Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Opakované školení pro KOTELNÍKY
   
Termín: 11.06.2020 - 12.06.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1573,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro obsluhu středotlakých kotlů III. a IV. třídy je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 11. června 2020 (první den) - odborné školení v Kulturním domě K-TRIO,
 • 12. června 2020 (druhý den)  - zkouška v prostorách Technické inspekce České republiky

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 17.06.2020 - 18.06.2020
Místo konání: Hotel MYSLIVNA Resort , Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné normativní školení je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno:

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich
  platnosti.

Těšíme se na Vás.

     
 
ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ aneb Technik znalec od A do Z
   
Termín: 17.09.2020 - 18.09.2020
Místo konání: MYSLIVNA resort s.r.o., Nad Pisárkami 1, Brno, 623 00
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Po úspěšném odborném školení koncem roku 2019 v Hradci Králové bylo rozhodnuto o zopakování této akce, tentokrát v Brně.

Bližší informace včetně obsahu najdete v pozvánce, celý program bude doplněn o praktické zkušenosti a příklady v oblasti mobilních a mostových jeřábů.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB, VÝMĚNÍKŮ A POTRUBÍ
   
Termín: 22.09.2020 - 22.09.2020
Místo konání: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Opět po pauze si dovolujeme Vás pozvat do Hradce Králové na jednodenní seminář zaměřený na BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB, VÝMENÍKŮ A POTRUBÍ určených pro:

 • revizní techniky,
 •  obsluhu,
 • osoby zodpovědné,
 • výrobce,
 • pracovníky montážních firem...

Bližší informace k programu najdete v přiložené pozvánce a my se těšíme na setkání s vámi všemi.

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 23.09.2020 - 24.09.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 23. září 2020 (první den) - odborné školení,
 • 24. září 2020 (druhý den)  - zkouška 

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
POSTUPY VÁZÁNÍ SLOŽITÝCH BŘEMEN
   
Termín: 24.09.2020 - 24.09.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1815,- Kč / účastník vč. DPH

Připravovaná odborná akce navazuje na akce pořádané v předchozích letech k problematice vázacích prostředků. Letošní seminář je zaměřen na bezpečné vázání a manipulace s břemeny, která jsou složitá svým tvarem, hmotností, velikostí nebo způsobem manipulace.

Je určen pro:

 • revizní techniky ZZ,
 • koordinátory BOZP,
 • OZO,
 • konstruktéry, 
 • ..

...tedy pro všechny, kteří navrhují, kontrolují nebo schvalují postupy a prostředky pro vázání nebo manipulace se složitými břemeny ve výrobě, při montáži nebo na stavbách.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast! 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 01.10.2020 - 02.10.2020
Místo konání: Hotel MYSLIVNA Resort , Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné normativní školení je odbornou přípravou ke zkoušce revizních techniků na TIČR a je  určeno:

 • jak pro nové revizní techniky,
 • pro ty, kterým končí platnost odborné způsobilosti před uplynutím 5 let.

Celé školení je zaměřeno na provádění revizí a zkoušek již provozovaných a nebo nově instalovaných PZ:

 • výchozí revize,
 • provozní revize,
 • kontroly, 
 • zkoušky,
 • provozní podmínky PZ dle platných legislativních a normativních předpisů platných v ČR.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
PROVOZOVATELÉ A OSOBY ODPOVĚDNÉ Z PROVOZ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
   
Termín: 03.11.2020 - 04.11.2020
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5929,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení (zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení).

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných plynových, tlakových, elektrických zařízení, spalinové cesty, protipožární zařízení objektů, detekční systémy uniku plynu).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Bližší informace najdete v přihlášce.

Těšíme se na Vás.

     
 
Hodnocení technického stavu mostových a mobilních jeřábů
   
Termín: 06.11.2020 - 06.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1936,- Kč / účastník vč. DPH

Odborný seminář je zaměřen na problematiku zajištění činností spojených s udržením bezpečného stavu a provozu mobilních a mostových jeřábů. Součástí akce budou prezentovány příklady nedostatků při prověřování technického stavu a jejich možné důsledky při provozu. 

Na závěr bude dán zájemcům prostor pro řešení konkrétních problémů s technickým stavem zařízení a na odborné dotazy v dané problematice.

Těšíme se na účast!

     
 
Opakované školení pro PLYNAŘE
   
Termín: 10.11.2020 - 11.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 2783,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro MONTÉRY A OPRAVÁŘE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 10. listopadu 2020 (první den) - odborné školení,
 • 11. listopadu 2020 (druhý den)  - zkouška 

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
Opakované školení pro KOTELNÍKY
   
Termín: 23.11.2020 - 24.11.2020
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1430/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Cena: 1573,- Kč / účastník vč. DPH

Přípravné odborné školení pro obsluhu středotlakých kotlů III. a IV. třídy je určeno pracovníkům, kteří potřebují prodloužit stávající osvědčení:

 • ať už v řádném termínu,
 • či po uplynutí platnosti 5 let.

Okapované školení je připraveno jako dvoudenní:

 • 11. června 2020 (první den) - odborné školení v Kulturním domě K-TRIO,
 • 12. června 2020 (druhý den)  - zkouška v prostorách Technické inspekce České republiky

Bližší informace najdete v pozvánce. 

POZOR: Registraci "Žádost o prověření odborné způsobilosti" na TIČR za Vás vyřídíme my.

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 09.12.2020 - 10.12.2020
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné normativní školení je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na
  druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno:

 • pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti,
 • revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich
  platnosti.

Těšíme se na Vás.