XXIX. celostátní odborná konference revizních a odborných techniků zdvihacích zařízení

Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality

 

Program semináře

 • Uvedení vyhrazených zdvihacích zařízení do provozu
  v souladu s platnou legislativou
 • Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
  v souladu s platnou legislativou
 • Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, příklady
  revizních zpráv pro jeřáb a pracovní plošinu dle nové
  legislativy
 • Regálové zakladače a jejich provoz dle nové legislativy
 • Vliv platné a připravované legislativy na vývoj HNJ
  v oblastech konstrukce, hydrauliky, elektroniky
  a bezpečnostních systémů
 • Poznatky a praktické zkušenosti pro školení zahraničních
  pracovníků
 • Vliv nové legislativy na kvalifikaci odpovědných osob
 • Systém bezpečné práce při opravách a údržbě jeřábů
 • Problematická místa nové legislativy pohledem RTZZ a možné
  návrhy řešení v každodenní praxi
 • Jak vidí novou legislativu provozovatel a podnikový právník.
  Několik otázek k zamyšlení a možnosti jejich řešení
 • Výroba prostředků pro zavěšení a uchopení břemen
  pohledem dvou výrobců.
 •  Co musí udělat člověk, který si chce vytvořit vlastní normu

Poznámka:
Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě připravovány
Bližší informace o jednotlivých přednáškách, přednášejících, přesném časovém
programu a dalších podrobnostech získáte do konce září na
www.azzcr.cz, asociacezz@seznam.cz
www.kapkaplus.cz, info@kapkaplus.cz

Odbornou záštit nad konferencí převzali

 • Technická inspekce České republiky (TIČR)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
 • Hospodářská komora ČR (HKČR)

Odborný garant

 • Jaroslav Záhora – předseda Asociace ZZ-ČR z.s.

Organizační garant

 • KAPKA PLUS s.r.o.

ANOTACE: 

S nadcházejícím podzimem se blíží také termín dalšího ročníku tradiční odborné
konference AZZ-ČR.
V letošním XXIX. ročníku bychom rádi navázali nejen na Zákon č. 250/2021 Sb., ale velkou pozornost zaměříme převážně na nové Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., související
změny v legislativě, co změny přinesly a co se od změn očekává v příštím období.
Taktéž bychom rádi navázali na prezentace, které zazněly v rámci odborného semináře JEŘÁBY 2022 v Brně a nabídli Vám další, neméně zajímavá témata zaměřená např.
na školení zahraničních pracovníků, bude představen postup, který je třeba dodržet,
pokus budete mít potřebu vytvořit si vlastní normu…
Součástí programu budete mít možnost seznámit se s výrobou prostředků pro zavěšení
a uchopení břemen a další…
Doufáme, že všechny přednášky budou přínosem pro Vaší praxi v oboru zdvihacích
zařízení.

CENA semináře

5 445 Kč – základní vložné
3 993 Kč – člen AZZ z.s.

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

18.-19. října 2022 Hradec Králové

Hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
Hradec Králové

CENA ubytování

1 200 Kč – jednolůžkový pokoj
   750 Kč – lůžko na 2-lůžkovém pokoji

Cena za účastníka vč. 10% DPH
(spolunocležník bude přidělen na recepci)

Časový program konference

Úterý 18. října 2022

od 10:00

prezentace účastníků, prezentace firem

13:00-17:00

prezentace účastníků, prezentace firem

17:00-19:00

diskuze s odborníky

19:00

společná večeře

Středa 18. října 2022

8:30-13:00

odborné přednášky

13:00

ukončení konference, společný oběd