Technická inspekce České republiky

zkoušky a testování

 

Pro úspěšné absolvování zkoušky TIČR, pořádáme přípravné odborné kurzy pro profese:

Na pořádaných odborných kurzech najdete shrnutí nových obecných předpisů, vyhlášek, norem, které jsou součástí testových otázek.

Na všech našich kurzech přednáší zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Zkoušky TIČR jsou organizovány následující den po přípravném kurzu.

  CENA zkoušky TIČR

  Cena zkoušky je od 1 800 Kč za základní zkoušku pro opakujícího uchazeče a 3 600 Kč u nového zájemce o vydání osvědčení.
  Cena se dále odvíjí o rozsahu zkoušky.

  Registraci na zkoušku TIČR provádí KAPKA PLUS na základě formuláře, který obdrží každý účastník po přihlášení na daný kurz.

  Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

  Hlavní předměty činnosti TIČR v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.:

  • vydávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení
  • provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek
  • prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ a v této souvislosti vydávání oprávnění
  • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze VTZ a v této souvislosti vydávání osvědčení

  Rozdíl mezi OPRÁVNĚNÍM a OSVĚDČENÍM

  Oprávnění je dokument prokazující odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.

  • pro technická zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
  • povinnost disponovat oprávněním při výkonu podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky
  • prověření odborné způsobilosti probíhá formou „pohovoru“, kontroly dokladů, příp. místního šetření

  Osvědčení je dokument prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, na jehož základě jsou způsobilé provádět zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení

   

  • pro technická zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
  • prověření odborné způsobilosti probíhá formou písemné a ústní zkoušky z předmětné odbornosti
  • platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho vydání