Podmínky účasti na otevřených kurzech ‐ obchodní podmínky

Přihlášky

Přihlásit se je možné prostřednictvím webových stránek, e‐mailem nebo jinou písemnou
formou, a to na přihlášce u samotné akce (prosíme o čitelnost údajů).
Zaslané přihlášky jsou závazné od jejího potvrzení, které Vám bude zasláno nejpozději do dvou
pracovních dnů od jejich přijetí na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Odesláním přihlášky
vyjadřujete souhlas s podmínkami účasti na otevřených kurzech – obchodní podmínky.
Přednost mají dříve přihlášení účastníci, tedy je‐li naplněná kapacita kurzu, Vaše přihláška bude
odmítnuta, popř. Vám bude nabídnut další termín konání akce.

Úhrada a vyúčtování

Každý účastník je povinen provést řádně úhradu vložného, která se hradí převodním
příkazem na náš bankovní účet (274367934/0300) pod přiděleným variabilním symbolem.
Způsob úhrady uvede klient v přihlášce.
O provedené platbě bankovním převodem obdrží účastník daňový doklad při prezenci, popř. mu
bude daňový doklad zaslán poštou.
Úhradu lze rovněž provést v hotovosti při prezenci, klient pak obdrží zjednodušený daňový
doklad.

Storno podmínky

Odhlásit se z kurzu, popř. změnit objednávku lze pouze písemně na k.latalova@kapkaplus.cz.
V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka,
konkrétní případy neúčasti ze závažných důvodů, lze řešit individuálně s organizačním garantem
vzdělávací akce.
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odhlášení v
rozmezí 4 až 2 dny před začátkem konání kurzu ‐ storno 50% ceny kurzu. Po tomto termínu a v
případě, že se účastník bez písemné omluvy na akci vůbec nedostaví, vzniká povinnost uhradit
plnou cenu akce.

Organizační změny, zrušení kurzu

Ze závažných organizačních či provozních důvodů (nemoc lektora, nenaplnění kurzu apod.)
může dojít ke změně termínu, místa konání kurzu, lektora, popř. může být kurz zrušen. O všech
případných změnách Vás budeme včas telefonicky nebo e‐mailem informovat, proto prosíme o
uvedení Vašeho e‐mailového a telefonického spojení na přihlášce.
V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna. V případě
přesunutí termínu (popř. místa konání) může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro potřeby evidence účasti na kurzech a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Kontaktní osoba

Kateřina Látalová, tel: + 420 792 307 805, e‐mail.: k.latalova@kapkaplus.cz , www.kapkaplus.cz