Nová legislativa ve vztahu
k VTZ ZZ – důsledky pro
provozovatele i revizní techniky

 

Program semináře

1. Zákon 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
• Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb. a jeho srovnání s požadavky zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
• Změny zákonů souvisejících (Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb.,)
• Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
• Kontrolní činnost SUIP
• Vliv těchto změn na požadavky na provozovatele a revizní techniky
2. Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
• Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd
• Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení
• Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu
• Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních
• Srovnání s požadavky vyhl.19/1979 Sb. a důsledky na zainteresované pracovníky
3. Diskuze k přednášeným tématům

Lektor:
Ing. Petr Holub

Ing. Václav Hovorka

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

CENA semináře

1 815 Kč – základní vložné
1 573 Kč  – pro člena AZZ
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

16. června 2022 Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

22. června 2022 Hradec Králové

Hotel Černigov***,
Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové

KAPKA PLUS s.r.o.

Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
mobil: +420 792 307 805 | tel/fax: +420 596 780 107
E-mail: info@kapkaplus.cz
IČO: 04966422, DIČ: CZ04966422

Obchodní podmínky

 

 

Naše akceZavolejte nám

Pro společnost KAPKA PLUS s.r.o. vytvořil DnešníOběd.cz