NOVÁ LEGISLATIVA PRO OBLAST PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ V PRAXI

výklad a komentář připomínkovatelů při tvorbě zákona a nařízení vlády

 

Program semináře

14:30 Registrace
15:00 Odborný program
Proces schvalování legislativy
• Podrobný komentář k zákonu č.250/2021 Sb.
• Rozdělení plynových zařízení do tříd
• Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
• Kontrolní činnost SÚIP
Podrobný komentář k prováděcímu nařízení vlády pro plynová zařízení, výklad jednotlivých odstavců a částí
• Požadavky na PZ a jejich provozovatele
• Náležitosti provádění revizí a revizních zpráv
• Problematika revizí, kontrol a zkoušek
Přílohy NV – výklad jednotlivých částí
• Zrušené předpisy k 1. 7. 2022
Diskuze k přednášeným tématům – zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády k PZ
18:00 Předpokládané ukončení semináře

Lektor:
Ing. Jiří Kottnauer
Inspektor SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, soudní znalec v oblasti PZ, revizní technik a lektor odborného plynárenského vzdělávání

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

CENA semináře

1 573 Kč – základní vložné

Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

19. září 2022 Praha

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1