BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

XXXIII. ročník odborného semináře

 

  Program semináře

08:30–09:00  Registrace účastníků.
09:00–09:05  Úvodní slovo a organizační pokyny pořadatele.
09:05–09:45  Aktuální požadavky TIČR při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností na plynových zařízení. Negativní zkušenosti u zkoušek plynových zařízeních. Ing. Pavel Jirásek (inspektor TIČR) – pobočka Ústí nad Labem
09:45–10:50  Nedostatky při výkonu servisní, kontrolní a revizí činnosti. Nehodové události šetřené OIP a Policií ČR. Ing. Jiří Kottnauer (inspektor SÚIP) – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
10:50–11:05  Přestávka
11:05–11:45  Problematika aplikace vybraných právních a normativních dokumentů z pohledu Českého sdružení pro technická zařízení.
Ing. Miroslav Burišin (specialista, konzultant ČSTZ) – ČSTZ
11:45–12:30  Poznatky při výkonu kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce v souvislosti s provozem a účastí na kolaudačních řízení vyhrazených plynových zařízení. Ing. Monika Kloudová (inspektorka SÚIP) – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
12:30–13:00  Přestávka
13:00–13:45  Školení obsluh, školení osob odpovědných za provoz plynového zařízení, výkon oprávněné organizace při montážích zahraničních firem.
Petr Matěják (jednatel), Petr Machník (Area Manager) – PLANTinspekta s.r.o.
13:45–14:00  Diskuse a dotazy.
14:00–14:30  Losování účastníků, předání cen a závěr semináře

Odborný garant:

Ing. Jiří Kottnauer
soudní znalec, inspektor PZ SÚIP, montážní pracovník,
revizní technik a lektor odborného plynárenského
vzdělávání
SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Seminář je zařazen do celostátního programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 2 body.

 

CENA semináře

3 267 Kč – základní vložné
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

24. ledna 2024

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem