Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
VYHOŘET MŮŽE JEN TEN, KDO HOŘÍ! -2. část

V sobotu 15. prosince 2018 jsme se sešli podruhé, abychom pod odborným vedením PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D., završili praktickou část semináře Work-Life Balance zaměřeného na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže.

Hodnocení jedné z účastnic, citace:

"Kurz byl koncipován do tří dnů a byl to fascinující  zážitek pro všechny zúčastněné. Měly jsme možnost získat řadu nových informací a námětů pro osobní i profesní život. Zcela mimořádný byl poslední den, kdy jsme se naučily základní prvky Tai chi a Chi kung a dalších sestav cvičení, která lidskému tělu pomáhají bránit se škodlivým psychologickým vlivům nebo situacím, kdy "věci přerůstaji přes hlavu". Lektor připravil mimořádný program, diky kterému jsme měly možnost ujasnit si řadu osobních i profesních dilemat. Výjimečnosti kurzu přispěl i fakt, že se jednalo o ryze "dámskou jízdu""

Pro ilustraci přikládám pár fotografií, některé fotografie mylně navozují atmosféru první lekce tanečních... není to tak... 

I am addicted on DrEaMS and I enjoy it!

Příště se těšíme na Vás! Pokud máte zájem, informaci najdete na: file:///C:/Users/Ka%C4%8Denka/Downloads/brain%20@%20body%20%20pozv%C3%A1nka%20web.pdf

          
 
V termínu 3. prosince 2018 jsme v Kulturním zařízení K-TRIO přivítali 15 účastníků na odborném školení s názvem JAK NA REVIZNÍ ZPRÁVY?

Celá akce byla lektorem neformálně rozdělena na dvě části:

  1. teoretickou, ve které byly zopakovány legislativní požadavky na revize a revizní zkoušky včetně informací o dokladech o provedených revizích a revizních zkouškách; v průběhu byla diskutována i problematika check listu jako podkladu pro vypracování revizní zprávy, resp. jako pracovní postup.
  2. praktickou, ve které se lektor podělil o své praktické zkušenosti z revizí a zkoušek, nedílnou součástí byla také diskuze...

Těšíme se na další setkání! 

 

      
 
Již potřetí jsme se sešli na odborném školení k problematice provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí resp. zkoušek RT ZZ, které se uskutečnilo po akcích v Ostravě a Brně v Hradci Králové v Hotelu U Královny Elišky v pátek 30. listopadu 2018.

Pod vedením Ing. Miroslava Chromečky se s 23 účastníky o své praktické zkušenosti podělili 4 odborníci.  V průběhu odborného školení byl vymezen možný rozsah činností s ohledem na kvalifikaci a znalosti RTZZ, důraz byl kladen na praktické použití checklistu v praxi, mezi nejlépe hodnocené patřily prezentace na téma stanovení kritických míst ocelových konstrukcí (OK) s ohledem na vznik poškození a související praktické příklady určení kritických míst OK a uvádění stavu OK v protokolech nebo zápisech.

Odborné školení bylo velmi kladně hodnoceno, v plánu máme zopakovat tuto akci i v příštím období, pravděpodobně na konci I. pololetí v Čechách.

Těšíme se na Vaši účast!

           
 
V úterý 27. listopadu 2018 proběhl v prostorách Purpurové auly Univerziti J. E. Purkyně v Ústí nad Labem letos poslední Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení.

Na akci jsme přivítali 5 odborníků, kteří se s bezmála 40 účastníky podělili o své zkušnosti z praxe doplněné u zajímavé fotografie.

Věříme, že v příštím roce 2019 navážeme s dalšími akcemi, využijeme Vašich námětů a připomínek z anket a připravíme pro vás opět zajímavá odborná setkání.

Těšíme se na Vás na vzdělávací akci TLAK´19, který se uskuteční 29. - 31. ledna 2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

 

          
 
V pátek 23. listopadu 2018 skončil 8. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, který se již tradičně konal v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích.

Vzhledem ke shonu, který každoročně provází konec roku, jsme se snažili se skupinou odborných lektorů trochu pomoci a v průběhu tří dnů nabídnout témata, která tento stres zmírní.

S Ing. Vláďou Volko jsme měli možnost naučit se analyzovat využití času v rámci prezentace Time management a to zcela netradičním způsobem s cílem "vybalancovat" pracovní a osobní život. Na téma navázal pan Roman Burda s prezentací na téma civilizačních problémů se zaměřením na sedavé zaměstnání a stres. Součástí přednášky bylo praktikováno testování ochablých a zkrácených svalů a jejich uvolňování...

Nosné téma zvládání pracovní a osobní zátěže bylo vedeno PhDr. Pavlem Humpolíčkem, Ph.D., který představil relaxační postup Autogenního tréninku a koncentrativní techniky 5P, seznámil účastníky s tím, jak snížit tělesné pocity vyvolané úzkostí pomocí relaxace... a tyto informace doplnil praktickým nácvikem jednotlivých prezentovaných technik  s cílem pomoci ke stabilizaci tělesného a mentálního zdraví.

Témata semináře byla doplněna o možnosti aktivního využití relaxace ve wellness prostorách hotelu Horal a vlastně v celém okolí Velkých Karlovic.

Věříme, že celý seminář přispěje k úspěšnému ukončení roku (jak v profesním, tak osobním životě) a poskytne "návod" pro bezproblémové vykročení do dalšího období.

Těšíme se na další setkání v rámci 9. ročníku TOP CLASS pro všechny, které proběhne  ve Velkých Karlovicích v termínu 20. - 22. listopadu 2019.

 

           
 
 1  2  3  4  5  6  7  8