Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení přátelé, kolegové, účastníci našich vzdělávacích akcí a všichni další zájemci,

doba dovolených uběhla jako voda a my máme pro Vás připraveny další vzdělávací akce:

  •  také ve II. pololetí  roku pokračujeme ve spolupráci s ATZ (Asociací pracovníků oboru tlakových zařízení) a nabízíme Vám další odborné semináře zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, které se ukuteční v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem,
  • na základě Vašich požadavků jsme opět zařadili školení postupu provádění revizí a revizní zkoušky u jednotlivých druhů jeřábů včetně rozboru protokolu z revizní zprávy a tzv. check listu,
  • připravujeme třetí odborné školení problematiky běžných prohlídek ocelových konstrukcí
  • v listopadu bychom Vás také rádi pozvali na odborné školení zajištění bezpečného provozu pohyblivých pracovních plošin,
  • do II. pololetí jsme taktéž zařadili třídenní seminář Work-Life Balance aneb (s) minimem (na) maximum,
  • zájemcům nabízíme bližší představení Tomáše Bati a jeho systému řízení v průběhu tří dnů přímo ve Zlíně,
  • a v neposlední řadě Vás srdečně zveme do krásného prostředí Velkých Karlovic na v pořadí jž 8. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, ve kterém se zaměříme mj. na konstruktivní strategii zvládání pracovní a osobní zátěže.   

Další akce budou připravovány v návaznosti na Vaší poptávce... Podrobnější informace o vyhlášených akcích najdete na našich stránkách v části AKCE.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a těšíme se na setkání s Vámi.

Za KAPKA PLUS s.r.o.  Kateřina LátalováVzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager