Jubilejní XXX. ročník celostátní odborné konference revizních a odborných techniků zdvihacích zařízení

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky

 

Program XXX. ročníku konference 

 • Odborné zkušenosti z Číny
 • Zvláštní posouzení starých a dovezených mobilních
  a nakládacích jeřábů
 • Speciální pracovní zařízení – nakládací jeřáby
  (harvestory, vyvážečky…)
 • Doplňková zařízení
 • Jak se chovat k nevyhrazeným ZZ (drobná ZZ…),
  uvádění do provozu
 • Pracovní úrazovost v oblasti ZZ
  a charakteristika příčin těchto úrazů
 • Místní provozní bezpečnostní předpis
 • Norma ČSN 27 0142 – změny
 • Terminologie / názvosloví (ČSN 4306-1)
 • Oprava / podstatná změna / generální oprava
  (sjednocení pojmů)
 • Co všechno měřit u jeřábů
  (měření, měřící přístroje, praktické ukázky…)
 • „ŠKOLITEL-VAZAČ-PROVOZOVATEL“

Poznámka:

Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě připravovány
Bližší informace o jednotlivých přednáškách, přednášejících, přesném časovém programu a dalších podrobnostech získáte do konce září na
www.azzcr.cz, asociacezz@seznam.cz
www.kapkaplus.cz, info@kapkaplus.cz

 Odbornou záštitu nad konferencí převzali

 • Technická inspekce České republiky (TIČR)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
 • Hospodářská komora ČR (HKČR)

Odborný garant konference

 • Jaroslav Záhora – předseda Asociace ZZ-ČR z.s.

Organizační garant konference

 • KAPKA PLUS s.r.o.

ANOTACE:

Spolu s nadcházejícím podzimem se blíží také termín jubilejního XXX. ročníku tradiční odborné konference Asociace ZZ-ČR z.s.
Odborný program je připraven nejen v souladu s praktickými zkušenostmi se zaváděním požadavků Zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících zákonů a Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., při plánování odborného programu konference vycházeli členové přípravného výboru z výsledků anket z minulých ročníků konference a dalších proběhnuvších akcí z oblasti zdvihacích zařízení.
Tímto bychom chtěli navázat na prezentace, které zazněly v rámci odborného semináře JEŘÁBY 2023 v Brně a nabídli Vám další, neméně zajímavá témata zaměřená např. na zvláštní posouzení starých a dovezených jeřábů, odborníci se zaměří na sjednocení terminologie dle ČSN 4306-1, budeme se zabývat uváděním do provozu nevyhrazených zdvihacích zařízení, očekávaným tématem bude mj. zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel dle normy ČSN 27 0142 a další…
Součástí programu bude taktéž znalostní kvíz a další překvapení.
Doufáme, že všechny přednášky budou přínosem pro Vaší praxi v oboru zdvihacích
zařízení.

CENA semináře

6 171 Kč – základní vložné
4 477 Kč – člen AZZ z.s.

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na sborník, tašku s propagačními materiály,
občerstvení (coffee break), večeře a druhý den společný oběd

17. - 18. října 2023 Hradec Králové

Hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
Hradec Králové

CENA ubytování

1 350 Kč – jednolůžkový pokoj
880 Kč – lůžko na 2-lůžkovém pokoji

Cena za účastníka vč. 10% DPH
(spolunocležník bude přidělen na recepci)

Při rezervaci ubytování třetí stranou nebude poskytnuta sleva!!!

Časový program konference

Úterý 17. října 2023

od 10:00

prezentace účastníků, prezentace firem

13:00-17:00

zahájené konference, odborné přednášky

17:00-19:00

diskuze s odborníky

19:00

večeře, společenský večer

Středa 18. října 2023

8:30-13:00

odborné přednášky

13:00

ukončení konference, společný oběd