Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
REVIZNÍ TECHNIK VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 12.05.2021 - 13.05.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5808,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení je odbornou přípravou ke zkoušce revizních techniků na TIČR a je určeno:

 • jak pro nové revizní techniky,
 • pro ty, kterým končí platnost odborné způsobilosti před uplynutím 5 let.

Celé školení je zaměřeno na provádění revizí a zkoušek již provozovaných a nebo nově instalovaných PZ:

 • výchozí revize,
 • provozní revize,
 • kontroly, 
 • zkoušky,
 • provozní podmínky PZ dle platných legislativních a normativních předpisů platných v ČR.

POZOR: pro zájemce možno zajistit 14. května 2021 zkoušku na pobočce TIČR!

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 01.06.2021 - 02.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5808,- Kč / účastník vč. DPH

Pro koho je odborné školení určeno?

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Zaměření odborného školení:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

POZOR: pro zájemce možno zajistit 3. června 2021 také zkoušku na pobočce TIČR!

Těšíme se na Vás.

     
 
PROVOZOVATELÉ A OSOBY ODPOVĚDNÉ Z PROVOZ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 15.06.2021 - 16.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

 

Odborné školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení (zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení).

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení, spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Bližší informace najdete v přihlášce.

Těšíme se na Vás.

     
 
JEŘÁBY 2021
   
Termín: 22.06.2021 - 23.06.2021
Místo konání: Hotelu MYSLIVNA Resort , Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Cena: 0,- Kč / účastník vč. DPH

Seminář JEŘÁBY 2021 v upraveném termínu!

Seminář je pořádán ve spolupráci mezi KAPKA PLUS s.r.o. a DTO CZ, s.r.o.              za podpory AZZ-ČR z.s.

 1. NOVÉ PROSTORY hotel MYSLIVNA Brno: 
 2. NOVĚ UBYTOVÁNÍ v CENĚ vložného:
  • 3.500 Kč bez DPH / vč. DPH 4.235 Kč
   Účastnický poplatek vč. ubytování na dvojlůžkovém pokoji (Spolunocležník bude přidělen na recepci)
  • 3.800 Kč bez DPH / vč. DPH 4.598 Kč
   Účastnický poplatek vč. ubytování na jednolůžkovém pokoji
  • 2.800 Kč bez DPH / vč. DPH 3.388 Kč
   Účastnický poplatek BEZ ubytování

Seminář je pořádán ve spolupráci mezi KAPKA PLUS s.r.o. a  DTO CZ, s.r.o.

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

 • Jaká je právní odpovědnost RTZZ v rámci jejich činností?
 • Víte jaký je rozdíl mezi správně a špatně zpracovaným SBP?
 • Co vyžaduje zajištění provozu pracovních plošin při pronájmu?
 • V jaké podobě bude nový zákon a nařízení vlády o VTZ?
 • Jaká jsou kritická místa mostových jeřábů podle ISO 9927-1?Víte, jak zkoušet pohyblivé pracovní plošiny v rámci revizí?
 • …další přednášky se připravují

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

 • Úterý 22. června 2021

12:00 - 13:00 h prezence
13:00 - 13:15 h zahájení semináře
13:15 - 17:00 h odborné přednášky, prezentace firem, diskuse k předneseným tématům
19:00 tradiční panelová diskuse za účasti právníka a odborníků z oblasti bezpečnosti provozu ZZ

 • Středa 23. června 2021

8:30 - 14:00 h odborné přednášky, prezentace firem, závěrečná diskuse
14:00 zakončení semináře

FIREMNÍ PREZENTACE:

 • Prezentace u samostatného stolu - první den 2.500 Kč bez DPH / vč. DPH 3.025 Kč
 • Prezentace u samostatného stolu - oba dny 3.100 Kč bez DPH / vč. DPH 3.751 Kč
 • Vložení loga vaší firmy do sborníku 400 Kč bez DPH / vč. DPH 484 Kč
 • Pouze Roll-up v předsálí 400 Kč bez DPH / vč. DPH 484 Kč
 • Vložení materiálu do sborníku/tašky 1.700 Kč bez DPH / vč. DPH 2.057 Kč
 • Ubytování na jednolůžkovém pokoji 1.000 Kč bez DPH / vč. DPH 1.210 Kč

Ubytování na dvojlůžkovém pokoji 700 Kč bez DPH / vč. DPH 847 Kč

POZOR!
V sále STOLOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - počet míst je omezen.

Kateřina Látalová za KAPKA PLUS s.r.o.,  792 307 805, k.latalova@kapkaplus.cz
Darina Šabacká za DTO CZ, s.r.o., 724 339 311, d.sabacka@dtocz.cz

Moc se na Vás těšíme! 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 23.06.2021 - 24.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

 • Platná legislativa v oblasti ZZ,
 • Systémy bezpečné práce,
 • Revizní zprávy,
 • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude "koncentrát" informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze...

Cílová skupina:

 • zájemci žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
 • revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 - PRESSURE´21
   
Termín: 21.09.2021 - 23.09.2021
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 0,- Kč / účastník vč. DPH

Srdečně Vás zveme na vzdělávací akci v netradičním čase a moc se na Vás těšíme!