Revizní technik

tlakových nádob stabilních

přípravný kurz ke zkoušce TIČR

 

Kurz je odbornou přípravou ke zkoušce revizních techniků na TIČR a vydání osvědčení pro vyhrazená tlaková zařízení.

Pro koho je odborný kurz Revizní technik tlakových nádob stabilních?

 • jak pro nové revizní techniky,
 • pro ty, kterým končí platnost odborné způsobilosti před uplynutím 5 let.

Celý kurz Revizní technik TNS je zaměřen na provádění revizí a zkoušek již provozovaných a nebo nově instalovaných TZ

 • provozování TNS a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematika revizí a zkoušek TNS,
 • postup jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv
 • provozní podmínky TZ dle platných legislativních a normativních předpisů platných v ČR.

Součástí výkladu je rozbor testových otázek rozsah R

 • R – obecný test,
 • R – tlakové nádoby NI

Obsah odborného kurzu Revizní technik TNS:

 • Základní předpisy související s legislativními pokyny (nařízení vlády, zákony, vyhlášky) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
 • Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN)
  s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
 • Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Nařízení
  Vlády č. 192/2022 Sb.
 • Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení,
  povinnosti revizního technika dle zákona č. 250/2021 Sb.
 • Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický
  postupu, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv,
  rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
 • Povinnosti revizních techniků a provozovatelů při provádění revizích TNS.
 • Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a NV č. 192/2022 Sb.
 • Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
 • Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
 • Rizika vznikající při revizích a provozu TNS – prevence rizik.
 • Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti
  provozovatelé, obsluhy.
 • Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce
  revizních techniků tlakových nádob (Obecný test, R-NI Tlakové nádoby
  stabilní I. třídy).

 

Časový harmonogram kurzu Revizní technik TNS:

1.den 2.den
od 14:00 prezence 9:00–12:00 výuka
14:15–18:00 výuka 12:00–13:00 oběd
18:00–19:00 večeře 13:00–17:00 výuka
od 19:00 diskuze k praktickým otázkám 17:00 zakončení školení

Zkouška probíhá na pobočce TIČR v Brně nebo v Praze.

Registraci „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ na TIČR vyplníte zde: https://poe.gordic.cz/Ticr/Default.aspx?io=60.

U zkoušky je třeba doložit

Nový uchazeč:

 • Vzdělání v technickém oboru
 • Potvrzenou praxi na revizích TNS
 • Lékařské potvrzení
 • 2x Cvičnou revizní zprávu

Prodloužení osvědčení:

 • Stávající osvědčení TIČR
 • Lékařské potvrzení
 • 2x Revizní zprávu

CENA zkoušky je dána rozsahem zkoušky a zda je uchazeč nový nebo zda osvědčení prodlužuje v řádném termínu. 

Bc. Jaroslav Heiniš

lektor

červen 2023

Yura hotel Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

CENA odborného kurzu

6.200 Kč
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce