Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Po více než roce jsme zrealizovali opět školení s názvem Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv. Akce proběhla v termínu 7. listopadu 2019 v kulturním zařízení K-TRIO.

Mnohokrát děkuji za všechny připomínky a náměty pro zlepšení, které vyplynuly z vyhodnocených anket spokojenosti, tyto byly projednány s lektorem... a taktéž samozřejmě děkuji za kladné  hodnocení celé akce.

Věříme, že příští akce bude v souladu s Vašimi požadavky a těším se na další spolupráci.

     
 
Ve dnech 3. - 4. října 2019 proběhlo v prostorách hotelu Myslivna v Brně odborné školení revizních techniků plynových zařízení

Akce byla zaměřena především na testové otázky ke zkouškám na Technické inspekci ČR, nechyběla také diskuze k probíraným tématům, která se protáhla do večerních hodin. Odborného školení se zúčastnilo 10 zájemců.

Děkuji za podnětné připomínky a těším se na příští setkání.

 

      
 
V průběhu 24. a 25. září proběhlo v prostorách hotelu Prosper na Čeladné školení revizních techniků provozovaných tlakových nádob stabilních

Sešli se zde nejen stávající revizní technici, kteří se připravují ke zkouškám na Technické inspekci ČR, ale také noví zájemci žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS.

V průběhu školení byla zmíněna platná legislativa v oblasti VTZ, byla probírána problematika
revizí a zkoušek TNS, součástí programu byla konzultace k testovým otázkám a  diskuze nad pracovními problémy...

 

      
 
II. pololetí roku 2019 jsme zahájili dalším jednodenním seminářem ATZ, tentokrát v Hradci Králové.  

Akce se zúčastnilo bezmála 30 účastníků,  největší ohlas mělo téma připravovaných změn legislativních předpisů a výroba a uvádění TZ do provozu.

Věříme, že také pro další seminář, který je plánován na 26. listopadu v Ústí nad Labem pro vás připravíme zajímavá témata.

Těšíme se na setkání.

 

       
 
Ani úmorné horko nezabránilo účastníkům v účasti na odborném školení Problematiky pohyblivých pracovních  plošin, které se uskutečnilo ve dnech 25.  - 26. června 2019 v Horních Počernicích.

Celý dvoudenní odborný program vedl jednatel společnosti ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., pan Zbyněk Tomášek

První - teoretická část programu proběhla v prostorách hotelu Čertousy, následně jsme se přemístili do firmy Rothlehner, ve které se uskutečnila praktická část programu. Účastníci byli přítomni zátěžové zkoušce dle požadavků výrobce, podívali se na přípravu nového stroje pro prodej z hlediska výbavy, zkoušky a dokumentace, zúčastnili se prohlídky montáže nástaveb a součástí byla také pravidelná roční prohlídka  stroje včetně revize ZZ a elektroinstalace.

Program byl završen prohlídkou půjčovny SICO, kterou nás provedl jednatel společnsti, pan Viktor Bělov.

Těšíme se na další setkání a přejeme všem krásné léto.

           
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15