Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jeřábů

 

Program semináře

1. Teoretický úvod do problematiky
(proč provádět prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů, analýza legislativy, ČSN 73 2604, ČSN EN 15011, atd.)
2. Stanovení kritických míst ocelových konstrukcí s ohledem na možný vznik poškození vlivem namáhání
(základní teoretické informace o zatížení ocelových konstrukcí, indikace lokalit s maximálním namáháním jednotlivých částí konstrukce jeřábů, kde hledat trhliny, vliv únavy materiálu atd.)
3. Praktické příklady určení kritických míst ocelových konstrukcí
(místa ocelových konstrukcí s menší odolností na poškození, trvalé deformace konstrukcí, příklady funkčních změn signalizujících závadu na ocelové konstrukci)
4. Metody zjištění poškození ocelových konstrukcí, nedestruktivní metody zkoušení
(metody zjišťování poškození ocelových konstrukcí, zjednodušené metody zjištění deformací konstrukcí měření, praktické příklady využití defektoskopie při analýze zjištěných vad)
5. Postup zjišťování poškození ocelové konstrukce jeřábu podle check-listu
(praktické provedení běžné prohlídky ocelové konstrukce v souladu s check-listem pro jednotlivé druhy mostových jeřábů)
6. Jak uvádět zjištění o stavu ocelových konstrukcí v protokolech nebo zápisech z revizí a zkoušek
7. Diskuze a závěrečný test

Přednášející:
Ing. Petr Holub, Ing. Miloš Kromp

 

ANOTACE:
V průběhu odborného školení bude vymezen možný rozsah činnosti s ohledem na kvalifikaci a znalosti RTZZ, dále budou stanovena jednotlivá kritéria posuzování. Důraz bude kladen na praktické použití „checklistu“ v praxi. Účastníci obdrží soubor výběru z jednotlivých přednášek.

Výstupem bude Osvědčení k provádění běžných prohlídek konstrukcí mostových jeřábů s vymezením jejího rozsahu.

CENA semináře

4.477 Kč – základní vložné
3.993 Kč  – pro člena AZZ
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné zahrnuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

25. dubna 2024

KAPKA PLUS s.r.o.

Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30, Ostrava Zábřeh

Časový harmonogram:

8:30 prezence účastníků
9:00 zahájení
9:05–12:15 odborná výuka (I. část)
12:15–13:00 občerstvení
13:00 – 16:00 odborná výuka (II. část),
diskuze, test a závěr

KAPKA PLUS s.r.o.

Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
mobil: +420 792 307 805 | tel/fax: +420 596 780 107
E-mail: info@kapkaplus.cz
IČO: 04966422, DIČ: CZ04966422

Obchodní podmínky

 

 

Naše akceZavolejte nám

Pro společnost KAPKA PLUS s.r.o. vytvořil DnešníOběd.cz