Koncepce a modely Baťa využitelné v současné praxi řízení našich podniků

26. – 28. června 2023

 

Hotel YURA Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

ODBORNÝ PROGRAM

Třídenní odborná akce je zaměřena na některé z baťovských modelů
využitelných v současné praxi, konkrétně na Model Permanent, Baťův maticový
model pro etapu automatizace a Model Excelence firmy prostřednictvím lidí.

26. ČERVNA 2023

Model Permanent

je jednoduchý systém pro malé a střední podniky orientovaný
zejména na výkonnost, v některých případech se tak může stát
páteří výstavby a rozvoje firem směrem
k jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti.

27. ČERVNA 2023

Systém řízení Baťa pro
etapu automatizace

je modelem, jehož východiskem je
vnitropodnikový systém řízení postavený na decentralizaci řízení
a odpovědnosti, na přesné kalkulaci a hledání cest ke snižování nákladů
a zvyšování prosperity firmy, znám jako Baťova samospráva dílen.

28. ČERVNA 2023

Model Excelence firmy
prostřednictvím lidí

nabízí dvě možnosti, které mohou pomoci na vaší cestě k neustálému rozvoji a excelenci firmy. Jednou z nich je Model EFQM 2020 a tou druhou je Baťova filosofie řízení, která je o 100 let starší.

26. - 28. června 2023

CENA odborného školení

14.999 Kč – základní vložné

Cena za účastníka bez 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnuto vložné, studijní materiály a stravování po celou dobu studia; v ceně nejsou zahrnuty náklady na ubytování a dopravu.

26.6.2023

od 9:00
prezence účastníků
9:30–18:00
odborný program
včetně diskuze
od 18:00
večeře, neformální večer

27.6.2023

8:30–18:00
odborný program
včetně diskuze
od 18:00
večeře, neformální
večer

28.6.2023

8:30–16:00
odborný program
včetně diskuze
od 16:00
ukončení akce