Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Vážení přátelé, kolegové, odborníci stávající i budoucí,

doufáme, že jste do roku 2019 vykročili tou správnou nohou. Aby i ty další Vaše kroky vedly tím správným směrem (a to nejen v soukromém životě), dovolte nám, prosím, přispět alespoň kapkou vzdělání ke zvýšení Vaší odbornosti:

 • další ročník třídenní akce TLAK´19 v termínu 29. – 31. ledna 2019 v Hradci Králové,
 • navazující jednodenní odborné semináře v Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Ústí nad Labem věnující se připravovanému novému zákonu o provozovaném VTZ,
 • dvoudenní školení pro RT provozovaných tlakových nádob stabilních v Brně 19. – 20. února 2019,
 • 3. ročník semináře Vázací a závěsné prostředky v termínu 26. března 2019,
 • odborné školení Hydraulických nakládacích jeřábů ve spolupráci s firmou Palfinger,
 • seminář JEŘÁBY 2019, na kterém spolupracujeme s firmou DTO CZ, s.r.o.,
 • ve spolupráci se společností ROTHLEHNER navážeme pokračováním odborného školení problematiky pohyblivých pracovních plošin,
 • v pořadí 4 pokračování školení prohlídek ocelových konstrukcí v rámci hodnocení technického stavu jeřábů tentokrát v Kralupech nad Vltavou,
 • akci věnovanou aplikaci zásad Baťovy soustavy řízení s názvem Baťa v praxi ve Zlíně (28. – 30. března 2019),
 • odborný seminář Brain & Body Balance aneb Work-Life Balance v praxi,
 • v neposlední řadě již 9. ročník semináře TOP CLASS pro všechny vtermínu 20. – 22. listopadu 2019 v prostředí Velkých Karlovic…

Taktéž pokračujeme ve zvyšování kvalifikace vašich kolegů v rámci vzdělávání ve firmách.

Rádi bychom zmínili spolupráci se Základní školou Ostrava, Matiční 5, příspěvkovou organizací:

  • sponzorování tisku časopisu „Matičák“,
  • pravidelné příspěvky na téma Společenské odpovědnosti ve školním roce v roce 2017/2018 a představení české osobnosti Tomáše Bati a jeho soustavy řízení ve školním roce 2018/2019

Těšíme se na spolupráci s Vámi.Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.

V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
General manager