Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení přátelé, kolegové, účastníci našich vzdělávacích akcí a všichni další zájemci,

máme za sebou první pololetí roku 2018 a samozřejmě i řadu vzdělávacích akcí, některé velmi úspěšné, některé méně, došlo i k situaci, že jsme museli z organizačních důvodů pár akcí přesunout na pozdější termín či dokonce úplně zrušit. Ale takový je život...

Za úspěšné  můžeme jistě považovat seminář TLAK´18, odborné školení problematiky provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí, školení hydraulických nakládacích jeřábů, 2. ročník semináře Vázací a závěsné prostředky a samozřejmě seminář JEŘÁBY 2018...  

Blíží se léto, čas dovolených a (doufejme) i odpočinku, sluníčka, vody, poznávání nových míst a nových přátel... a já bych si dovolila pozvat Vás na akce,  které pro Vás  připravujeme na II. pololetí 2018:

  • samozřejmě navážeme na spolupráci s ATZ (Asociací pracovníků oboru tlakových zařízení) a nabízíme Vám další odborné semináře zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, které se ukuteční v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem,
  • probíhá jednání s výrobcem hydraulických nakládacích jeřábů o přípravě dalších odborných školení, např. pro lesní průmysl, 
  • připravujeme třetí odborné školení problematiky běžných prohlídek ocelových konstrukcí
  • do II. pololetí jsme taktéž zařadili třídenní seminář Work-Life Balance aneb (s) minimem (na) maximum,
  • zájemcům nabízíme bližší představení Tomáše Bati a jeho systému řízení v průběhu tří dnů přímo ve Zlíně,
  • a v neposlední řadě Vás srdečně zveme do krásného prostředí Velkých Karlovic na v pořadí jž 8. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, ve kterém se zaměříme mj. na konstruktivní strategii zvládání pracovní a osobní zátěže.   

Další akce budou připravovány v návaznosti na Vaší poptávce... Podobnější informace o vyhlášených akcích najdete a našich stránkách v části AKCE.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám  krásné léto a hlavně ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ, ať už se chystáte kamkoliv...

Za KAPKA PLUS s.r.o.  Kateřina LátalováVzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager