ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ
ANEB TECHNIK ZNALEC

OD A DO Z

 

PROGRAM:

1. Zvláštní posouzení ZZ a Technik znalec
• Úvod do problematiky, zákonná ustanovení
• Vznik funkce Technik znalec, kvalifikace, odborná příprava a přezkoušení
• Certifikace
2. Správné provádění zvláštního posouzení
• Požadavky na Zvláštní posouzení podle normy ČSN ISO 12482 a ČSN ISO
9927-1
• Rizika spojená s prováděním Zvláštního posouzení
3. Stanovení zbytkové životnosti jeřábů při provádění zvláštního posouzení
• Základní informace, definice
• Záznam o provozu jeřábu
• Posouzení projektované pracovní periody (DWP)
• Možný výpočet DWP pro jeřáby, kladkostroje, zbytková životnost
4. V jakých případech a kdy Zvláštní posouzení provádět
• Zvláštní posouzení po nehodě
• Zvláštní posouzení při zhoršení technického stavu
• Zvláštní posouzení velmi starého jeřábu
5. Jakým způsobem Zvláštní posouzení provádět
6. Jak stanovit termín dalšího Zvláštního posouzení
7. Modelové příklady provedení Zvláštního posouzení
8. Závady zjištěné v rámci Zvláštního posouzení a ostatních druhů
hodnocení technického stavu jeřábů (kritické komponenty)

9. Praktické poznatky, nehody a havárie, jejich řešení a opatření pro
jejich minimalizaci v souvislosti s prováděním Zvláštního posouzení
u mostových jeřábů
• Přejetí koncového vypínače zdvihu
• Přeprava břemen
• Vykolejení kočky
• Technická závada na zdvihu
• Havárie ocelové konstrukce jeřábu
• Brzdy pojezdu mostu jeřábu
• Údržbářské práce

ANOTACE:  Technik znalec, jeho teoretická a praktická příprava včetně ověření znalostí je rozsáhlý projekt. K jeho realizaci je nutné odpovědět na otázky níže a zaměřit se na hlubší poznání dané problematiky: • je funkce Technika znalce nutná? • nenahrazuje Technik znalec Revizního technika? • je provádění Zvláštního posouzení nutné? Připravovaná odborná akce je určena: • pro ty, kteří mají zájem stát se Technikem znalcem, • pro ty, kteří mají zájem o prohloubení znalostí problematiky Zvláštního posouzení, • pro ty, keří se chtějí dozvědět novinky a trendy při provádění Zvláštních posouzení. Vše bude doplněno o praktické zkušenosti a příklady v oblasti mostových jeřábů.

13.-14.11.2024

CENA kurzu 8 349 Kč vč. DPH

 CENA kurzu pro člena AZZ  7502    Kč vč. DPH

Cena za účastníka vč. 21% DPH za dva dny školení.
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady
a občerstvení po celou dobu konání akce