Nová legislativa ve vztahu
k VTZ ZZ – důsledky pro
provozovatele i revizní techniky

 

Program semináře

8:30 Registrace
9:00 Odborný program
1. Zákon 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
• Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb. a jeho srovnání s požadavky zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
• Změny zákonů souvisejících (Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb.,)
• Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
• Kontrolní činnost SUIP
• Vliv těchto změn na požadavky na provozovatele a revizní techniky
2. Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
• Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd
• Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení
• Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu
• Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních
• Srovnání s požadavky vyhl.19/1979 Sb. a důsledky na zainteresované pracovníky
3. Diskuze k přednášeným tématům
13:00 Předpokládané ukončení semináře

Lektor:
Ing. Miloš Kromp

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

CENA semináře

1 815 Kč – základní vložné
1 573 Kč  – pro člena AZZ
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

10. června 2022 Plzeň

Střední odborné učiliště elektrotechnické
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

16. června 2022 Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

22. června 2022 Hradec Králové

Hotel Černigov***, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové

KAPKA PLUS s.r.o.

Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
mobil: +420 792 307 805 | tel/fax: +420 596 780 107
E-mail: info@kapkaplus.cz
IČO: 04966422, DIČ: CZ04966422

Obchodní podmínky

 

 

Naše akceZavolejte nám

Pro společnost KAPKA PLUS s.r.o. vytvořil DnešníOběd.cz