AKTUÁLNÍ STAV V OBORU VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

  Program semináře

08:30–09:00 Registrace účastníků.
09:00–09:05 Úvodní slovo a organizační pokyny pořadatele.
09:05–09:45 Poznatky OIP z vyšetřování příčin poruch a havárií tlakových zařízení, šetření úrazů
a havárií
Ing. Milan Mocker – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
09:45–10:50 Zkušenosti z činnosti TIČR při naplňování nové legislativy
Ing. Roman Řezáč – Technická inspekce České republiky
10:45–11:00
Přestávka
11:00–11:30 Kvalifikační předpoklady pro získání osvědčení revizního technika – navrhované úpravy
současné legislativy
Ing. Antonín Voříšek – výkonný místopředseda ATZ, z.s.
11:30–12:30 Novelizace normy ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla – zásadní
změny a úpravy
Petr Matěják – předseda ATZ, z.s., PLANTinspekta s.r.o.
12:30–13:00
Přestávka
13:00–13:30 Servisní prohlídky pojistných ventilů a elektronických systémů souvisejícími
s bezpečností jako povinná součást vnitřní revize
Petr Matěják – předseda ATZ, z.s., PLANTinspekta s.r.o.
13:30–14:30 Novelizace normy ČSN 070710 Parní, horkovodní a kapalinové kotle – Provozní pravidla –
zásadní změny a úpravy
Ing. Ladislav Ouhrabka – člen představenstva ATZ, z.s.
14:30–15:00 Závěrečná diskuze a ukončení semináře

Odborný garant semináře:

Petr Matěják – PLANTinspekta s.r.o., předseda ATZ, z.s.

 

 

CENA semináře

3 267 Kč – základní vložné

2 299 Kč – člen ATZ
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

25. ledna 2024

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem