AKTUÁLNÍ STAV

v oboru vyhrazených tlakových zařízení

 

Program semináře

8:30 Registrace
9:00 Odborný program

* Zkušenosti z kontrolní činnosti OIP, šetření úrazů a havárií
* Zkušenosti s praktickou aplikací nové legislativy v praxi:
1. povinnosti provozovatelů, odpovědných osob, revizních techniků, obsluh tlakových zařízení
2. příprava a provádění revizí podle NV č. 192/2022 Sb.
3. zpracování revizních zpráv a další dokumentace podle NV
4. otázky a odpovědi k některým ustanovením NV č. 192/2022 Sb. a zákona č. 250/2021 Sb.
* Zkoušky revizních techniků – komentář k novým testovým otázkám TIČR
* Problematika tlakových nádob pracující v oblasti nízkocyklové únavy
* Změna ČSN 690012 – provoz tlakových nádob a ČSN 07 0710 – provoz kotlů

15:00 Předpokládané ukončení semináře

Odborný garant:
Petr MatějákPLANTinspekta s.r.o., předseda ATZ, z.s.

Lektoři budou vybráni z řad ATZ, OIP a TIČR

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

CENA semináře

3 025 Kč – základní vložné
2 178 Kč  – pro člena ATZ, z.s.
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

24. ledna 2023

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem