Baťova soustava řízení

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě.

N

Máte zájem nastavit některé procesy ve firmě po vzoru Tomáše Bati?

N

Chcete stanovit své cíle a vize v souladu s principy Baťa?

N

Máte konkrétní problémy a kladete si otázku, jak by si s nimi poradil Tomáš Baťa?

N

Řešíte otázku kvalitních a loajálních spolupracovníků?

N

Nevykazuje váš adaptační program potřebné kvality, jako tomu bylo u Baťů?

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poskytneme konzultaci i řešení přímo na míru.

Načerpejte inspiraci z fenomenálního Systému řízení Baťa skrze tematicky zaměřené semináře a přednášky, které vznikly na základě studia archivních dokumentů firmy Baťa a. s. a díky zkušeností současných firem, nejen těch hlásících se  k odkazu Baťa.

$

TOMÁŠ BAŤA A JEHO FILOZOFIE – INSPIRACE PRO SOUČASNOST

podnikatelské začátky Tomáše Bati, úspěchy a neúspěchy, jež podmínily růst fenoménu Baťa, neustálé vnímání inovací jako nástroje růstu, vznik obuvnické velmoci, rozsah impéria Baťa

$

PRINCIPY BAŤOVY SOUSTAVY ŘÍZENÍ

základní prvky Systému řízení Baťa, inspirace pro současnost, sdílení jako základní nástroj Systému řízení Baťa, spolupracovníci Tomáše Bati

$

ZÁSADY PROPAGACE A REKLAMY FIRMY BAŤA

prodej skrze službu, marketingové nástroje firmy Baťa do r. 1945

$

SLUŽBA JAKO ZÁKLAD PODNIKATELSKÉ VIZE ANEB „NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN“

vnímání služby v rámci Baťovy soustavy řízení, služba jako základ úspěšného prodeje, jako základ života

$

„LIDÉ DÁVAJÍ STROJŮM ŽIVOT“ ANEB PERSONÁLNÍ ČINNOST V BAŤOVĚ SOUSTAVĚ ŘÍZENÍ

výběr a přijímaní lidí, motivační a odměňovací systém, péče o zaměstnance

$

VÝZNAM ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY PODLE TOMÁŠE BATI

využití zásad systému řízení Baťa k osobnímu růstu, koncepce vize průmyslového člověka, životní rovnováha v odkazu Baťa

$

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ BAŤA

Baťova škola práce, vzdělávací instituce pro dospělé, informální vzdělávání v Systému řízení Baťa

$

MOTIVACE A VÝCHOVA

jednotlivé úrovně motivačního systému ve firmě Baťa, nástroje motivace, nástroje pro zvýšení a udržení motivace

$

PRINCIPY ODMĚŇOVACÍHO SYSTÉMU VE FIRMĚ BAŤA

kategorizace jednotlivých odměn, způsoby odměňování, vliv odměny na pracovní výkon

$

VYUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BAŤA JAKO ZÁKLADNÍHO NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ SDÍLENÉ HODNOTY

společensky odpovědné podnikání firmy Baťa a nástroje, rozvoj podnikatelské strategie po vzoru Tomáše Bati a navyšování sdílené hodnoty, propojení: podnik – lidé – společnost

$

SETKÁNÍ S ABSOLVENTY BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE

Jednotlivé přednášky a semináře je na základě vzájemné dohody možno obohatit účastí pamětníků, kteří mají osobní zkušenost s původním fungováním firmy Baťa a. s. do roku 1945.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

odborný garant