Vzdělávání dospělých, semináře, školení, technické poradenství

Po kapkách k dokonalosti

Naše nejbližší akce

JEŘÁBY 2022

24. – 25. května 2022 

Místo konání: OREA Resort Santon Brno
Adresa místa konání: Přístavní 1064/38, 635 00 Brno – Bystrc
CENA semináře 4.598 Kč vč. DPH 

 

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast TZ

Výklad a komentář připomínkovatelů při tvorbě zákona a nařízení vlády

09. června 2022  – Plzeň

14. června 2022 – Ústí nad Labem

21. června 2022 – Hustopeče

 

CENA semináře 2 662 Kč vč. DPH
CENA pro člena ATZ, z.s.  1 936 Kč vč. DPH 
 

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast ZZ 

10. června 2022  – Plzeň

16. června 2022 – Olomouc

22. června – Hradec Králové

CENA semináře 1 815 Kč vč. DPH
CENA pro člena AZZ 1 573 Kč vč. DPH 

NOVÁ LEGISLATIVA pro oblast PZ

15. června 2022 

Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Adresa místa konání: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
CENA semináře 1 089 Kč vč. DPH
 

Kvalita pro „,NE-kvalitáře“ aneb kvalita pro všechny

14. – 16. září 2022 

Místo konání: Hotel YURA, 
Adresa místa konání: Čeladná 246, 739 12 Čeladná
CENA semináře 12.826 Kč vč. DPH 

Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jeřábů

12. září 2022 

Místo konání: Hotel YURA, 
Adresa místa konání: Čeladná 246, 739 12 Čeladná
CENA semináře  3 751 Kč Kč vč. DPH
CENA pro člena AZZ  3 388 Kč vč. DPH

Partneři

Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání.

Proč se vzdělávat s námi?

Zkušenosti více jak 20 let 

Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese.
V roce 2016 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit proto, abychom tyto oddělili od činností technických, výrobních a montážních.

 

 Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách.

Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.

Aktuality

Zákon č. 250/2021 Sb.
zveřejněno: 2.9.2021

Ve sbírce zákonů částka 106 rozeslané dne 30. června 2021 vyšel Zákon č. 250/2021 Sb. ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
S velkou naléhavostí se očekává i vydání prováděcích předpisů k zákonu a to vydání nařízeních vlády s účinností také ode dne 1. 7. 2022 a to:

  • o vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených plynových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
  • o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

V současné době se upravují původní návrhy shora uvedených nařízení vlády zpracované k informaci pro schvalování zákona parlamentem a senátem ČR. Konečné znění nařízení vlád musí být vyhlášeno tak, aby platila jejich účinnost shodná s účinností zákona. Očekává se ukončení úprav v citovaných nařízeních vlády do konce roku 2021.

» Více informací se dozvíte na připravovaném semináři.

Pozor: Změna termínu zahájení studia MCI

S ohledem na stávající situaci jsme posunuli termín zahájení studia MCI na září 2022. Termíny jednotlivých modulů již brzy najdete ZDETěšíme se na Vaši účast!

You have Successfully Subscribed!