Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
PUTOVÁNÍ MEZI PLASTY
   
Termín: 31.10.2019 - 01.11.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 3388,- Kč / účastník vč. DPH

Dvoudenní seminář je určen pro pracovníky podniků a organizací zpracovávajících plasty různými technologiemi s možností doplnit své praktické zkušenosti ohledně problematiky dané technologie a řešení vad teoretickými a i praktickými znalostmi jiných odborníků z výzkumu polymerů i z praxe.

Z obsahu:

 • Základní vlastnosti polymerů ovlivňující proces vstřikování
 • Vady výlisků a jejich odstranění
 • Časté chyby a opomíjení souvislostí při nastavování parametrů vstřikování
 • Vyfukované fólie v obalářství
 • Lepení plastů
 • Svařování plastů - způsoby a popis procesu
 • Recyklace plastů
 • Získávání dotací na inovační projekty v podnicích zpracovávajících polymery
 • ... a nebude chybět večerní "neformální" diskuze nad vašimy problémy...

Ubytování:

Nocleh (1. 10. - 1. 11.) mohu zarezervovat na základě Vašeho požadavku, náklady na ubytování (990 Kč) nejsou zahrnuty v ceně vložného! 

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv
   
Termín: 07.11.2019 - 07.11.2019
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1936,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě Vašich dotazů na přípravu RT ke zkouškám na TIČR a k problematice revizních zpráv jsme se s odborným garantem - Ing. Miroslavem Chromečkou - rozhodli zrealizovat školení týkající se zmíněné problematiky.

V rámci školení budou probírány aktuální otázky ke zkouškám na TIČR se zaměřením na legislativu, zdvihadla, mostové, konzolové a portálové jeřáby, tyto otázky budou komentovány a vysvětleny v souladu se správnými odpověďmi.

V rámci druhé části školení Vám nabídneme pracovní postup k provádění revize a revizní zkoušky včetně rozboru protokolu z revizní zkoušky a tzv. check listu, který je součástí postupu revize a revizní technik podle něj provádí revize nebo revizní zkoušku krok za krokem.

Těšíme se na setkání.

     
 
„TA 101“ aneb „Transakční analýza v kostce“
   
Termín: 12.11.2019 - 13.11.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5385,- Kč / účastník vč. DPH

„Kdo zná druhé je chytrý,
kdo zná sebe je moudrý.
Kdo ovládá druhé je silný,
kdo ovládá sebe je mocný.“
(Lao-c')

Transakční analýza (TA) je směr dynamické psychologie s uplatněním v oblasti psychoterapie, poradenství, vzdělávání a výchově a v práci s organizacemi. Základní koncepty transakční analýzy jsou dobře srozumitelné a pomáhají lidem porozumět tomu, jak funguje jejich osobnost v různých situacích, pochopit komunikační styl vlastní i druhých a vědomě si volit svoje reakce. 

„TA 101“ je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který poskytuje hlavní přehled o jednotlivých TA konceptech. Je určen těm, kteří mají chuť prozkoumat svoji osobnost, lépe pochopit komunikaci mezi lidmi a zamyslet se nad tím, jak koncepty TA aplikovat do svého osobního či profesního života.

POZOR!!! Účastník získá na konci akce mezinárodně uznávaný certifikát „TA 101“.

Program:

 • Co je TA a k čemu je užitečná?
 • Kdo byl Eric BERNE?
 • Jak se TA dívá na osobnost člověka?
 • Co je to životní scénář a jak funguje?
 • Co jsou „hungers“ a „strokes“ v TA a jak s nimi zacházíme?
 • Co je transakce a jak můžeme pomocí TA analyzovat komunikaci?
 • Co jsou psychologické hry a podle jakých vzorců fungují?
     
 
Brain & Body Balance aneb Work-Life Balance v praxi
   
Termín: 14.11.2019 - 15.11.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“...

Dvoudenní interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže , jehož cíli jsou:

 1. dosáhnout maximálního pracovního výkonu s minimem úsilí,
 2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
 3. efektivně pracovat a smysluplně žít… 

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!

     
 
AKTUÁLNÍ STAV V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?
   
Termín: 26.11.2019 - 26.11.2019
Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Zveme Vás srdečně na další seminář pod odbornou garancí ATZ, který se uskuteční 26. listopadu 2019 v Ústí nad Labem.

Z obsahu:

 • Současný stav projednávání návrhu zákona o VTZ v parlamentu
 • Návrh nařízení vlády k provozu tlakových zařízení
 • Šetřené úrazy, nehody, havárie a poznatky z kontrol bezpečnosti provozu u tlakových zařízení v ústeckém a libereckém regionu
 • Výroba a uvádění tlakových zařízení do provozu
 • Sestavy tlakových zařízení

Těšíme se na Vaši účast!!!

     
 
TOP CLASS pro všechny
   
Termín: 20.11.2019 - 22.11.2019
Místo konání: Hotel Horal, Léskové 583, Velké Karlovice
Cena: 9000,- Kč / účastník vč. DPH

Podzim již klepe na dveře a to znamená pozvání na již 9. ročník semináře TOP CLASS pro všechny v termínu 20. - 22. listopadu 2019 tradičně v hotelu HORAL ve Velkých Karlovicích.

Program je v přípravě, nicméně - nač se můžete těšit už nyní?

 • právník... JUDr. Josef Hanáček!!!
 • masér... Bc. Roman Burda!!!
 • nově... Ing. Lumír Pektor!!!
 • ... a nebojte se... večery pod vedením Vládi Volko!!!

Kdo z vás již nevydrží a chce se přihlásit, klidně tak učiňte! Těším se na Vás... na Vás taky.... jasně, i na Vás...

 

     
 
Zvláštní posouzení aneb Technik znalec od A do Z
   
Termín: 29.11.2019 - 30.11.2019
Místo konání: Hotel U Královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Technik znalec, jeho teoretická a praktická příprava včetně ověření znalostí je rozsáhlý projekt, který není dosud adekvátně zpracován.

Nabízí se tedy následující otázky: 

 • je funkce Technika znalce vůbec nutná?
 • nenahrazuje Technik znalec Revizního technika?
 • je provádění Zvláštního posouzení nutné?

Připravovaná odborná akce je určena:

 • pro ty, kteří mají zájem stát se Technikem znalcem,
 • pro ty, kteří mají zájem o prohloubení znalostí problematiky Zvláštního posouzení, 
 • pro ty, keří se chtějí dozvědět novinky a trendy při provádění Zvláštních posouzení.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
TLAK´20
   
Termín: 28.01.2020 - 30.01.2020
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 6300,- Kč / účastník vč. DPH

Vážení přátelé,

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ, z.s.),  Technická inspekce ČR (TIČR) a Kapka plus s.r.o.  si Vás dovolují pozvat na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí

TLAK´20

ve dnech 28. – 30. ledna 2020 v konferenčních prostorách hotelu Černigov Hradec Králové.

Téma:

ZMĚNA LEGISLATIVY PO 40 LETECH DOPADY ZMĚN NA REVIZNÍ TECHNIKY, PROVOZOVATELE,
OPRAVCE, OBSLUHY a OSOBY ZODPOVĚDNÉ

 • Nový Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení versus původní zákon
  174/1968 Sb.
 • Nové Nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení versus původní vyhláška
  ČÚBP 18/1979 Sb.

KOMENTOVANÉ ZNĚNÍ PŘÍMO OD AUTORSKÉHO KOLEKTIVU!

Odborná akce TLAK´20 je přípravným výborem připravena s cílem zvýšit a prohloubit znalosti v oboru tlakových zařízení:

 • Aktuální poznatky v oboru - Kotelny, nádoby, potrubí... A JAK SPRÁVNĚ NA NĚ?
 • Provozní poznatky, poškození a degradace tlakových zařízení
 • Poznatky z havárií tlakových zařízení
 • Výsledky kontrolní činnosti státních orgánů - nejčastější porušení předpisů
 • ... a další...

Neopomenutelnou je jistě i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

Bližší infomace již brzy obdržíte v pozvánce.

Těšíme se na setkání s Vámi a na další dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

Za přípravný výbor: Petr Matěják (předseda ATZ, z.s.) a Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (KAPKA PLUS s.r.o.)