Ocelové konstrukce

 

PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

JEŘÁBŮ MOSTOVÉHO TYPU A JEŘÁBOVÝCH DRAH V RÁMCI

HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU JEŘÁBŮ

V průběhu odborného školení bude vymezen možný rozsah činnosti s ohledem na kvalifikaci a znalosti RTZZ, dále budou stanovena jednotlivá kritéria posuzování. Důraz bude kladen na praktické použití „checklistu“ v praxi. Účastníci obdrží soubor výběru z jednotlivých přednášek.

Časový harmonogram:

od 8:30               prezence

9:00 – 12:30       odborný program

12:30 – 13:30     oběd

13:30 – 15:00     odborný program

15:00 16:00        diskuze a závěrečný test

16:00                   ukončení 

Výstupem bude Osvědčení k provádění běžných prohlídek konstrukcí mostových jeřábů s vymezením jejího rozsahu.

CENA školení 3.025 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, výukové podklady, občerstvení 

Program odborného školení:

  • Teoretický úvod do problematiky

proč provádět prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů, analýza legislativy, ČSN 73 2604, ČSN EN 15011, atd.

  • Stanovení kritických míst ocelových konstrukcí s ohledem na možný vznik poškození vlivem namáhání

základní teoretické informace o zatížení ocelových konstrukcí, indikace lokalit s maximálním namáháním jednotlivých částí konstrukce jeřábů, kde hledat trhliny, vliv únavy materiálu atd.

  • Praktické příklady určení kritických míst ocelových konstrukcí

místa ocelových konstrukcí s menší odolností na poškození, trvalé deformace konstrukcí, příklady funkčních změn signalizujících závadu na ocelové konstrukci

  • Metody zjištění poškození ocelových konstrukcí, nedestruktivní metody zkoušení

metody zjišťování poškození ocelových konstrukcí, zjednodušené metody zjištění deformací konstrukcí měření, praktické příklady využití defektoskopie při analýze zjištěných vad

  • Postup zjišťování poškození ocelové konstrukce jeřábu podle check-listu

praktické provedení běžné prohlídky ocelové konstrukce v souladu s check-listem pro jednotlivé druhy mostových jeřábů

  • Jak uvádět zjištění o stavu ocelových konstrukcí v protokolech nebo zápisech z revizí a zkoušek
  • Diskuze a závěrečný test