Revizní technik jeřábů a zdvihadel

Přípravný kurz ke zkoušce TIČR

Obdobně jako pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení připravujeme pro REVIZNÍ TECHNIKY JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL dvoudenní odborný přípravný kurz ke zkoušce TIČR.

V průběhu dvou dnů budou probrány následující oblasti:

  • Platná legislativa v oblasti ZZ,
  • Systémy bezpečné práce,
  • Revizní zprávy,
  • Aktuální otázky TIČR.

Malým bonusem pro účastníky bude „koncentrát“ informací v poskytování první pomoci s cílem dokázat udělat několik jednoduchých život zachraňujících úkonů, stane se tedy lépe připraveným v případě nouze…

Cílová skupina:

  • zájemci žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení k revizím a revizním zkouškám vyhrazených ZZ,
  • revizní techniky žádající prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.
    Těšíme se na Vaši účast!

Registrace

Závazná přihláška

REVIZNÍ TECHNIK JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL – přípravný kurz ke zkoušce TIČR

Termín: 15.03.2022 – 16.03.2022

Místo konání:  Malenovice 

Uvedením údajů do tohoto formuláře dáváte souhlas s jejich použitím pro vyřízení Vašeho dotazu a pro poskytnutí navazujících informací Vaší osobě. Údaje, které vyplníte, považujeme za osobní údaje a jsou zpracovány dle nařízení EU 2016/679 (nařízení GDPR), třetím osobám nebudou zpřístupněny a budou chráněny proti ztrátě, poškození a zneužití. Souhlas s použitím můžete kdykoli odvolat. Zásady zpracování osobních údajů.

Přihláška

Účastník

včetně titulů (např. Ing. Jan)
včetně titulů (např. Novák, CSc.)

Adresa bydliště:


liší-li se od kontaktního
včetně 21% DPH, v ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení (večeře, oběd a coffee break po celou dobu konání akce)

CENA CELKEM pro 1. účastníka:

včetně DPH

 

pokud je jiný než 1.účastník

CENA CELKEM:

Po registraci Vám budou zaslány na uvedený kontaktní e-mail potvrzení o registraci a instrukce k platbě.

 

Info

POZOR!

V případě, že se akce nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Po odeslání vyplněné přihlášky Vám přijde obratem automatická odpověď, pokud se tak nestane do 48hodin, prosím, napište popřípadě volejte (…i technika někdy zklame…).

Kontakt

Telefon: 792 307 805 
E-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

Platební údaje:

Ve prospěch účtu: 274367934/0300

Variabilní symbol: 302200