Poskytování první pomoci

První pomoc je vážná věc. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.
… a v tomto případě to platí dvojnásobně …
N

Uměli byste v krizové situaci poskytnout první pomoc?

N

Byli byste schopni poskytnout adekvátní péči postiženému v rámci jeho úrazového či neúrazového stavu?

N

Znáte základy resuscitace, popř. zásady při manipulaci s postiženým?

N

Chcete se naučit, jak opravdu pomoci a nejen bezmocně přihlížet?

První pomoc je vážná věc. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. … a v tomto případě to platí dvojnásobně …

$

Bezpečnost při poskytování laické první pomoci

Jak se nestát dalším zraněným aneb od úrazu elektrickým proudem po dopravní nehodu na noční dálnici. Základy a osvojení si prvků bezpečnosti, při poskytování první pomoci.

$

Aktivace Zdravotnické záchranné služby

Jen nahlásit místo události nestačí. Víte, že Vám dispečerka pomůže i s poskytnutím první pomoci a jak to udělá? Volání na tísňovou linku 155: co hlásit a jak komunikovat s dispečerkou ZZS, popsání místa události a přiblížení sanitky na místo.

$

Postup u postiženého v bezvědomí

Jedna z nejzávažnějších situací. Rozpoznat normální dechovou aktivitu nemusí být jednoduché a přitom na tom záleží lidský život. Základní neodkladná resuscitace není žádná věda, pokud se ji naučíte praktickým nácvikem (nácvik u bezvědomí, rozpoznání, zda postižený dýchá a zda je třeba zahájit postupy zachraňující život, umístění postiženého do stabilizované polohy).

$

Zástava život ohrožujícího krvácení

Zastavit závažné krvácení dokážeme i bez lékárničky. Ale i lékárničku musíme umět použít. Nácvik manipulace se škrtidlem, využití tlakového obvazu (ukázka správného přiložení tlakového obvazu, použití škrtidla a jeho přiložení na daná místa, improvizace).

$

Úrazové stavy

Jak postupovat při různých typech úrazů, kdy s postiženou osobou manipulovat a kdy ji ponechat bez manipulace, možnosti a rizika poranění páteře.

$

Neúrazové stavy

Včasné rozpoznání akutních onemocnění rozhoduje o přežití postiženého, nebo alespoň o budoucí kvalitě jeho života. Jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu, nebo co dělat s člověkem v křečích? Správné vyhodnocení situace a rozpoznání různých příznaků onemocnění (epilepsie, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda atd.) a poskytnutí neodkladných úkonů před příjezdem ZZS.

$

Praktický nácvik

Manipulace jednou osobou i více osobami. Využití resuscitačních figurín a množství zdravotnického materiálu.

$

Modelové situace

Praktické řešení vybraných krizových situací s využitím sady k maskování poranění, kdy je možné ověřit si získané dovednosti a vystoupit z role přihlížejícího, ale často také ze své komfortní zóny. Modelové situace vždy vycházejí z reálných případů.

Vojtěch Burda, DiS.

odborný garant