Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení přátelé, kolegové, stávající i budoucí účastníci vzdělávacích akcí,

doufáme, že jste Vánoční svátky prožili v pohodě a kruhu rodinném. Do příštího roku vám všem srdečně přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak osobních, tak pracovních.

PF 2020

…a co pro Vás připravujeme v roce 2020 v oblasti technických zařízení?

 • jubilejní 20. ročník vzdělávací akce s mezinárodní účastí TLAK´20 v termínu 28. – 30. ledna 2020 v Hradci Králové a navazující jednodenní odborné semináře v Plzni (březen), Olomouci (červen), Hradci Králové (září) a Ústí nad Labem (prosinec),
 • dvoudenní školení pro RT vyhrazených plynových zařízení v termínu 18. – 19. března 2020 v Čeladné,
 • v pořadí již 4. ročník semináře Vázací a závěsné prostředky v termínu 1. dubna 2020 v Ostravě,
 • dvoudenní školení pro Provozovatele a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových,
  tlakových a elektrických zařízení v termínu 22. - 23. dubna 2020 v Čeladné,
 • seminář JEŘÁBY 2020 v termínu 19. - 20. května 2020 tentokrát v nových prostorách hotelu Myslivna v Brně,
 • dvoudenní školení pro RT provozovaných tlakových nádob stabilních v termín 20. – 21. května 2020 v Brně,
 • dvoudenní školení pro RT vyhrazených plynových zařízení v termínu 1. – 2. října 2020 v Brně,
 • dvoudenní školení pro RT provozovaných tlakových nádob stabilních v termín 11. – 12. listopadu 2020 v Čeladné,
 • odborné školení Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv v Ostravě

...a samozřejmě pro Vás plánujeme realizaci dalších vzdělávacích aktivit:

 • pokračovací kurz Transakční analýza v praxi v Čeladné,
 • dvoudenní odborný seminář Putování mezi plasty na Čeladné,
 • základní kurz TA 101 aneb TRANSAKČNÍ ANALÝZA V KOSTCE
 • dvoudenní vzdělávací akce Brain & Body Balance aneb Work-Life-Balance v praxi,
 • dvoudenní odborné školení Zvláštní posouzení aneb Technik znalec od A do Z v Brně.
 • již 10. ročník semináře TOP CLASS pro všechny v termínu 25. - 27. listopadu 2020 ve Velkých Karlovicích

 

Další akce budou připravovány v návaznosti na Vaší poptávce... Podobnější informace o vyhlášených akcích najdete na našich stránkách v části AKCE.

 

Rádi bychom zmínili také další aktivity, na kterých se naše společnost podílí:

 1. spolupráce se Základní školou Ostrava, Matiční 5, příspěvkovou organizací:
  • sponzorování tisku časopisu „Matičák“ (od roku 2016) postupně na téma Společenské odpovědnosti, dále byla představena osobnost Tomáše Bati a jeho soustavy řízení a pokračujeme ve spolupráci na téma Kreativity,
 2. organizace v pořadí již druhého Vánočního swingového koncertu Dany Vrchovské.

Těšíme se na Vaši přízeň také v roce 2020 a ještě jednou vám přejeme úspěšné a pohodové dny.

Za KAPKA PLUS s.r.o.  Kateřina LátalováVzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager