Odborné školení
Provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených technických zařízení

13. – 14. června 2023

 

Školení je určeno pro provozovatelé a osoby odpovědné za provoz vyhrazených
plynových, tlakových, elektrických a zdvihacích zařízení.

Přednášky jsou zaměřeny na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných vyhrazených technických zařízení (provozní podmínky, povinnosti provozovatelů, obsluhy, zkoušky, kontroly, servisní úkony provozovaných technických zařízení).

Výstupem ze školení je Osvědčení účastníka o absolvovaní odborného školení.

Yura hotel Čeladná, Čeladná 246, 739 12 Čeladná

Bc. Jaroslav Heiniš, Ing. Petr Holub

lektoři

13. - 14. 6. 2023

CENA odborného školení

7 865 Kč – cena semináře

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Pozn.: v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení po celou dobu konání akce

Časový harmonogram
1. den:
od 8:45 prezence
09:00–12:30 výuka
12:30–13:30 oběd
13:30–18:00 výuka
18:00–19:00 večeře
od 19:00 diskuze k praktickýmzkušenostem
2. den:
08:30–12:00 výuka
12:00–13:00 oběd
13:00–16:00 výuka, zakončení školení

Obsah kurzu

1. Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

•Předmět úprava zákona
• Vymezení pojmů §2
• Rozdělení vyhrazených technických zařízení dle tohoto zákona
• Výkon státní zprávy a dozorem nad vyhrazenými technickými zařízení.
• Odborná způsobilost, evidence, zkoušení a poplatky k výkonu státní zprávy.

2. Vyhrazená plynová zařízení dle Nařízení vlády 191/2022 Sb.

• Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN, TPG, TG) s provozem vyhrazeného plynového zařízení.
• Revize: výchozí, provozní, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
• Kontroly a zkoušky plynového zařízení: postup, příprava ke kontrole, protokol a zápis o kontrole, nedostatky zpráv, rozbor zápisu o kontrole, vzor zprávy /zápisu.
• Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem vyhrazeného plynového zařízení
• Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.

3. Vyhrazená tlaková zařízení dle Nařízení vlády 192/2022 Sb.

• Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného tlakového zařízení.
• Revize: výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
• Rizika vznikající při revizích a provozu TNS
• Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem vyhrazeného tlakového zařízení
• Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.

4. Vyhrazená elektrická zařízení dle Nařízení vlády 190/2022 Sb.

• Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného elektrického zařízení.
• Revize: výchozí, provozní, určení vlivů, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy.
• Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s provozem vyhrazeného elektrického zařízení
• Provozní podmínky provozovaného elektrického zařízení, povinnosti provozovatelé, obsluhy.

5. Vyhrazená zdvihací zařízení dle Nařízení vlády 193/2022 Sb.

• Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN) s provozem vyhrazeného zdvihacího zařízení.
• Revize: typy revizí, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní zprávy, vzor revizní zprávy
• Zkoušky a kontroly zařízení souvisejícího s uvedením do provozu a provozem vyhrazeného zdvihacích zařízení.
• Provozní podmínky provozovaného zdvihacího zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy.

6. Zařízení spojené úzce provozem plynového, tlakového a elektrického zařízení

• Spalinové cesty vyhláška 34/2019 Sb.
  – Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN,) s montáži a provozem spalinových cest.
  – Zkoušky, revize a kontroly spalinových cest, vzor zprávy.
• Protipožární zařízení objektu Zák. Č. N. R. o požární ochraně 133/85 Sb.
  – Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN) s provozem protipožárního zařízení objektů.
  – Zkoušky, revize a kontroly hasících přístrojů, hydrantu, suchovodů, únikových cest, vzor zprávy.
• Detekční systémy úniku plynů ČSN EN 50244 a ČSN EN 60079-29-2, TPG 938 01
  – Základní předpisy související s legislativními a normativní předpisy (nařízení vlády, zákony, vyhlášky / ČSN, ČSN EN) s provozem detekčním systémem uniku výbušných a toxických plynů.
  – Zkoušky, kalibrace a kontroly detekčních systému, vzor zprávy.
  – Provozní podmínky provozovaného detekčních systému, povinnosti provozovatelé, obsluhy.

7. Ukázka a rozbor problematiky a častých dotazů v oboru plynových a tlakových zařízení.

• Vyhrazená i nevyhrazená plynová zařízení
• Vyhrazená i nevyhrazená tlaková zařízení
• Plánování a harmonogram revizí, kontrol, servisu.
• Povinnosti provozovatelé, obsluhy, majitelé vyhrazených zařízení