REVIZNÍ TECHNIK
JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL

13.-14. prosince 2023

 

 REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL

dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR

13.–14. prosince 2023

Časový harmonogram
1.den

od 13:00 prezence
14:00–18:00 výuka
18:00-19:00 večeře

od 19:00 diskuze k praktickým
otázkám

2.den

8:00–12:00 výuka
12:00–13:00 oběd
13:00–18:00 výuka

OBSAH
• Zákon 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
– Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb. a jeho srovnání s požadavky zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
– Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
– Vliv těchto změn na požadavky na provozovatele, kvalifikaci pracovníků, revizní
techniky apod.
• Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti
– Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd
– Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení
– Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému
provozu
– Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích
zařízeních atd.
• Platná legislativa v oblasti ZZ (Zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 255/2012 Sb.,
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 591/2006
Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 201/2010 Sb. v návaznosti
na Zákon 250/2021 Sb. a NV 193/2022 Sb.)
• Systém bezpečné práce
– Zpracování SBP podle ČSN ISO 12480-1
– Obsah SBP
– Ostatní dokumenty podle platné legislativy
• Revizní zprávy
– Úvod
– Praktické provádění revizních zkoušek
– Konkrétní příklady provádění revizních zkoušek a vyplnění check listů,
– Obsah revizních zpráv v souladu s ČSN 27 0142 a NV 193/2022 Sb., detailní rozbor
jednotlivých bodů revizních zpráv
– Praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv z konkrétních jeřábů
• Aktuální otázky TIČR
– Obecný test
– Zdvihadla
– Mostové jeřáby
– Nakládací jeřáby

 REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL 

13.–14. prosince 2023 

V rámci dvoudenního odborného přípravného kurzu budou účastníci informování o platné legislativě v oblasti jeřábů a zdvihadel (právní předpisy, normy…).
Co vše musí obsahovat Systém bezpečné práce (rozsah je závislý především na typu ZZ, prostředí, ve kterém je ZZ provozováno a složitosti prováděných manipulací) bude součástí prvního vzdělávacího bloku.
V další části bude účastníkům nabídnut pracovní postup k provádění revizí a revizní zkoušky včetně rozboru protokolu z revizní zkoušky a tzv. Check listu, který je součástí postupu revize a revizní technik podle něj provádí revize nebo revizní
zkoušku krok za krokem.
Nedílnou součástí budou v rámci školení probrány aktuální otázky ke zkouškám na TIČR dle zaměření, které budou komentovány a vysvětleny v souladu se správnými odpověďmi. Aktuální otázky připravili členové výboru RS-70 Asociace ZZ-ČR.

Přípravný kurz je určen pro zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení,
revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti, dále pro odborné provozní techniky a další zájemce pro získání odborných znalostí v problematice zdvihacích zařízení.

13.–14. prosince 2023

Hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové

Aleš Wagner, Ing. Petr Holub, Josef Blažek

lektoři

CENA dvoudenního odborného kurzu kurzu

8 349 Kč – základní vložné 

7 502 Kč – pro člena AZZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

Pro zájemce možnost zajištění UBYTOVÁNÍ v místě konání

1 350 Kč – jednolůžkový pokoj 

880 Kč – lůžko na dvoulůžkovém pokoji 

Cena vč. 10% DPH