Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení přátelé, kolegové, zájemci o vzdělávání,

blíží se konec roku a my bychom Vás rádi informovali o aktivitách, které pro Vás připravujeme v I. pololetí 2018.

Při tvorbě nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti zdvihacích zařízení (ZZ) jsme vycházeli z Vašich dotazů, připomínek a návrhů:

  • Srdečně Vás tímto zveme na seminář k provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah, dále se v rozsahu dvou dnů zaměříme na problematiku hydraulických nakládacích jeřábů a rádi bychom Vám nabídli účast na 2. ročníku semináře Vázací a závěsné prostředky.
  • Pro ty z Vás, kteří se chystají ke zkoušce revizních techniků ZZ, opět nabízíme dvoudenní školení zaměřující se na aktuální otázky TIČR; na toto školení navazuje problematika revizních zpráv.
    Samozřejmě nelze opomenout na tradiční seminář JEŘÁBY 2018, na kterém odborně a organizačně spolupracujeme se společností DTO CZ, s.r.o.

V roce 2017 jsme zahájili spolupráci s Asociací pracovníků tlakových zařízení jednodenními semináři a tato bude pokračovat i v dalším roce jednak „šňůrkou“ dalších jednodenních seminářů plánovaných v Plzni, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem, ale také 3denní vzdělávací akcí TLAK´18 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

V dalších oblastech Vám nabízíme akci Revizní zprávy elektrických zařízení - legislativní požadavky versus praxe, jehož cílem je uceleně představit minimální požadavky na vypracování revizní zprávy elektrických zařízení běžných instalací.

Opět Vám nabízíme otevřené či uzavřené školení Poskytování první pomoci pod vedením profesionálních záchranářů.

Bohužel se nám letos nepodařilo zrealizovat seminář pro příznivce jednoho z největších podnikatelů - Tomáše Bati - což bychom rádi napravili, dotáhli přípravu a akci zrealizovali. Obdobně bychom rádi připravili i slíbenou Dámskou jízdu.

Taktéž dále pokračuje vzdělávání ve firmách, pokud byste měli zájem, prosím, ozvěte se, přijedeme i za Vámi.

Přejeme Vám příjemné prožití letošních svátků zimy
a do roku 2018 nebe bez mráčků
a moře úspěchů při překonávání překážek…

PF 2018

                                                                                                                                          Kateřina LátalováVzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager