Předpokládané ukončení semináře

Odborný garant:

Ing. Jiří Kottnauer
soudní znalec, inspektor PZ SÚIP, montážní pracovník,
revizní technik a lektor odborného plynárenského
vzdělávání
SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Seminář je zařazen do celostátního programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 2 body.

 

CENA semináře

3 025 Kč – základní vložné
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

25. ledna 2023

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem