Bezpečný provoz

plynových zařízení

 

Zveme Vás na 31. ročník odborného semináře, který pořádáme pod odbornou garancí Ing. Jiřího Kottnauera, zástupce Státního úřadu inspekce práce  a lektora odborného plynárenského vzdělávání.

Jednodenní seminář je určen pro:

 • vedoucí pracovníky,
 • pracovníky odpovědné za činnost na VPZ,
 • certifikované pracovníci firem oprávněných a certifikovaných k činnostem na VPZ,
 • revizní techniky,
 • montéry,
 • opraváře,
 • obsluhu VPZ

Odborný program:

 • Nová legislativa pro plynová zařízení.
 • Návrh Nařízení vlády o vyhrazených technických zařízení.
 • Moderní, bezodstávkové a bezpečné technologie při odstávkách, stavbě a údržbě plynovodů.
 • Komplikace a jejich řešení při realizaci projektů a zakázek na plynových a tlakových zařízeních. Součinnost odborných činností u zahraničních dodavatelů moderních technologií.
 • Praktické zkušenosti při montáži, revizi a provozu plynových zařízení. Výsledky servisní činnosti plynových spotřebičů a kotelen.
 • Významná stavba VTL plynovodu DN 1400 PN 63 na území našeho kraje.

Seminář je zařazen do celostátního programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 2 body.

 

20. ledna 2022

OBCHODNÍ AKADEMIE, p.o.

Národního odboje 766/17
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

1.694 Kč

Cena za účastníka vč. 21% DPH
V ceně je zahrnut sborník přednášek na CD a drobné občerstvení.