XXX. ročník celostátní odborné konference revizních a odborných techniků zdvihacích zařízení

Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality

 

Program XXX. ročníku konference 

  • je v přípravě

Poznámka:
www.azzcr.cz, asociacezz@seznam.cz
www.kapkaplus.cz, info@kapkaplus.cz

 Odbornou záštitu nad konferencí převzali

  • Technická inspekce České republiky (TIČR)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • Hospodářská komora ČR (HKČR)

Odborný garant konference

  • Jaroslav Záhora – předseda Asociace ZZ-ČR z.s.

Organizační garant konference

  • KAPKA PLUS s.r.o.

ANOTACE:

Podzim je tradičně termínem pro celostátní odbornou konferenci AZZ-ČR.
Také v letošním ročníku bychom rádi navázali nejen na Zákon č. 250/2021 Sb., ale velkou pozornost zaměříme převážně na nové Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., související změny v legislativě, co změny přinesly a co se od změn očekává v příštím období.
Taktéž bychom rádi navázali na prezentace, které zazněly v rámci odborného semináře JEŘÁBY v Brně a nabídli Vám další, neméně zajímavá témata. 
Doufáme, že všechny přednášky budou přínosem pro Vaší praxi v oboru zdvihacích
zařízení.

CENA semináře

5 445 Kč – základní vložné
3 993 Kč – člen AZZ z.s.

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

17. - 18. října 2023 Hradec Králové

Hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
Hradec Králové

CENA ubytování

1 200 Kč – jednolůžkový pokoj
   750 Kč – lůžko na 2-lůžkovém pokoji

Cena za účastníka vč. 10% DPH
(spolunocležník bude přidělen na recepci)

Časový program konference

Úterý 17. října 2023

od 10:00

prezentace účastníků, prezentace firem

13:00-17:00

prezentace účastníků, prezentace firem

17:00-19:00

diskuze s odborníky

19:00

společná večeře

Středa 18. října 2023

8:30-13:00

odborné přednášky

13:00

ukončení konference, společný oběd