Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2018 - praxe a legislativa
   
Termín: 24.04.2018 - 24.04.2018
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Cena: 1694,- Kč / účastník vč. DPH

Odborný seminář  VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2018 navazuje na loňskou první úspěšnou akci k problematice vázacích prostředků.

Hlavními tématy jsou praktické problémy při používání vázacích prostředků z umělých vláken, zásady bezpečného vázání břemen v praxi, zkoušení prostředků pro zavěšení a uchopení břemen, řešení vázání břemen v rámci SBP a další.

Závěrečný blok je nově věnován široké panelové diskuzi s předními odborníky z oblasti výroby a distribuce vázacích prostředků.

 Seminář je určen všem pracovníkům výrobních a dodavatelských firem a široké odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vázacích prostředků, vázáním, uchopováním a přepravou břemen pomocí zdvihacích zařízení.  Můžete taktéž využít prostoru pro firemní pezentaci.

Těšíme se  na Vaši účast!

     
 
Work-Life Balance, aneb (s) minimem (na) maximum
   
Termín: 04.05.2018 - 22.06.2018
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 19965,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

 1. s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
 2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
 3. efektivně pracovat a smysluplně žít… a tak
 4. minimalizovat každodenní - životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZOR: pro absolventy studia Manažer kreativity a inovací (MCI) 20% sleva, tj. 13.200 Kč (+ příslušná hodnota DPH)

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Plzni
   
Termín: 16.05.2018 - 16.05.2018
Místo konání: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Tak je za námi první čtvrtletí roku a my pro vás pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) opět připravujeme šňůru odborných seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic a to v následujících termínech a místech:

 • 16. května 2018 v Plzni - cyklus A
 • 12. června 2018 v Olomouci - cyklus B
 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
JEŘÁBY 2018
   
Termín: 22.05.2018 - 23.05.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 3146,- Kč / účastník vč. DPH

Ve dnech 22. - 23. května 2018 se v brněnském hotelu Orea Resort SANTON uskuteční v odborné garanci Ing. Miroslava Chromečky dvoudenní seminář JEŘÁBY 2018, na jehož organizaci spolupracovala společnost DTO CZ, s.r.o. se společností KAPKA PLUS s.r.o.

V průběhu semináře se budou mj. probírat následující otázky:

 • Podle jakých požadavků budou navrhovány lehké podvěsné, sloupové a nástěnné výložníkové jeřáby?
 • Chcete vědět, jak řešit SBP pro konkrétní pracoviště?
 • Víte, jaká nebezpečí přináší dálkové ovládaní jeřábů a jak je eliminovat?
 • Jak správně zkoušet pracovní plošiny?
 • Jaké jsou podmínky pro dodávání ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah?

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

Ing. Petr Holub, ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Ing. Miroslav Uhlíř, Avento s.r.o. Ostrava

ČASOVÝ HARMONOGRAM  SEMINÁŘE:

Úterý 22. května 2018
12:00 – 13:00 prezence 
13:00 – 13:15 zahájení semináře 
13:15 – 17:00 odborné přednášky, prezentace firem, diskuse k předneseným tématům
od 19:00 tradiční panelová diskuse za účasti právníka a odborníků z oblasti bezpečnosti provozu ZZ

Středa 23. května 2018
8:30 – 14:00 odborné přednášky, prezentace firem, 
14:00 zakončení semináře

Program včetně řazení přednášek bude upřesněn nejpozději do začátku května 2018.

Těšíme se na Vaši účast

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Olomouci
   
Termín: 12.06.2018 - 12.06.2018
Místo konání: Střední škola polytechnická, Roosveltova 79, 779 00 Olomouc
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Tak je za námi první čtvrtletí roku a my pro vás pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) opět připravujeme šňůru odborných seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic a to v následujících termínech a místech:

 • 16. května 2018 v Plzni - cyklus A
 • 12. června 2018 v Olomouci - cyklus B
 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek
   
Termín: 15.06.2018 - 15.06.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 2541,- Kč / účastník vč. DPH

Vzhledem k trvalému zájmu uspořádat odborné školení Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek ve stejném rozsahu a se stejným obsahem jako proběhlo koncem února v Ostravě bylo ve spolupráci s odborným garantem akce Ing. Miroslavem Chromečkou rozhodnuto o uspořádání odborného školení v termínu 15. června 2018, tentokráte v Brně, v prostorách OREA Welness Hotelu Santon.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
TRANSAKČNÍ ANALÝZA V MANAŽERSKÉ PRAXI II.
   
Termín: 18.06.2018 - 11.09.2018
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 21296,- Kč / účastník vč. DPH

Spojení managementu a transakční analýzy se v ČR vyskytuje velmi zřídka a to z důvodu nedostatku odborníků. Je to škoda, protože vedení lidí je jedna z nejnáročnějších lidských činností a transakční analýza je psychologická teorie, která může být  velmi užitečným nástrojem pro všechny, kteří s lidmi pracují a musí je vést k výkonu.

 Základní cíle dvoumodulového výcvikového programu:

 • porozumět tomu, jak duševní síly, které působí uvnitř člověka, ovlivňují jeho prožívání, myšlení, chování a následně se promítají do jeho způsobů komunikace, vztahů a výkonu.
 • seznámit se s modely a metodami transakční analýzy a vyzkoušet si bezprostředně jejich aplikaci na sobě a při řešení konkrétních situací ze svého pracovního i osobního života.

Obsah:

 • I. modul: Poznání sebe sama jako nástroj k vedení lidí
 • II. modul: Role manažera = jedna z nejnáročnějších lidských činností

Těšíme se na Vás