Odborné vzdělávání v technických profesích

„Nechceme odborníků, znalých co nejde“

N

Potřebujete odborně vyškolit pracovníky?

N

Plníte všechny legislativní a normotvorné požadavky?

N

Je pro Vás bezpečnost práce prioritní?

N

Chcete zlepšit odborné znalosti svých pracovníků?

N

Chybí Vám kvalifikovaní odborníci?

N

Potřebujete připravit na zkoušky v oblasti vyhrazených technických zařízení na TIČR?

Nabízíme realizaci veškerých potřebných technických školení kvalitními lektory a špičkovými odborníky s praxí ve výrobních firmách v jednotlivých oborech, kteří se s Vámi rádi podělí o své dlouholeté zkušenosti.
Veškerá nabízená školení a semináře provádíme s ohledem na aktuální témata, jako jsou nové normy a jejich uplatnění v praxi.

„Nechceme odborníků, znalých co nejde“

$

Hydraulické a pneumatické systémy

$

Chladící a klimatizační technika

Chladící okruh – Prvky chladícího okruhu – Chladivo – Montáž chlazení – Nářadí – Detekce úniku chladiva – Oborové rozdělení chladírenství a jejich specifikace.

$

Obsluhy motorových vozíků

$

Plynová zařízení

Revizní technici plynových zařízení – Obsluhy plynových zařízení – Osoby odpovědné za provoz – Montéři plynových zařízení.

$

Práce ve výšce

Předpisy k zajištění BOZP ve výškách – Základní požadavky na lešení.

$

Stavebnictví

Stavební zákon v praxi – Dokumentace staveb – Posuzování projektové dokumentace – Technické požadavky na stavební výrobky – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě.

$

Strojírenství

Technické materiály a způsoby zpracování – Zkoušení technických materiálů – Svařování a tváření – Koroze a ochrana proti korozi – Progresivní kovové materiály.

$

Tlaková zařízení

Revizní technici tlakových zařízení – Obsluhy tlakových zařízení – Osoby odpovědné za provoz – Topiči kotlů.

$

Zdvihací zařízení

Obsluhy veškerých zdvihacích zařízení – Vazači břemen – Obsluhy pracovních plošin – Obsluhy regálových zakladačů, stavebních výtahů a vrátků – Dozorci a řidiči výtahů – Zaměstnanci odpovědni za provoz – Odborní provozní a revizní technici – Lanové dráhy (provoz, zkoušení, kvalifikovaná obsluha).

Ing. Miroslav Uhlíř

odborný garant