Revizní technik

provozovaných tlakových nádob stabilních

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Odborný kurz je zaměřen na platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení, provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená. V průběhu odborného kurzu bude detailně probrána problematika revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky a praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Pro koho je odborný kurz revizního technika provozovaných tlakových nádob stabilních určen?

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Zaměření odborného kurzu revizní technik provozovaných tlakových nádob stabilních:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí…

Obsah odborného kurzu:

 • Základní předpisy související s legislativními pokyny (nařízení vlády, zákony, vyhlášky) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
 • Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení
 • Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Vyhlášky č.18/1979 Sb.
 • Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012
 • Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
 • Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
 • Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
 • Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postupu, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní správy, vzor revizní zprávy.
 • Rizika vznikající při revizích a provozu TNS
 • Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.
 • Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce revizních techniků tlakových nádob provozovaných zařízení na TIČR dle požadavků účastníka školení.

Časový harmonogram kurzu

1.den 2.den
od 14:00 prezence 9:00–12:00 výuka
14:15–18:00 výuka 12:00–13:00 oběd
18:00–19:00 večeře 13:00–17:00 výuka
od 19:00 diskuze k praktickým otázkám 17:00 zakončení školení

POZOR
pro zájemce je zajištěna třetí den zkouška na pobočce TIČR

Registraci „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ na TIČR za vás vyřídíme my.

Pro registraci je třeba na organizátora zaslat tyto dokumenty

Nový uchazeč:

 • Vzdělání ve strojním oboru
 • Potvrzená praxe na revizi TNS: maturita 5 roky, VŠ 2 rok
 • Lékařské potvrzení
 • Revizní zprávu – přinést až na zkoušku

 Prodloužení i propadlého osvědčení:

 • Stávající osvědčení TIČR
 • Lékařské potvrzení
 • Revizní zprávu – přinést až na zkoušku

 

Zkouška probíhá na pobočce TIČR od 9:00 hodin.

Dostanete od nás jednu fakturu za kurz i zkoušku.

28.-29. března 2022 odborný kurz v Yura Hotel Čeladná

30. března 2022 zkouška TIČR pobočka Ostrava

CENA odborného kurzu

5.808 Kč

5.203 Kč – pro člena ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny kurzu.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

CENA zkoušky TIČR

Cena je dána rozsahem zkoušky a zda je uchazeč nový, nebo zda osvědčení prodlužuje.