Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Dne 9. října 2018 proběhl v prostorách Střední školy Hradební v Hradci Králové další z řady  Odborných seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení.

Semináře se zúčastnilo bez mála 20 zájemců. I přes malé změny v programu byla akce účastníky hodnocena kladně, za velmi přínosnou označila většina téma vymezující povinnosti provozovatelů, osob zodpovědných, obsluhy a RT v oblasti kotlů a problematiku expanzomatů.

Do konce roku 2018 pro Vás připravujeme ještě jeden seminář a to 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem.

Těšíme se na Vás! 

     
 
Z důvodu malého zájmu byl dnes zrušen Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení, který se měl konat 18. září 2018 v Českých Budějovicích.

Těšíme se na Vás 9. října 2018 v Hradci Králové a 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem.  

 
Vážení a milí přátelé, kolegové, účastníci,

dovolujeme si vás informovat o připravované XXVI. odborné konferenci AZZ-ČR, která se uskuteční v termínu 23. - 24. října 2018 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové.

Na co se můžete těšit v rámci programu konference?

  • Především bude představena Metodika pro zkoušení mobilních jeřábů včetně možností jejího využití v praxi.
  • Probírána bude i častá otázka, jak provádět odbornou přípravu zahraničních pracovníků.
  • Definitivně bude dořešena problematika nutnosti provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů podle ČSN 73 2604.
  • Pro praxi RTZZ bude jistě důležitý komplexní rozbor problematiky provozu, půjčování a zkoušení pracovních plošin...

POZOR: Při večerní diskuzi za účasti pracovníků z OIP, TIČR, právníka a dalších odborníků můžete získat odpovědi na mnohé otázky na zajišťování bezpečného provozuZZ

Bližší informace o konferenci naleznete zde: www.azzcr.cz, přihláška včetně pozvánky bude na stránkách AZZ-ČR koncem příštího týdne. 

Těšíme se na setkání a přejeme pohodový zbytek léta

 
V únoru letošního roku proběhlo v Ostravě úspěšně odborné školení s názvem PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBŮ MOSTOVÉHO TYPU A JEŘÁBOVÝCH DRAH V RÁMCI REVIZÍ A ZKOUŠEK REVIZNÍM TECHNIKEM JEŘÁBŮ. Na základě poptávky z řad zájemců bylo rozhodnuto o zopakování celé akce, tentokrát jsme pro realizaci vybrali známé prostory hotelu Santon v Brně .  

 Akce se konala v pátek 15. června 2018 a zúčastnilo se jí bezmála 40 zájemců. Odborně za akci zodpovídal Ing. Miroslav Chromečka a o své zkušenosti se podělili další tři praktici.

Školení účastníci završili znalostním testem, na základě kterého obdrželi Osvědčení platné po dobu 5 let s uvedením rozsahu získaných odborných znalostí pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci technického stavu jeřábu.

Těšíme se na setkání příště a přejeme úspěšné dny.

          
 
V úterý 12. června jsme se sešli v rámci Odborného semináře pracovníků oboru tlakových zařízení; akce proběhla v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci.

Semináře se zúčastnilo bez mála 20 účastníků a o své zkušenosti z praxe se podělili 4 odborníci z OIP, ATZ a společnosti ATG s.r.o. Za  velmi zajímavou účastníci ohodnotili prezentaci věnovanou bezpečnostním opatřením proti výbuchům akumulátorů syté páry a problematiku havárií - výbuchů, příčinám a následkům doplněnou o fotodokumentaci.

Pro další období (II. pololetí 2018) pro Vás připravujeme odborné semináře v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem, taktéž plánujeme realizaci zrušené akce v Plzni.

Těšíme se na Vás! 

       
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15