Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 19.02.2019 - 20.02.2019
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě ohlasů z jednodenních seminářů pořádaných ve spolupráci s Asociací pracovníkůp tlakových zařízení si Vás dovolujeme pozvat na dvoudenní odborné školení, které je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv,
 • součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
AKTUÁLNÍ STAV V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?
   
Termín: 19.03.2019 - 19.03.2019
Místo konání: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. pro Vás opět připravila sérii odborných seminářů k prohoubení znalostí / kvalifikace v oboru. 

Z obsahu:

 • Výsledky kontroly a činnosti OIP, aktuání mimořádné události
 • Návrh nového zákona o VTZ
 • Jak správně uvést do provozu nové tlakové zařízení
 • Nízkotlaké kotelny
 • Diskuze k aktuálním otázkám v oboru

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2019
   
Termín: 26.03.2019 - 26.03.2019
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Cena: 1694,- Kč / účastník vč. DPH

Tato odborná konference navazuje na obdobné odborné akce pořádané v předchozích letech k problematice vázacích prostředků.

Hlavními tématy jsou tentokrát vysokopevnostní vázací řetězy, jejich používání, prohlídky, přezkoušení a vyhodnocení vad, údržba a provoz speciálních prostředků pro uchopení břemen, použití jednopramenných vázacích prostředků místo vícepramenných v návaznosti na novou příručku vazače břemen a další.

V závěrečném bloku proběhne tradiční diskuse za účasti předních odborníků z oblasti výroby a distribuce vázacích prostředků.

Z obsahu:

 • Chcete využít přednosti vysokopevnostních vázacích řetězů?
 • Jak se vyhnout chybám při používání permanentních uchopovacích prostředků?
 • Lze bezpečně používat jednopramenné vázací prostředky místo vícepramenných?
 • Jak řešit bezpečně činnosti vazačů v souladu čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1?

 

Bližší informace k akci budou již brzy uvedeny v přihlášce, která je momentálně ve schvalovací fázi.

Těšíme se na setkání.

 
BAŤA V PRAXI
   
Termín: 28.03.2019 - 30.03.2019
Místo konání: Zlín
Cena: 16638,- Kč / účastník vč. DPH

"ÚSPĚCH TOMÁŠE BATI BY SI PŘÁL KAŽDÝ - ZAPLATIT JEHO CENU JE OCHOTEN JEN MÁLOKDO..."

Tomáš Baťa fascinuje již několikátou generaci lidí nejen u nás, ale také v zahraničí. Jeho osobní příběh je jasným důkazem, že životní příběh je v prvé řadě podmíněn vlastní ochotou překonávat překážky. 

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě i v dnešní době:

 • Co a jak můžeme tedy z Baťovy soustavy řízení využít dnes?
 • Jak zapojit spolupracovníky do efektivního vnímání nutnosti zlepšovat procesy?
 • Jak motivovat vlastní spolupracovníky, aby se rozvíjela samostatnost, odpovědnost a loajalita?

Nejen na tyto a další otázky získáte odpovědi vv průběhu semináře BAŤA V PRAXI, jehož cílem je představit zájemcům šíři nadčasových praktik a postupů, které využívala firma Baťa a.s. do roku 1945.

POZOR:  V ceně semináře je rovněž unikátní publikace Maticový informační model řízení autorky Ing. Štěpánky Kudělkové, která obsahuje komplexní Baťův systém řízení pro etapu automatizace.

Těšíme se na Vás přímo ve Zlíně.

     
 
Brain & Body Balance aneb Work-Life Balance v praxi
   
Termín: 26.04.2019 - 31.05.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 17545,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

 1. s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
 2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
 3. efektivně pracovat a smysluplně žít… a tak
 4. minimalizovat každodenní - životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZOR: pro absolventy studia Manažer kreativity a inovací (MCI) 20% sleva, tj. 11.600 Kč (+ příslušná hodnota DPH)

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!