Odborná školení pro oblast
TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

6. prosince & 7. prosince 2022

 

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast TZ

6. PROSINEC 2022

Odborné školení je zaměřeno na platnou legislativu v oblasti vyhrazených
tlakových zařízení, provozování TNS a rizika s tímto provozem spojená.
V průběhu odborného školení bude detailně probrána problematika revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky a praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv.

Bc. Jaroslav Heiniš

lektor

6. prosinec 2022

Yura hotel Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

CENA odborného školení

2 904 Kč – základní vložné

2 420 Kč – pro člena ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast TZ
6.prosinec 2022

Časový harmonogram:
od 13:45 prezence
14:00–19:00 odborný program

OBSAH
1. Základní předpisy související s legislativními pokyny (nařízení vlády, zákony, vyhlášky) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
2. Základní předpisy související s normativními pokyny (ČSN, ČSN EN)
s provozem vyhrazeného tlakového zařízení
3. Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Nařízení Vlády č. 192/2022 Sb.
4. Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika dle zákona č. 250/2021 Sb.
5. Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postupu, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy
6. Povinnosti revizních techniků a provozovatelů při provádění revizích TNS

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro TNS 

7. PROSINEC 2022

Nosným tématem je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí…
Školení je určeno pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Bc. Jaroslav Heiniš

lektor

7. prosinec 2022

Yura hotel Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

CENA odborného školení

3 267 Kč – základní vložné

2 783 Kč – pro člena ATZ

Cena za účastníka vč. 21% DPH 
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK pro TNS
7. prosince 2022 školení

Časový harmonogram:
        od 8:45 prezence
09:00–12:00 odborný program
12:00–13:00 oběd
13:00–15:00 odborný program

OBSAH
1. Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a NV č. 192/2022 Sb.
2. Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
3. Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
4. Rizika vznikající při revizích a provozu TNS – prevence rizik
5. Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti
provozovatelé, obsluhy.
6. Konzultace a rozbor jednotlivých skupin testových otázek ke zkoušce
revizních techniků tlakových nádob (Obecný test, R-NI Tlakové nádoby
stabilní I. třídy, R-NII Tlakové nádoby stabilní II. třídy)