Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Rok se s rokem sešel a nám právě končí již 7. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, který jsme jako již tradičně pořádali v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích.  

V rámci hlavní části programu jsme se, s ohledem na cílovou skupinu přihlášených, zaměřili na malé a střední firmy,  strategii jako řídící směr pro firmu, faktory konkurenceschopnosti potažmo silné a slabé stránky českých firem, firemní procesy a jejich optimalizaci a v dnešní době stále aktuální řízení rizik...

Jako bonus byly účastníkům představeny způsoby trénování paměti, součástí byl i nácvik některých z prezentovaných metod; pomocí jednoduchých osobních dotazníčků jsme si  otestovali, jak jsme na tom se stresem, jaké je u každého z nás riziko vzniku chronického únavového syndromu, vyzkoušeli jsme si jednoduchou relaxaci, kterou jsme propojili s muzikoterapeutickým workshopem.

To vše bylo umocněno možností relaxace v hotelovém wellness a nabídkou občerstvení, které bylo vskutku gastronomickým zážitkem.

Těšíme se na Vás v rámci dalšího ročníku, který se uskuteční opět v listopadových dnech 2018.

       
 
Po drobných peripetiích jsme ve středu 1. listopadu 2017 v Plzni odstartovali "šňůrečku" seminářů v odborné garanci Asociace pracovníků tlakových zařízení.  V rámci semináře jsme přivítali cca 20 účastníků, doufáme však, že se počet v příštím období zvýší a to právě díky VÁM.

Srdečně zveme na příští seminář, který se bude konat 28. listopadu 2017 v Ústí nad Labem.

Těšíme se na Vás!

       
 
Asociace pracovníků tlakových zařízení  ve spolupráci se společností KAPKA PLUS s.r.o.  pořádá ve II. pololetí 2017 odborné semináře se zaměřením na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic a to v následujících termínech:

 • 24. října 2017 v Českých Budějovicích
 • 1. listopadu 2017 v Plzni
 • 28. listopadu 2017 v Ústí nad Labem

Bližší informace o jednotlivých seminářích najdete v části AKCE.

 
Vážení a milí přátelé, kolegové, účastníci,

dovolujeme si vás informovat o připravované XXV. odborné konferenci AZZ-ČR, která se uskuteční v termínu 17. - 18. října 2017 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové.

Na co se můžete těšit v rámci programu konference?

 • Dozvíte se, jak používat v praxi Metodické doporučení – zkoušení mostových jeřábů RTZZ.    Příručka metodiky bude součásti vložného na konferenci!
 • Stanovení zbytkové životnosti jeřábů pro objektivní zvláštní posouzení.
 • Jak provádět prohlídky OK jeřábů a jeřábových drah v rámci revizí a zkoušek?
 • Indikace poškození ocelových lan a jejich příčiny v závadách jeřábů.
 • Jak probíhalo projednávání návrhů zákona o VTZ a nařízení vlády určující vyhrazená ZZ.

POZOR: První den bude zakončen společnou večeří, a pro nás netradičně následnou diskuzí s odborníky o všemožných problémech ZZ při dobrém vínku. Navíc druhý den jednání bude ukončen obědem.

Pozvánku na konferenci včetně přihlášky naleznete zde: 

https://www.azzcr.cz/wp-content/uploads/2015/02/pozvanka2016.pdf

Těšíme se na setkání.

 
Dnes (20. června) jsme v Hradci Králové v prostorách penzionu U svatého Jana zahájili dvoudenní přípravné školení pro revizní techniky ZZ k aktuálním otázkám TIČR, které kopíruje čtyři únorová setkání  rozdělené do jednotlivých oblastí ZZ:

 • LEGISLATIVA A ZDVIHADLA
 • MOSTOVÉ, KONZOLOVÉ A PORTÁLOVÉ JEŘÁBY
 • NAKLÁDACÍ A MOBILNÍ JEŘÁBY
 • PLOŠINY A VĚŽOVÉ JEŘÁBY

Ve stejném uspořádání plánujeme vyhlásit jednotlivé oblasti i ve II. polovině roku 2017, opět v Ostravě. O bližších termínech budete včas informováni.

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

       
 
 1  2  3  4  5  6  7  8