Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Dne 18. června 2019 proběhl  v prostorách Střední školy polytechnické  v Olomouci v letošním roce již druhý seminář pod odborným garanstvím ATZ, z.s.

S více než 20 účastníky se o své zkušenosti podělili  tři odborníci  na téma:

 • Sestavy tlakových zařízení (Legislativa a tech. normy obsahující požadavky na sestavy, zejména na bezpečnostní a tlakovou výstroj, posuzování sestav, analýza rizik sestav, druhy bezpečností výstroje  a příklady z praxe...),
 • Tlaková zařízení uváděná do provozu (z hlediska provozovatele: nutná dokumentace, uvádění do provozu, sestavy, obsah výchozí revize...),
 • Návrh zákona o VTZ - legislativní změny v oboru VTZ, 
 • Poruchy, havárie kotlů, tlakových nádob stabilních a dalších tlakových zařízení (exploze kotle na spalování komunálního odpadu, exploze vodíku a následný požár v chemické výrobně, pracovní úrazy při stáčení fenolu, výron páry z neodtlakového potrubí při demontáži částí armatury, úraz při roztržení výmeníku vodním rázem)

Závěr programu byl věnován diskuzi.

Těšíme se na další setkání v září v Hradci Králové.

      
 
Ve dnech 21. - 22. května 2019 se tedy konal další ročník semináře JEŘÁBY 2019, v jehož průběhu jsme přivítali 125 účastníků, o své zkušenosti podělilo 14 odborníků z nejrůznějších oblastí zdvihacích zařízení. V předsálí pak prezentovalo své produkty 10 vystavujících firem.

 • Odborný garant semináře, Ing. Miroslav Chromečka, informoval o aktuálním stavu nového zákona o VTZ a co přinese pro RT ZZ.
 • Velice kladně byla účastníky hodnocena prezentace JUDr. Josefa Hanáčka na téma Právní odpovědnost pověřených osob, velkým přínosem byla také prezentace Ing. Branislava Gašparíka (DRUMET, s.r.o., Hlohovec) s názvem Správný postup při provádění náhrady nosných lan jeřábů, která navazovala na neméně kvalitní přednášku pana Jiřího Štefka (PH poradce servis s.r.o.) Provádění kontrol nosných lan jeřábů v rámci běžných inspekcí.
 • Zajímavé bylo téma Využití vakuových manipulačních prostředků ve stavebnictví s  praktickou ukázkou zkoušení únosnosti vakuových prostředků společnosti VIAVAC CZ s.r.o.
 • Zástupce OIP řešil požadavky příloh č. 1 a 2 NV 378/2001 Sb. u provozovaných jeřábů, mezi další zajímavá témata jistě patří Řízení provozu jeřábů dle ČSN ISO 12 480-1, konkrétně pak povinnosti pověřených osob podle čl 4.2 a 5.2 a jejich odpovědnost z pohledu právníka, dále problematika Zajištění koordinace jeřábů na stavbách.
 • V rámci programu byly diskutovány minimální nezbytné informace pro překlad do cizího jazyka v rámci školení zahraničních pracovníků.
 • Bylo prezentováno rozšíření (v minulé roce vytvořené) databáze negativních zjištění z revizí a  zkoušek mobilních, mostových, stavebních jeřábů a pracovních plošin, své místo i našla i část věnující se skoronehodám při manipulacích s břemeny.
 • V neposlední řadě jsme si všichni opět „zopakovali“ Zásady první pomoci při úrazech obsluh zdvihacích zařízen, neboť - jak se říká - štěstí přeje připraveným.

V rámci tradiční večerní diskuze se zájemci měli možnost obrátit se se svými dotazy na odborníky ze SUIP, TIČR, na právníka a další odborníky u oblasti ZZ k jednotlivým prezentacím potažmo dalším problémům bezpečného provozu ZZ.

Těšíme se na další setkání v rámci připravované konference, kterou v termínu 22. - 23. října 2019 pořádá Asociace ZZ-ČR z.s. v hotelu Černigov v Hradci Králové…

           
 
Ve dnech 11. - 12. dubna 2019 proběhl v prostorách hotelu Prosper na Čeladné odborný kurz Revizní technik plynových zařízení.

Akce byla koncipována jako odborná příprava ke zkoušce na Technické inspekci České republiky, jednotlivé bloky odborného školení byly zaměřeny na provádění zkoušek zařízení, provozních revizí, výchozích revizí a kontrol. Večer byl zakončen neformální volnou diskuzí účastníků s lektorem - RT s dlouholetou praxí.

V rámci programu byly probírány jednotlivé otázky odborných testů (obecný test, test plynovodů v budovách, průmyslových plynovodů, testů spotřebičů plynu do 50 kW, nad 50 kW, pece, kotly...a další, dle potřeb účastníků).

Těšíme se na další setkání.

      
 
Ve dnech 9. - 10. dubna 2019 jsme se sešli v hotelu Prosper na Čeladné na odborném semináři s názvem TA 101 aneb Transakční analýza v kostce

Z hodnotících anket spokojenosti:

Pro mne to byl zcela mimořádný zážitek hned z několika pohledů. Nesmírně náročný program, skvělé prostředí, mimořádná skupina lidí a famózní lektorka, p. Renata Novobilská. Měla jsem velké štěstí, že všechny tyto věci se sešly ve dvou dnech, protože přidanou hodnotou, i tak skvělého, semináře byla otevřená, upřímná a milá atmoféra. Renata Novobilská je absolutní špičkou v oboru TA, což zcela korespondovalo s náplní a vedením semináře. Pro mne to byly dva dny, kdy se mi doslova otevřely oči v případě některých situací, které jsem třeba nechtěla vnímat nebo byly pro mne neuchopitelné. Měla jsem možnost podívat se na sebe zvenčí a monitorovat své chování, abych na konci druhého dne zjistila, že jsem vlastně príma holka :-D. Toto vše umí TA v praxi. Jsem vdečná za to, že jsem mohla být součastí zcela mimořádné skupiny lidí. Už teď se těším na pokračování.

Na základě velmi kladného hodnocení připravujeme s lektorem navazující workshopy zaměřené na praktický výcvik jednotlivých témat.

 

         
 
Letos (26. března 2019) jsme se sešli už potřetí, abychom v rámci odborného semináře VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2019 navázali na odborné semináře v minulých letech. 

Hlavními tématy tentokrát byly vysokopevnostní vázací řetězy, jejich používání, prohlídky, přezkoušení a vyhodnocení vad, údržba a provoz speciálních vzacích prostředků místo vícepramenných v návaznosti na novou příručku vazače břemen a další.

Součástí programu byla praktická ukázka defektoskopie vázacích řetězů společností Pavlínek s.r.o., mezi vystavovateli jsme přivítali také společnosti JuBo Jeseník s.r.o., Pewag Czech s.r.o., MAG Centrum, s.r.o., o své zkušenosti se s bezmála 30 účastníky podělili praktici mj. také z firmy TESORT, spol. s r.o., PRESTAR, s.r.o. 

V závěrečném bloku proběhla tradiční diskuze za účasti předních odborníků z oblasti výroky a distribuce vázacích prostředků.

Děkujeme za vaši účast a za vaše podněty a návrhy, které poslouží při plánování další akce, na kterou se moc těšíme.

 

          
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15