Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
JEŘÁBY 2018
   
Termín: 22.05.2018 - 23.05.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 3146,- Kč / účastník vč. DPH

Ve dnech 22. - 23. května 2018 se v brněnském hotelu Orea Resort SANTON uskuteční v odborné garanci Ing. Miroslava Chromečky dvoudenní seminář JEŘÁBY 2018, na jehož organizaci spolupracovala společnost DTO CZ, s.r.o. se společností KAPKA PLUS s.r.o.

V průběhu semináře se budou mj. probírat následující otázky:

 • Podle jakých požadavků budou navrhovány lehké podvěsné, sloupové a nástěnné výložníkové jeřáby?
 • Chcete vědět, jak řešit SBP pro konkrétní pracoviště?
 • Víte, jaká nebezpečí přináší dálkové ovládaní jeřábů a jak je eliminovat?
 • Jak správně zkoušet pracovní plošiny?
 • Jaké jsou podmínky pro dodávání ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah?

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

Ing. Petr Holub, ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Ing. Miroslav Uhlíř, Avento s.r.o. Ostrava

ČASOVÝ HARMONOGRAM  SEMINÁŘE:

Úterý 22. května 2018
12:00 – 13:00 prezence 
13:00 – 13:15 zahájení semináře 
13:15 – 17:00 odborné přednášky, prezentace firem, diskuse k předneseným tématům
od 19:00 tradiční panelová diskuse za účasti právníka a odborníků z oblasti bezpečnosti provozu ZZ

Středa 23. května 2018
8:30 – 14:00 odborné přednášky, prezentace firem, 
14:00 zakončení semináře

Program včetně řazení přednášek bude upřesněn nejpozději do začátku května 2018.

Těšíme se na Vaši účast

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Olomouci
   
Termín: 12.06.2018 - 12.06.2018
Místo konání: Střední škola polytechnická, Roosveltova 79, 779 00 Olomouc
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

Tak je za námi první čtvrtletí roku a my pro vás pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) opět připravujeme šňůru odborných seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic a to v následujících termínech a místech:

 • 16. května 2018 v Plzni - cyklus A
 • 12. června 2018 v Olomouci - cyklus B
 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek
   
Termín: 15.06.2018 - 15.06.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 2541,- Kč / účastník vč. DPH

Vzhledem k trvalému zájmu uspořádat odborné školení Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek ve stejném rozsahu a se stejným obsahem jako proběhlo koncem února v Ostravě bylo ve spolupráci s odborným garantem akce Ing. Miroslavem Chromečkou rozhodnuto o uspořádání odborného školení v termínu 15. června 2018, tentokráte v Brně, v prostorách OREA Welness Hotelu Santon.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
TRANSAKČNÍ ANALÝZA V MANAŽERSKÉ PRAXI II.
   
Termín: 18.06.2018 - 11.09.2018
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 21296,- Kč / účastník vč. DPH

Spojení managementu a transakční analýzy se v ČR vyskytuje velmi zřídka a to z důvodu nedostatku odborníků. Je to škoda, protože vedení lidí je jedna z nejnáročnějších lidských činností a transakční analýza je psychologická teorie, která může být  velmi užitečným nástrojem pro všechny, kteří s lidmi pracují a musí je vést k výkonu.

 Základní cíle dvoumodulového výcvikového programu:

 • porozumět tomu, jak duševní síly, které působí uvnitř člověka, ovlivňují jeho prožívání, myšlení, chování a následně se promítají do jeho způsobů komunikace, vztahů a výkonu.
 • seznámit se s modely a metodami transakční analýzy a vyzkoušet si bezprostředně jejich aplikaci na sobě a při řešení konkrétních situací ze svého pracovního i osobního života.

Obsah:

 • I. modul: Poznání sebe sama jako nástroj k vedení lidí
 • II. modul: Role manažera = jedna z nejnáročnějších lidských činností

Těšíme se na Vás

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Českých Budějovicích
   
Termín: 18.09.2018 - 18.09.2018
Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Hradci Králové
   
Termín: 09.10.2018 - 09.10.2018
Místo konání: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2, Hradec Králové
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Ústí nad Labem
   
Termín: 27.11.2018 - 27.11.2018
Místo konání: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .