Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
PROVOZOVATELÉ A OSOBY ODPOVĚDNÉ Z PROVOZ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 19.01.2021 - 20.01.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

POZOR!!! - POSUN TERMÍNU AKCE NA 19. - 20. LEDNA 2021

Odborné školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení (zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení).

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení, spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Bližší informace najdete v přihlášce.

Těšíme se na Vás.

     
 
Hodnocení technického stavu mostových a mobilních jeřábů
   
Termín: 06.11.2020 - 06.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1936,- Kč / účastník vč. DPH

Odborný seminář je zaměřen na problematiku zajištění činností spojených s udržením bezpečného stavu a provozu mobilních a mostových jeřábů. Součástí akce budou prezentovány příklady nedostatků při prověřování technického stavu a jejich možné důsledky při provozu. 

Na závěr bude dán zájemcům prostor pro řešení konkrétních problémů s technickým stavem zařízení a na odborné dotazy v dané problematice.

Těšíme se na účast!

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 10.11.2020 - 11.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 10. listopadu 2020 (první den) - odborné školení,
 • 11. listopadu 2020 (druhý den)  - zkouška 

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv
   
Termín: 18.11.2020 - 18.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1936,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě Vašich dotazů, zda opět zrealizujeme školení na přípravu RT ke zkouškám na TIČR a k problematice revizních zpráv bylo rozhodnuto zrealizovat školení týkající se zmíněné problematiky.

V rámci školení budou probírány aktuální otázky ke zkouškám na TIČR se zaměřením na legislativu, zdvihadla, mostové, konzolové a portálové jeřáby, tyto otázky budou komentovány a vysvětleny v souladu se správnými odpověďmi.

V rámci druhé části školení Vám nabídneme pracovní postup k provádění revize a revizní zkoušky včetně rozboru protokolu z revizní zkoušky a tzv. check listu, který je součástí postupu revize a revizní technik podle něj provádí revize nebo revizní zkoušku krok za krokem.

Těšíme se na setkání.

     
 
Opakované školení pro KOTELNÍKY
   
Termín: 23.11.2020 - 24.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1573,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro obsluhu středotlakých kotlů III. a IV. třídy je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 23. listopadu 2020 (první den) - odborné školení v Kulturním domě K-TRIO,
 • 24. listopadu 2020 (druhý den)  - zkouška v prostorách Technické inspekce České republiky

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

     
 
BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB, VÝMĚNÍKŮ A POTRUBÍ
   
Termín: 01.12.2020 - 01.12.2020
Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

POZOR!!! - PROZATÍM POČÍTÁME S PREZENČNÍ FORMOU, S OHLEDEM NA SITUACI ALE MŮŽE BÝT ZMĚNĚNA NA DISTANČNÍ.

 

Po zrušené akce v Hardci Králové si dovolujeme pozvat Vás do Ústí nad Labem na jednodenní seminář zaměřený na BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB, VÝMENÍKŮ A POTRUBÍ určených pro:

 • revizní techniky,
 •  obsluhu,
 • osoby zodpovědné,
 • výrobce,
 • pracovníky montážních firem...

Bližší informace k programu najdete v přiložené pozvánce a my se těšíme na setkání s vámi všemi.

 

     
 
POSTUPY VÁZÁNÍ SLOŽITÝCH BŘEMEN
   
Termín: 08.12.2020 - 08.12.2020
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 1815,- Kč / účastník vč. DPH

Připravovaná odborná akce navazuje na akce pořádané v předchozích letech k problematice vázacích prostředků. Letošní seminář je zaměřen na bezpečné vázání a manipulace s břemeny, která jsou složitá svým tvarem, hmotností, velikostí nebo způsobem manipulace.

Je určen pro:

 • revizní techniky ZZ,
 • koordinátory BOZP,
 • OZO,
 • konstruktéry, 
 • ..

...tedy pro všechny, kteří navrhují, kontrolují nebo schvalují postupy a prostředky pro vázání nebo manipulace se složitými břemeny ve výrobě, při montáži nebo na stavbách.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast! 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 09.12.2020 - 10.12.2020
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné normativní školení je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno:

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich
  platnosti.

Těšíme se na Vás.

     
 
TA 101 aneb „Transakční analýza v kostce“
   
Termín: 09.02.2021 - 10.02.2021
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5385,- Kč / účastník vč. DPH

„Kdo zná druhé je chytrý,
kdo zná sebe je moudrý.
Kdo ovládá druhé je silný,
kdo ovládá sebe je mocný.“
(Lao-c')

Transakční analýza (TA) je směr dynamické psychologie s uplatněním v oblasti psychoterapie, poradenství, vzdělávání a výchově a v práci s organizacemi. Základní koncepty transakční analýzy jsou dobře srozumitelné a pomáhají lidem porozumět tomu, jak funguje jejich osobnost v různých situacích, pochopit komunikační styl vlastní i druhých a vědomě si volit svoje reakce. 

„TA 101“ je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který poskytuje hlavní přehled o jednotlivých TA konceptech. Je určen těm, kteří mají chuť prozkoumat svoji osobnost, lépe pochopit komunikaci mezi lidmi a zamyslet se nad tím, jak koncepty TA aplikovat do svého osobního či profesního života.

POZOR!!! Účastník získá na konci akce mezinárodně uznávaný certifikát „TA 101“.

Program:

 • Co je TA a k čemu je užitečná?
 • Kdo byl Eric BERNE?
 • Jak se TA dívá na osobnost člověka?
 • Co je to životní scénář a jak funguje?
 • Co jsou „hungers“ a „strokes“ v TA a jak s nimi zacházíme?
 • Co je transakce a jak můžeme pomocí TA analyzovat komunikaci?
 • Co jsou psychologické hry a podle jakých vzorců fungují?