Odborná školení pro oblast
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

28. března 2023 & 28.-29. března 2023

 

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast ZZ

28. března 2023

Odborné školení je zaměřeno na novou legislativu v oblasti vyhrazených ZZ, podrobně bude prezentován Zákon č. 250/2021 Sb. a související NV č. 193/2022 Sb. 

REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL 

28. – 29. března 2023

Nosným tématem je konzultace k testovým otázkám, detailně bude prezentována problematika revizí a zkoušek vč. postupu, jak sepsat revizní zprávu, nebude chybět ani diskuze nad problémy, které Vás trápí…

Obě školení jsou určena pro provozovatele, stávající revizní techniky, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí dle nových legislativních požadavků, nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ i ty, kteří žádají o prodloužení platnosti stávajících Osvědčení.

Yura hotel Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

Ing. Petr Holub, Ing. Václav Hovorka, Josef Ambrož

lektoři

28. března 2023

CENA odborného školení

2.299 Kč – základní vložné

2.057 Kč – člen AZZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast ZZ
28. března 2023

Časový harmonogram:
od 8:30 prezence
9:00–12:30 výuka

OBSAH
1. Zákon 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
• Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb. a jeho srovnání s požadavky
zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
• Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
• Vliv těchto změn na požadavky na provozovatele, kvalifikaci pracovníků, revizní
techniky apod.
2. Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich
bezpečnosti
• Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd
• Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení
• Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému
provozu
• Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených
zdvihacích zařízeních atd.
3. Diskuze

28.-29. března 2023

CENA odborného školení

6.171 Kč – základní vložné

5.566 Kč – člen AZZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL
28.-29. března 2023

Časový harmonogram:
1.den:

od 13:30 prezence
14:00–18:00 výuka
18:00 večeře

2.den: 8:00–12:00 výuka
12:00–13:00 oběd
13:00–18:00 výuka

OBSAH
1. Platná legislativa v oblasti ZZ (Zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 255/2012 Sb., Zákon
č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb.,
NV č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 201/2010 Sb. v návaznosti na Zákon
250/2021 Sb. a NV 193/2022 Sb.)
2. Rozbor pracovních úrazů
3. Systém bezpečné práce (Zpracování SBP podle ČSN ISO 12480-1, obsah SBP) a
ostatní dokumenty dle platné legislativy.
4. Revizní zprávy (Úvod, Praktické provádění revizních zkoušek, Konkrétní příklady
provádění revizních zkoušek a vyplnění check listů, Obsah revizních zpráv v souladu
s ČSN 27 0142 a NV 193/2022 Sb., detailní rozbor jednotlivých bodů revizních zpráv,
Praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv z konkrétních jeřábů)
5. Aktuální otázky TIČR (Obecný test, Zdvihadla, Mostové jeřáby, Nakládací jeřáby)