Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
AKTUÁLNÍ STAV V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?
   
Termín: 18.06.2019 - 18.06.2019
Místo konání: Střední škola polytechnická, Roosveltova 79, 779 00 Olomouc
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. pokračuje v sérii odborných seminářů k prohoubení znalostí / kvalifikace v oboru, tentokrát v Olomouci.

Z obsahu:

 • Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení a sestavy TZ
 • Tlaková zařízení - nutná dokumentace, uvádění do provozu, sestavy, obsah výchozí revize
 • Návrh legislativních změn v oboru vyhrazených tlakových zařízení, návrh zákona o VTZ
 • Nehody a havárie tlakových zařízení
 • Diskuze k aktuálním otázkám v oboru

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
PROBLEMATIKA POHYBLIVÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN
   
Termín: 25.06.2019 - 26.06.2019
Místo konání: Hotel ČERTOUSY*** (Bártlova 35/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice) a prostory firmy ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Cena: 4719,- Kč / účastník vč. DPH

Po úspěšném loňském odborném školení k problematice „pohyblivých pracovních plošin“ jsme připravili jeho poněkud širší pokračování, tentokráte ve dvou dnech.

Po krátkém teoretickém úvodu budou následovat dva půldenní bloky v prostorách odborné servisní firmy zaměřené především na praktické ukázky inspekčních a servisních činností, provádění revizí a zatěžkávacích zkoušek. Samostatnou částí budou ukázky provádění školení, praktického zácviku obsluh plošin a realizace pronájmu plošin.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
FYZIKA NA DRUHÝ POKUS aneb FYZIKA PRO "TELÁTKA"
   
Termín: 12.09.2019 - 05.12.2019
Místo konání: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba
Cena: 2662,- Kč / účastník vč. DPH
 • Považujete se za FYZIKÁLNÍ TELÁTKO?
 • Máte na hodiny FYZIKY ty nejhorší vzpomínky?
 • Taky si myslíte, že FYZIKU nikdy nepochopíte?

Rádi bychom vám hravou formou dokázali, že mezi "telátka" rozhodně nepatříte.  Ukážeme vám, že fyzika je zábavná, že se s ní setkáváme téměř všude...

... a jak nám ulehčuje život!!!

DEJME FYZICE DRUHOU ŠANCI!

Až vám bude líto, že jste ty školní sešity rituálně spálili...

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 24.09.2019 - 25.09.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

V únoru tohoto roku jsme pro Vás v Brně připravili dvoudenní školení pro Revizní techniky provozovaných TNS, ve druhém pololetí si dovolujeme pozvat Vás na obdobné dvoudenní odborné školení, tentokrát do hotelu Prosper na Čeladné.

Z programu:

 • platná legislativa v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematika revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv,
 • konzultace k testovým otázkám,
 • diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 03.10.2019 - 05.10.2019
Místo konání: Restaurace a penzion Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
Cena: 5445,- Kč / účastník vč. DPH

Po úspěšné akci na Čeladné v dubnu 2019 si Vás dovolujeme pozvat do Brna na odbornou přípravu: 

 • pro nové pracovníky,
 • pro ty, kterým končí (před uplynutím 5 let) platnost odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro plynová zařízení podle §6 a) odst. 1 písmeno d zák. číslo 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, v platném znění, k provádění revizí a zkoušek.

Přednášky pro revizní techniky plynových zařízení budou opět zaměřeny na provádění zkoušek zařízení, provozních revizí, výchozích revizí a kontrol a jsou koncipovány jako odborná příprava ke zkoušce na TIČR.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na vaši účast.

     
 
Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv
   
Termín: 07.11.2019 - 07.11.2019
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1936,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě Vašich dotazů na přípravu RT ke zkouškám na TIČR a k problematice revizních zpráv jsme se s odborným garantem - Ing. Miroslavem Chromečkou - rozhodli zrealizovat školení týkající se zmíněné problematiky.

V rámci školení budou probírány aktuální otázky ke zkouškám na TIČR se zaměřením na legislativu, zdvihadla, mostové, konzolové a portálové jeřáby, tyto otázky budou komentovány a vysvětleny v souladu se správnými odpověďmi.

V rámci druhé části školení Vám nabídneme pracovní postup k provádění revize a revizní zkoušky včetně rozboru protokolu z revizní zkoušky a tzv. check listu, který je součástí postupu revize a revizní technik podle něj provádí revize nebo revizní zkoušku krok za krokem.

Těšíme se na setkání.

     
 
„TA 101“ aneb „Transakční analýza v kostce“
   
Termín: 12.11.2019 - 13.11.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5385,- Kč / účastník vč. DPH

„Kdo zná druhé je chytrý,
kdo zná sebe je moudrý.
Kdo ovládá druhé je silný,
kdo ovládá sebe je mocný.“
(Lao-c')

Transakční analýza (TA) je směr dynamické psychologie s uplatněním v oblasti psychoterapie, poradenství, vzdělávání a výchově a v práci s organizacemi. Základní koncepty transakční analýzy jsou dobře srozumitelné a pomáhají lidem porozumět tomu, jak funguje jejich osobnost v různých situacích, pochopit komunikační styl vlastní i druhých a vědomě si volit svoje reakce. 

„TA 101“ je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který poskytuje hlavní přehled o jednotlivých TA konceptech. Je určen těm, kteří mají chuť prozkoumat svoji osobnost, lépe pochopit komunikaci mezi lidmi a zamyslet se nad tím, jak koncepty TA aplikovat do svého osobního či profesního života.

POZOR!!! Účastník získá na konci akce mezinárodně uznávaný certifikát „TA 101“.

Program:

 • Co je TA a k čemu je užitečná?
 • Kdo byl Eric BERNE?
 • Jak se TA dívá na osobnost člověka?
 • Co je to životní scénář a jak funguje?
 • Co jsou „hungers“ a „strokes“ v TA a jak s nimi zacházíme?
 • Co je transakce a jak můžeme pomocí TA analyzovat komunikaci?
 • Co jsou psychologické hry a podle jakých vzorců fungují?
     
 
Zvláštní posouzení aneb Technik znalec od A do Z
   
Termín: 29.11.2019 - 30.11.2019
Místo konání: Hotel U Královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Technik znalec, jeho teoretická a praktická příprava včetně ověření znalostí je rozsáhlý projekt, který není dosud adekvátně zpracován.

Nabízí se tedy následující otázky: 

 • je funkce Technika znalce vůbec nutná?
 • nenahrazuje Technik znalec Revizního technika?
 • je provádění Zvláštního posouzení nutné?

Připravovaná odborná akce je určena:

 • pro ty, kteří mají zájem stát se Technikem znalcem,
 • pro ty, kteří mají zájem o prohloubení znalostí problematiky Zvláštního posouzení, 
 • pro ty, keří se chtějí dozvědět novinky a trendy při provádění Zvláštních posouzení.

Těšíme se na Vaši účast!