Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
REVIZNÍ TECHNIK VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 24.03.2021 - 25.03.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5808,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení je odbornou přípravou ke zkoušce revizních techniků na TIČR a je určeno:

 • jak pro nové revizní techniky,
 • pro ty, kterým končí platnost odborné způsobilosti před uplynutím 5 let.

Celé školení je zaměřeno na provádění revizí a zkoušek již provozovaných a nebo nově instalovaných PZ:

 • výchozí revize,
 • provozní revize,
 • kontroly, 
 • zkoušky,
 • provozní podmínky PZ dle platných legislativních a normativních předpisů platných v ČR.

POZOR: pro zájemce možno zajistit 26. března 2021 zkoušku na pobočce TIČR!

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
Metodika provádění pravidelné prohlídky nízkotlaké (NTL) kotelny
   
Termín: 29.03.2021 - 29.03.2021
Místo konání: ONLINE - ŽIVÝ PŘENOS
Cena: 990,- Kč / účastník vč. DPH

1. prosince 2020 proběhla v oblasti tlakových zařízení poslední akce - online seminář ATZ s názvem BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB, VÝMĚNÍKŮ A POTRUBÍ.

V anketách spokojenosti byla často zmiňována skutečnost, že pro vybraná témata nebylo vyhrazeno dostatek času, proto bylo rozhodnuto přípravným výborem seminářů ATZ o nabídce témat v rámci samostatných online akcí.

Dovolíme si touto cestou pozvat Vás na jedno z Vámi poptávaných témat METODIKA PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÉ (NTL) KOTELNY pod odborným vedením Ing. Antonína Voříška - místopředsedy ATZ.

Těšíme se na Vaši účast!

PS: po kliknutí na Přihláška v PDF můžete shlédnout krátkou videoupoutávku na akci.

          
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 21.04.2021 - 22.04.2021
Místo konání: DOMICA CORPORATION spol. s r.o., Ostrava – Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, 709 00
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ aneb Technik znalec od A do Z
   
Termín: 28.04.2021 - 29.04.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 7139,- Kč / účastník vč. DPH

Bohužel se nám v roce 2020 nepodařilo odborné školení zrealizovat prezenční formou,       avšak pevně doufáme, že letošní rok bude úspěšnější!

Na základě Vás - zájemců - jsme původní program doplnili o další informace a pozor!

Celý program bude doplněn o PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI a PŘÍKLADY V OBLASTI MOBILNÍCH A MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ.

Bližší informace včetně obsahu najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
JEŘÁBY 2021
   
Termín: 25.05.2021 - 26.05.2021
Místo konání: Hotelu MYSLIVNA Resort , Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Cena: 0,- Kč / účastník vč. DPH

Srdečně Vás zveme na tradiční seminář JEŘÁBY 2021!

Již brzy obdržíte pozvánku...

Moc se na Vás těšíme!

 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 02.06.2021 - 03.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5808,- Kč / účastník vč. DPH

Pro koho je odborné školení určeno?

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich
  platnosti.

Zaměření odborného školení:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

POZOR: pro zájemce možno zajistit 4. června 2021 také zkoušku na pobočce TIČR!

Těšíme se na Vás.

     
 
PROVOZOVATELÉ A OSOBY ODPOVĚDNÉ Z PROVOZ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 15.06.2021 - 16.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

POZOR!!!

Z důvodu stále nejasné situace a s ohledem na bezpečnost všech zúčastněných bylo rozhodnuto o posunu termínu konání akce na            15. - 16. ČERVNA 2021, děkujeme za pochopení.

 

Odborné školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení (zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení).

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení, spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Bližší informace najdete v přihlášce.

Těšíme se na Vás.

     
 
REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 23.06.2021 - 24.06.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

 • Platná legislativa v oblasti ZZ,
 • Systémy bezpečné práce,
 • Revizní zprávy,
 • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude "koncentrát" informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze...

Cílová skupina:

 • zájemci žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
 • revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 - PRESSURE´21
   
Termín: 21.09.2021 - 23.09.2021
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 0,- Kč / účastník vč. DPH

Srdečně Vás zveme na vzdělávací akci v netradičním čase a moc se na Vás těšíme!