NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast tlakových zařízení po více než 40 letech

výklad a komentář připomínkovatelů při tvorbě zákona a nařízení vlády

 

Program semináře

8:30 Registrace
9:00 Odborný program

Proces schvalování legislativy
• Podrobný komentář k Zákonu č.250/2021 Sb.
• Rozdělení tlakových zařízení do tříd
• Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění
• Kontrolní činnost SUIP

Podrobný komentář k prováděcímu Nařízení vlády pro tlaková zařízení, výklad jednotlivých odstavců a částí
• Požadavky na TZ a jejich provozovatele
• Náležitosti provádění revizí a revizních zpráv
• Problematika revizí, kontrol a zkoušek
 Přílohy NV – výklad jednotlivých částí použitých odkazů a návazností
na další technické předpisy
• Změny ČSN 070710 a ČSN 690012
• Zrušené předpisy k 1. 7. 2022

 Diskuze k přednášeným tématům – zákon 250/2021 Sb. a Nařízení vlády k TZ
15:00 Předpokládané ukončení semináře

Lektoři:
Petr MatějákPLANTinspekta s.r.o., předseda ATZ, z.s.
Ing. František JirotaEmeritní odborný rada a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP
Ing. Antonín VoříšekMístopředseda ATZ, z.s.

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

CENA semináře

2 662 Kč – základní vložné
1 936 Kč  – pro člena ATZ, z.s.
Cena za účastníka vč. 21% DPH
Vložné obsahuje náklady na organizaci, stručné podklady a občerstvení

9. června 2022 Plzeň

Střední odborné učiliště elektrotechnické
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

14. června 2022 Ústí nad Labem

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

21. června 2022 Hustopeče

Hotel Rustikal
Na hradbách 5, 693 01 Hustopeče