PRESSURE´22

 

PRESSURE´22

3. – 5. května 2022

Tří denní seminář pořádá Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ, z.s.) ve spolupráci s Technickou inspekcí ČR (TIČR) a Kapka plus s.r.o. v konferenčních prostorách hotelu Černigov Hradec Králové.

Přípravný výbor semináře:

Petr Matěják (předseda ATZ, z.s.)

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (KAPKA PLUS s.r.o.)

Cílem akce bude odpovědět na řadu aktuálních otázek prostřednictvím přizvaných odborníků,  kteří jsou uznávanými autoritami a odborníky v oboru a tito nejenže seznámí účastníky s tématy týkající se nové legislativy a další problematikou dle odsouhlaseného programu akce, ale také budou připraveni v rámci „kulatých stolů“ odpovídat na dotazy v průběhu odborné diskuze,  která uzavírá každý den vzdělávací akce.

3. - 5. května 2022

Hotel Černigov

Adresa místa konání: Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

CENA semináře ___ Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení