Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení kolegové, přátelé, 

stojíme na prahu nového roku, abychom si vyjádřili vzájemnou podporu, stručně vyhodnotili rok předešlý a do dalších dní si popřáli jen to NEJ.

Rok 2020 byl pravděpodobně pro nás všechny velmi zvláštní. Museli jsme se všichni den co den přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám vládních nařízení a přiznejme si, že žádná rozhodnutí nebyla vnímána všemi stejně. 

I když jsme vždy nesouhlasili se stávající situací a byli jsme mnohdy rozhořčeni nad tím, že za nás rozhodují druzí, myslíme si, že nás to nejen posílilo, ale také posunulo v uvědomění si osobních životních priorit.

Neméně důležitou součástí našeho života se stala vzájemná podpora a spolupráce a právě za tuto bychom touto cestou rádi poděkovali vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě vzdělávacích akcí, ať už byli realizovány prezenční či online formou.

Pevně věříme, že rok 2021 bude pro všechny a ve všech směrech lepší, že se budeme moci opět volně setkávat v kruhu nejbližších, s přáteli, s kolegy v rámci obchodních cest a samozřejmě také v rámci vzdělávacích akcí.

Za tým KAPKA PLUS

Kateřina Látalová   





Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager