Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL - přípravný kurz ke zkoušce TIČR
   
Termín: 14.09.2021 - 15.09.2021
Místo konání: LAŠSKÁ CHALUPA , Kunčice pod Ondřejníkem č. ev. 013, 739 13
Cena: 6534,- Kč / účastník vč. DPH

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

  • Platná legislativa v oblasti ZZ,
  • Systémy bezpečné práce,
  • Revizní zprávy,
  • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude "koncentrát" informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze...

Cílová skupina:

  • zájemci žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
  • revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Těšíme se na Vaši účast!

Pozor: s ohledem na kapacitu "CHALUPY" budete pravděpodobně ubytování po dvou..., ale o to větší bude vzrůšo :)

     
 
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 - PRESSURE´21
   
Termín: 21.09.2021 - 23.09.2021
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 6776,- Kč / účastník vč. DPH

Vážení přátelé a kolegové, 

s malým zpožděním avšak stejně srdečně si Vás opět dovolujeme pozvat na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 - PRESSURE´21

Seminář pořádá Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ, z.s.) ve spolupráci s Technickou inspekcí ČR (TIČR) a Kapka plus s.r.o. v termínu 21. – 23. září 2021 v konferenčních prostorách hotelu Černigov Hradec Králové.

Bližší infomace najdete v pozvánce.

Těšíme se na setkání s Vámi a na další dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

Za přípravný výbor: Petr Matěják (předseda ATZ, z.s.) a Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (KAPKA PLUS s.r.o.)

 

          
 
XXVIII. celostátní odborná konference RT a OT zdvihacích zařízení
   
Termín: 19.10.2021 - 20.10.2021
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 4840,- Kč / účastník vč. DPH

Po roční nedobrovolné odmlce připravuje Asociace ZZ-ČR z.s. XXVIII. CELOSTÁTNÍ ODBORNOU KONFERENCI REVIZNÍCH A ODBORNÝCH TECHNIKŮ ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ.

Důležitým, a dlouho očekávaným tématem, bude seznámení s novým zákonem č. 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních a současně se současným stavem návrhu nařízení vlády pro vyhrazená zdvihací zařízení.

Podrobný program najdete v pozvánce.

Těšíme se na vás všechny a doufáme, že se všichni ve zdraví setkáme v Hradci Králové.