Revizní technik

provozovaných tlakových nádob stabilních

dvoudenní odborné normativní školení

– příprava ke zkoušce TIČR

 

Odborné školení je zaměřeno na platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení, provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená.

V průběhu odborného školení bude detailně probrána problematika revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky a praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí…

Pro koho je odborné školení revizní technik provozovaných tlakových nádob stabilních určen?

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti

Obsah odborného školení:

 • Základní předpisy související s legislativními pokyny (nařízení vlády, zákony, vyhlášky) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
 • Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
 • Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Nařízení Vlády č. 192/2022 Sb.
 • Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika dle zákona č. 250/2021 Sb.
 • Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postupu, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
 • Povinnosti revizních techniků a provozovatelů při provádění revizích TNS.
 • Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a NV č. 192/2022 Sb.
 • Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
 • Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
 • Rizika vznikající při revizích a provozu TNS – prevence rizik.
 • Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.
 • Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce revizních techniků tlakových nádob

           – Obecný test

           – R-NI – Tlakové nádoby stabilní I. třídy

           – R-NII – Tlakové nádoby stabilní II. třídy

Časový harmonogram školení

1.den 2.den
od 13:30 prezence 8:30–13:00 výuka
14:00–18:00 výuka 13:00–14:00 oběd
18:00–19:00 večeře 14:00–17:00 výuka
17:00 zakončení školení

 POZOR

Formulář žádosti o registraci ke zkoušce TIČR „ Žádost o osvědčení tlaková – zkoušky fyzických osob“ najdete ZDE

Nový uchazeč u zkoušky doloží:

 • Úplné střední nebo VŠ vzdělání v technickém oboru
 • Potvrzenou praxe na revizi TNS: maturita 5 roky, VŠ 2 roky
 • Lékařské potvrzení
 • Cvičnou revizní zprávu

 Prodloužení osvědčení:

 • Stávající osvědčení TIČR
 • Lékařské potvrzení
 • Revizní zprávu 

 

10. - 11. prosince 2024

Hotel ČERNIGOV

Riegrovo náměstí 1494/4

Hradec Králové

Ing. Miloš Kromp

lektor

CENA odborného kurzu

 6.292 Kč – základní vložné

 5.687 Kč – pro člena ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny kurzu.
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

Pro zájemce možnost zajištění UBYTOVÁNÍ v místě konání

1 350 Kč – jednolůžkový pokoj 

880 Kč – lůžko na dvoulůžkovém pokoji 

Cena vč. 10% DPH