Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Ve dnech 11. - 12. dubna 2019 proběhl v prostorách hotelu Prosper na Čeladné odborný kurz Revizní technik plynových zařízení.

Akce byla koncipována jako odborná příprava ke zkoušce na Technické inspekci České republiky, jednotlivé bloky odborného školení byly zaměřeny na provádění zkoušek zařízení, provozních revizí, výchozích revizí a kontrol. Večer byl zakončen neformální volnou diskuzí účastníků s lektorem - RT s dlouholetou praxí.

V rámci programu byly probírány jednotlivé otázky odborných testů (obecný test, test plynovodů v budovách, průmyslových plynovodů, testů spotřebičů plynu do 50 kW, nad 50 kW, pece, kotly...a další, dle potřeb účastníků).

Těšíme se na další setkání.

      
 
Ve dnech 9. - 10. dubna 2019 jsme se sešli v hotelu Prosper na Čeladné na odborném semináři s názvem TA 101 aneb Transakční analýza v kostce

Z hodnotících anket spokojenosti:

Pro mne to byl zcela mimořádný zážitek hned z několika pohledů. Nesmírně náročný program, skvělé prostředí, mimořádná skupina lidí a famózní lektorka, p. Renata Novobilská. Měla jsem velké štěstí, že všechny tyto věci se sešly ve dvou dnech, protože přidanou hodnotou, i tak skvělého, semináře byla otevřená, upřímná a milá atmoféra. Renata Novobilská je absolutní špičkou v oboru TA, což zcela korespondovalo s náplní a vedením semináře. Pro mne to byly dva dny, kdy se mi doslova otevřely oči v případě některých situací, které jsem třeba nechtěla vnímat nebo byly pro mne neuchopitelné. Měla jsem možnost podívat se na sebe zvenčí a monitorovat své chování, abych na konci druhého dne zjistila, že jsem vlastně príma holka :-D. Toto vše umí TA v praxi. Jsem vdečná za to, že jsem mohla být součastí zcela mimořádné skupiny lidí. Už teď se těším na pokračování.

Na základě velmi kladného hodnocení připravujeme s lektorem navazující workshopy zaměřené na praktický výcvik jednotlivých témat.

 

         
 
Letos (26. března 2019) jsme se sešli už potřetí, abychom v rámci odborného semináře VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2019 navázali na odborné semináře v minulých letech. 

Hlavními tématy tentokrát byly vysokopevnostní vázací řetězy, jejich používání, prohlídky, přezkoušení a vyhodnocení vad, údržba a provoz speciálních vzacích prostředků místo vícepramenných v návaznosti na novou příručku vazače břemen a další.

Součástí programu byla praktická ukázka defektoskopie vázacích řetězů společností Pavlínek s.r.o., mezi vystavovateli jsme přivítali také společnosti JuBo Jeseník s.r.o., Pewag Czech s.r.o., MAG Centrum, s.r.o., o své zkušenosti se s bezmála 30 účastníky podělili praktici mj. také z firmy TESORT, spol. s r.o., PRESTAR, s.r.o. 

V závěrečném bloku proběhla tradiční diskuze za účasti předních odborníků z oblasti výroky a distribuce vázacích prostředků.

Děkujeme za vaši účast a za vaše podněty a návrhy, které poslouží při plánování další akce, na kterou se moc těšíme.

 

          
 
V úterý 19. března 2019 proběhl v prostorách SOU elektrotechnického v Plzni v pořadí první odborný seminář k aktuálnímu stavu v oboru tlakových zařízení se zaměřením na kotelny, nádoby a potrubí.

Semináře se zúčastnilo více než 20 zájemců, o odborné zkušenosti se s účastníky podělilo 5 odborníků. 

V současné době se připravuje další setkání v termínu 18. června 2019 v Olomouci; program se momentálně upřesňuje s ohledem na připomínky a náměty uvedené v anketách spokojenosti účastníků semináře v Plzni s cílem maximálně uspoojit Vaše očekávání.

Těšíme se na Vaši účast.

      
 
Na základě ohlasů z jednodenních seminářů pořádaných ve spolupráci s Asociací pracovníkůp tlakových zařízení jsme v termínu 19. - 20. února 2019 v Brně zrealizovali odborné školení s názvem Revizní technik provozovaných TNS určené pro:

  1. nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS,
  2. revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Dvoudenní odborné školení bylo zaměřeno na platnou legislativu v oblasti VTZ, provozování TNS a rizika s tímto provozem spojená, problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky, součástí výuky byly praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv, konzultace k testovým otázkám a večerní diskuze nad problémy, které účastníky trápí...

Děkujeme za podnětné připomínky v rámci anket, s lektorem budou projednány možnosti rozšíření časového rozsahu výuky, popř. rozdělení do dvou samostatných celků.

Těšíme se na další setkání a přejeme úspěšné dny.

      
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9