Závazná přihláška

Bezpečný provoz plynových zařízení

 

Zveme Vás na 31. ročník odborného semináře, který pořádáme pod odbornou garancí Ing. Jiřího Kottnauera, zástupce Státního úřadu inspekce práce  a lektora odborného plynárenského vzdělávání.

Jednodenní seminář je určen pro:

 • vedoucí pracovníky,
 • pracovníky odpovědné za činnost na VPZ,
 • certifikované pracovníci firem oprávněných a certifikovaných k činnostem na VPZ,
 • revizní techniky,
 • montéry,
 • opraváře,
 • obsluhu VPZ

Odborný program:

 • Nová legislativa pro plynová zařízení.
 • Návrh Nařízení vlády o vyhrazených technických zařízení.
 • Moderní, bezodstávkové a bezpečné technologie při odstávkách, stavbě a údržbě plynovodů.
 • Komplikace a jejich řešení při realizaci projektů a zakázek na plynových a tlakových zařízeních. Součinnost odborných činností u zahraničních dodavatelů moderních technologií.
 • Praktické zkušenosti při montáži, revizi a provozu plynových zařízení. Výsledky servisní činnosti plynových spotřebičů a kotelen.
 • Významná stavba VTL plynovodu DN 1400 PN 63 na území našeho kraje.

Seminář je zařazen do celostátního programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 2 body.

 

20. ledna 2022

OBCHODNÍ AKADEMIE, p.o.

Národního odboje 766/17
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

1.694 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH
V ceně je zahrnut sborník přednášek na CD a drobné občerstvení.

Registrace

Závazná přihláška

Přihláška online Bezpečný provoz plynových zařízení

Termín: 20.1.2022

Místo konání: OBCHODNÍ AKADEMIE, p.o., Národního odboje 766/17, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Uvedením údajů do tohoto formuláře dáváte souhlas s jejich použitím pro vyřízení Vašeho dotazu a pro poskytnutí navazujících informací Vaší osobě. Údaje, které vyplníte, považujeme za osobní údaje a jsou zpracovány dle nařízení EU 2016/679 (nařízení GDPR), třetím osobám nebudou zpřístupněny a budou chráněny proti ztrátě, poškození a zneužití. Souhlas s použitím můžete kdykoli odvolat. Zásady zpracování osobních údajů.

Přihláška

Účastník

včetně titulů (např. Ing. Jan)
včetně titulů (např. Novák, CSc.)

Adresa bydliště:


liší-li se od kontaktního
včetně 21% DPH, v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady a drobné občerstvení

CENA CELKEM pro 1. účastníka:

včetně DPH

 

pokud je jiný než 1.účastník

CENA CELKEM:

Po registraci Vám budou zaslány na uvedený kontaktní e-mail potvrzení o registraci a instrukce k platbě.

 

Info

POZOR!

V případě, že se akce nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Po odeslání vyplněné přihlášky Vám přijde obratem automatická odpověď, pokud se tak nestane do 48hodin, prosím, napište popřípadě volejte (…i technika někdy zklame…).

Kontakt

Telefon: 792 307 805 
E-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

Platební údaje:

Ve prospěch účtu: 274367934/0300

Variabilní symbol: 462200