Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
POSTUPY VÁZÁNÍ SLOŽITÝCH BŘEMEN
   
Termín: 08.12.2020 - 08.12.2020
Místo konání: ONLINE - ŽIVÝ PŘENOS
Cena: 1452,- Kč / účastník vč. DPH

ONLINE - ŽIVÝ PŘENOS

Po dvou přesunech si dovolujeme pozvat vás všechny na ONLINE - ŽIVÝ PŘENOS jednodenní odborný seminář navazující na akce pořádané v předchozích letech k problematice vázacích prostředků. 

Letošní seminář je zaměřen na bezpečné vázání a manipulace s břemeny, která jsou složitá svým tvarem, hmotností, velikostí nebo způsobem manipulace.

Je určen pro:

 • revizní techniky ZZ,
 • koordinátory BOZP,
 • OZO,
 • konstruktéry, 
 • ..

...tedy pro všechny, kteří navrhují, kontrolují nebo schvalují postupy a prostředky pro vázání nebo manipulace se složitými břemeny ve výrobě, při montáži nebo na stavbách.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast! 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 09.12.2020 - 10.12.2020
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

 

Odborné normativní školení je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno:

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich
  platnosti.

Těšíme se na Vás.

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 15.12.2020 - 16.12.2020
Místo konání: DOMICA CORPORATION spol. s r.o., Ostrava – Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, 709 00
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

 

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
PROVOZOVATELÉ A OSOBY ODPOVĚDNÉ Z PROVOZ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 19.01.2021 - 20.01.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení (zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení).

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení, spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Bližší informace najdete v přihlášce.

Těšíme se na Vás.

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 03.02.2021 - 04.02.2021
Místo konání: DOMICA CORPORATION spol. s r.o., Ostrava – Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, 709 00
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 21.04.2021 - 22.04.2021
Místo konání: DOMICA CORPORATION spol. s r.o., Ostrava – Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, 709 00
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 - PRESSURE´21
   
Termín: 11.05.2021 - 13.05.2021
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 0,- Kč / účastník vč. DPH

Srdečně Vás zveme na vzdělávací akci v netradičním čase a moc se na Vás těšíme!