Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V úterý 19. března 2019 proběhl v prostorách SOU elektrotechnického v Plzni v pořadí první odborný seminář k aktuálnímu stavu v oboru tlakových zařízení se zaměřením na kotelny, nádoby a potrubí.

Semináře se zúčastnilo více než 20 zájemců, o odborné zkušenosti se s účastníky podělilo 5 odborníků. 

V současné době se připravuje další setkání v termínu 18. června 2019 v Olomouci; program se momentálně upřesňuje s ohledem na připomínky a náměty uvedené v anketách spokojenosti účastníků semináře v Plzni s cílem maximálně uspoojit Vaše očekávání.

Těšíme se na Vaši účast.

      
 
Na základě ohlasů z jednodenních seminářů pořádaných ve spolupráci s Asociací pracovníkůp tlakových zařízení jsme v termínu 19. - 20. února 2019 v Brně zrealizovali odborné školení s názvem Revizní technik provozovaných TNS určené pro:

  1. nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS,
  2. revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Dvoudenní odborné školení bylo zaměřeno na platnou legislativu v oblasti VTZ, provozování TNS a rizika s tímto provozem spojená, problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky, součástí výuky byly praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv, konzultace k testovým otázkám a večerní diskuze nad problémy, které účastníky trápí...

Děkujeme za podnětné připomínky v rámci anket, s lektorem budou projednány možnosti rozšíření časového rozsahu výuky, popř. rozdělení do dvou samostatných celků.

Těšíme se na další setkání a přejeme úspěšné dny.

      
 
V termínu 29. - 31. ledna 2019 proběhl v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové další ročník tradiční vzdělávací akce s mezinárodní účastí TLAK´19, jejíž odborným garantem byly stejně jako v minulém roce Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technická inspekce České republiky, záštitu nad celou akcí převzaly Ministerstvo práce a sociálních věcí a Hospodářská komora České republiky.

Pro bezmála 190 účastníků byl v průběhu tří dnů připraven velmi zajímavý odborný program, o který se postaralo 27 přednášejících nejen svými odbornými znalostmi, ale hlavně příklady z praxe. Celý program byl doplněn o odpolední diskuze u "kulatého stolu" nejen k prezentované problematice, ale taktéž k dotazům samotných účastníků. 

Jsme rádi, že letos své produkty mohli představit také vystavovatelé:

  • JUREX VOS, s.r.o.,
  • LDM, spol. s r.o.,
  • Radeton s.r.o.,
  • TESTIMA s.r.o.,
  • TECHSEAL s.r.o.,
  • Works L&W group, s.r.o. 

Večerní rauty pak doplnila nejen tradiční ochutnávka vína Vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem v doprovodu úžasné cimbálové muziky, při které se nejen zpívalo, ale také tančilo, ale pro milovníky zlatavého moku byly Pivovarem PIVO CHALUPNÍK speciálně ku příležitosti akce TLAK´19 uvařeny 4 druhy piva sponzorované společností PLANTinspekta s.r.o.

Nelze opomenout taktéž vyhlášení Tlakaře roku. Pamětní plaketu z dílny keramičky Dáji Holečkové předal Ing. Roman Váleček nově jmenovanému Tlakaři roku 2019 - Ing.  Mojmíru Srncovi CSc., kterému byl současně udělen Diplom za přínos v oblasti tlakových zařízení.

Třídenní akce byla zakončena "znalostní soutěží" o hodnotné ceny.

Děkujeme za podnětné návrhy pro zlepšení všem, kteří se připojili k hodnocení akce v rámci ankety spokojenosti a těšíme se na další přátelské setkání, ať už na jubilejním 20. ročníku TLAK´20, tak v rámci jednodenních seminářů či odborných školeních, o kterých budete včas informováni.

           
 
VYHOŘET MŮŽE JEN TEN, KDO HOŘÍ! -2. část

V sobotu 15. prosince 2018 jsme se sešli podruhé, abychom pod odborným vedením PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D., završili praktickou část semináře Work-Life Balance zaměřeného na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže.

Hodnocení jedné z účastnic, citace:

"Kurz byl koncipován do tří dnů a byl to fascinující  zážitek pro všechny zúčastněné. Měly jsme možnost získat řadu nových informací a námětů pro osobní i profesní život. Zcela mimořádný byl poslední den, kdy jsme se naučily základní prvky Tai chi a Chi kung a dalších sestav cvičení, která lidskému tělu pomáhají bránit se škodlivým psychologickým vlivům nebo situacím, kdy "věci přerůstaji přes hlavu". Lektor připravil mimořádný program, diky kterému jsme měly možnost ujasnit si řadu osobních i profesních dilemat. Výjimečnosti kurzu přispěl i fakt, že se jednalo o ryze "dámskou jízdu""

Pro ilustraci přikládám pár fotografií, některé fotografie mylně navozují atmosféru první lekce tanečních... není to tak... 

I am addicted on DrEaMS and I enjoy it!

Příště se těšíme na Vás! Pokud máte zájem, informaci najdete na: file:///C:/Users/Ka%C4%8Denka/Downloads/brain%20@%20body%20%20pozv%C3%A1nka%20web.pdf

          
 
V termínu 3. prosince 2018 jsme v Kulturním zařízení K-TRIO přivítali 15 účastníků na odborném školení s názvem JAK NA REVIZNÍ ZPRÁVY?

Celá akce byla lektorem neformálně rozdělena na dvě části:

  1. teoretickou, ve které byly zopakovány legislativní požadavky na revize a revizní zkoušky včetně informací o dokladech o provedených revizích a revizních zkouškách; v průběhu byla diskutována i problematika check listu jako podkladu pro vypracování revizní zprávy, resp. jako pracovní postup.
  2. praktickou, ve které se lektor podělil o své praktické zkušenosti z revizí a zkoušek, nedílnou součástí byla také diskuze...

Těšíme se na další setkání! 

 

      
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15