Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Work-Life Balance  

Jak efektivně žít a pracovat
aneb Jak s minimem dosahovat maxima
Jste člověk žijící a pracující s chutí aktivně žít i naplno pracovat?
Chcete si zachovat rovnováhu mezi prací a volným časem?
Jste si vědomi, co nebo koho potřebujete ke své spokojenosti?
Víte, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním odpočinkem nebo kdy a jak je vhodné odpočívat?
Zajímá Vás jak efektivně využívat čas a jak zůstat přirozeně vitální po celý den?
Chcete porozumět stresu a naučit se jeho vliv na svůj život konstruktivně využívat?
Jak snížit náklady a současně zvýšit efektivitu práce pomocí inovací?

Interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

 • s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
 • při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being),
 • efektivně pracovat a smysluplně žít a tak
 • minimalizovat každodenní – životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Hravě, lidsky, prakticky – s uplatněním „na vždycky“

OBSAH JEDNOTLIVÝCH TÉMAT

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ

 1. Úvod do neuropsychologie (stavba a funkce mozku).
 2. Interaktivní rozbor a diskuze základních principů efektivního fungování člověka/mozku (těla a mysli).
 3. Stres a jeho vliv na soukromý i pracovní život (WorkLifeBalance).
 4. Praktický nácvik základních strategií a technik směřující k efektivnímu využívání copingových schopností a dovedností.
 5. Průběžná interaktivní diskuze témat souvisejících s psychosomatickým zdravím, duševní hygienou, zvládáním osobní/pracovní zátěže atd.
 6. Individualizace = zaměření na konkrétní zadání získaná od přítomných v průběhu semináře.
 7. Závěrečná diskuze – témata dle zájmu a potřeb přítomných.
NÁVAZNÝ JEDNODENNÍ NÁCVIKOVÝ SEMINÁŘ:
 1. Praktický nácvik technik z prvního výukového modulu spolu s osvětlením dalších principů, strategií a technik směřu-jících k prevenci (příp. řešení) psychosomatických vlivů stresu (obecně i specificky) a k aplikaci efektivních strategií tzv. stress-managementu.
 2. Praktický nácvik fyzických cvičení, která napomáhají ke stabilizaci tělesného a mentálního zdraví.
 3. Intenzifikace dovedností a znalostí z prvního výukového modulu spolu s další individualizací předávaných poznatků/zkušeností – mimo jiné i díky časovému odstupu a tím možnosti autonomního nácviku a získávání vlastních zkušeností každého z účastníků.
 4. Maximální možná individualizace výuky, tedy zaměření na konkrétní zadání získaná od přítomných v průběhu úvodního semináře a z podnětů zaslaných elektronicky v mezidobí mezi realizací prvního a druhého výukového modulu.
 5. Závěrečná diskuze – témata dle zájmu a potřeb přítomných.
POZNÁMKA: Kurz je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Odborný garant:
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Work-Life Balance
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: