„BÝT PASIVNÍ SE VYPLATÍ (!?)“

Transakční analýza v praxi

 

Program semináře

 • Rozdíl mezi pasivitou a aktivitou z pohledu TA.
 • Typy a úrovně devalvací aneb „Jak udržujeme sami sebe v pasivitě“.
 • 4 formy pasivního chování.
 • Znaky pasivity v komunikaci.
 • Zisky a rizika pasivity.
 • Jak zacházet s pasivitou u sebe a ostatních?
 • Řešení situací z praxe.

Podmínka účasti – workshop je určen pouze pro absolventy základního kurzu TA 101, popř. studia MCI (Manažer kreativity a inovací). 

PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA-C

Integrity Training & Consulting, s.r.o. Praha
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V rámci své profese pracuje jako externí odborný poradce, lektor a kouč v českých i zahraničních společnostech. Specializuje se na aplikaci transakční analýzy v mezilidských vztazích, komunikaci, v rozvoji osobnosti a managementu.
V ČR je prvním mezinárodně certifikovaným transakčním analytikem v oblasti psychologického poradenství, kde působí také jako trenér a supervizor (PTSTA – C). V letech 2010–2018 byla prezidentkou České asociace transakční analýzy. Nyní je členem evropské komise „PTSC“, jež se zabývá mezinárodními profesními standardy vzdělávání v transakční analýze.

  ANOTACE: 

  V dnešní době jsme vedeni více k pasivitě než k aktivitě a ještě jsme za to odměňováni. To však neznamená, že nám, jako lidem, to neubližuje. Pasivita není jen to, že nic neděláme. Má různé podoby,
  které si většinou ani neuvědomujeme, dokud se nedostaví důsledky – jednoduše řečeno: „Život
  nemáme ve svých rukách.“
  Během workshopu se účastníci seznámí s tématem pasivity z pohledu transakční analýzy. Budou
  mít možnost identifikovat vlastní psychické mechanismy, které je udržují v pasivitě a brání tomu,
  aby aktivně využívali svoje „zdroje“ a problémy řešili cíleně v souladu se svými potřebami. Naučí se
  rozlišovat 4 formy pasivního chování a vyzkouší si, jak s nimi zacházet v každodenním životě u sebe
  i u ostatních. Cílem workshopu je být schopen se rozhodovat „kdy“ být aktivně pasivní a přijmout
  za to zodpovědnost.

  CENA semináře

  7 139 Kč – základní vložné

  Cena za účastníka vč. 21% DPH
  Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

  29.-30. listopadu 2022 Čeladná

  YURA Hotel Čeladná s.r.o.
  Čeladná 246, 739 12 Čeladná

  CENA ubytování

  1 070 Kč – jednolůžkový pokoj
  840 Kč – lůžko na 2-lůžkovém pokoji

  Cena za účastníka vč. 10% DPH
  (spolunocležník bude přidělen na recepci)

  Rozsah:  15 hodin

  Úterý 9-18 hod.

  od 8:30

  prezentace

  09:00

  zahájení výuky

  Středa 8-16 hod.

  8:00

  zahájení výuky