TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Nová legilativa pro oblast TZ
& Rozbor testových otázek pro TNS

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast TZ

30. května 2023

Odborné školení je zaměřeno na platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení, provozování TNS
a rizika s tímto provozem spojená.
V průběhu odborného školení bude detailně probrána problematika revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak
sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky a praktické ukázky zpracovaných revizních
zpráv.

 

CENA odborného školení

2.904 Kč – základní vložné

2.420 Kč – člen ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

Bc. Jaroslav Heiniš

lektor

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast TZ

30. května 2023

Časový harmonogram:
od 13:45 prezence
14:00–19:00 výuka

OBSAH
1. Základní předpisy související s legislativními pokyny (nařízení vlády, zákony, vyhlášky) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
2. Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
3. Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Nařízení Vlády č. 192/2022 Sb.
4. Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika dle zákona č. 250/2021 Sb.
5. Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postupu, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
6. Povinnosti revizních techniků a provozovatelů při provádění revizích TNS.

 

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro TNS

31. května 2023

Nosným tématem je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí…
Školení je určeno pro nové zájemce
žádajících o prověření odborné způsobilosti
a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení
platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

 

CENA odborného školení

3.267 Kč – základní vložné

2.783 Kč – člen ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

Bc. Jaroslav Heiniš

lektor

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro TNS

31. května 2023

Časový harmonogram:
od 8:45 prezence
9:00–12:00 odborný program
12:00–13:00 oběd
13:00–15:00 odborný program

OBSAH
1. Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a NV č. 192/2022 Sb.
2. Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
3. Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
4. Rizika vznikající při revizích a provozu TNS – prevence rizik.
5. Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.
6. Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce
revizních techniků tlakových nádob

  • Obecný test
  • R-NI Tlakové nádoby stabilní I. třídy
  • R-NII Tlakové nádoby stabilní II. třídy