Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Českých Budějovicích
   
Termín: 18.09.2018 - 18.09.2018
Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Hradci Králové
   
Termín: 09.10.2018 - 09.10.2018
Místo konání: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2, Hradec Králové
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Work-Life Balance, aneb (s) minimem (na) maximum
   
Termín: 09.11.2018 - 14.12.2018
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 19965,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

 1. s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
 2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
 3. efektivně pracovat a smysluplně žít… a tak
 4. minimalizovat každodenní - životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZOR: pro absolventy studia Manažer kreativity a inovací (MCI) 20% sleva, tj. 13.200 Kč (+ příslušná hodnota DPH)

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Ústí nad Labem
   
Termín: 27.11.2018 - 27.11.2018
Místo konání: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .