Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Rok se s rokem sešel a my jsme úspěšně navázali na loňský první ročník a připravili pro zájemce druhý ročník semináře VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2018, který se uskutečnil 24. dubna 2018 v Kulturním zařízení K-TRIO.  

Mezi hlavními tématy byly praktické problémy při používání vázacích prostředků z umělých vláken, zásady bezpečného vázání břemen v praxi, zkoušení prostředků pro zavěšení a uchopení břemen aj., odpolední program byl "obohacen" o řízenou diskuzi s předními odborníky z oblasti výroby a distribuce vázacích prostředků.

Semináře se zúčastnilo více než 30 zájemců, o praktické zkušenosti se s účastníky podělilo bezmála 10 odborníků pod vedením Ing. Miroslava Chromečky. 

Děkujeme tímto všem účastníkům za jejich podněty a návrhy, které poslouží při plánování další akce.

 

        
 
Ve dnech 27. - 28. března 2018 proběhlo v prostorách Best Western Hotel Vista a v prostorách servisní společnosti CONTSYSTEM, s.r.o. dvoudenní odborné školení Provádění posuzování technického stavu hydraulických nakládacích jeřábů, které navázalo na přednášku prezentovanou na XXV. konferenci AZZ-ČR v Hradci Králové v říjnu 2017.

Pod odborným vedením Ing. Martina Kupce a pana Tomáše Mróze a garantstvím Ing. Miroslava Chromečky se podařilo pro více než 20 zájemců velmi kladně hodnocený odborný program, ke kterému bezpochyby přispěly svými podněty a dotazy také samotní účastníci školení.

Mezi probraná témata patřila mj:

  • historie a vývojem HNJ ve světě a v ČR;
  • problematika černého dovozu HNJ ze sousedních států a také provádění revizí tzv. „za kafe“;
  • kontrola dokladů a dokumentace;
  • způsoby montáží HNJ k podvozkům aut a problematice prohlídek těchto dynamicky namáhaných částí včetně upozornění na kritické uzly;
  • seznámeni s elektronickými systémy jeřábů HIAB jako jsou ADC, ADO nebo VSL a VSL+;
  • oblast elektronického řídícího systému SPACE jeřábů HIAB;
  • problematika hydraulických systémů a jednotlivých komponent v hydraulických obvodech;

Celá výuka byla doplněna o praktické ukázky revizí, zkoušek a funkcí elektronických systémů na jeřábech HIAB x192 a HIAB 066 B-2 DUO, které probíhaly v areálu firmy Contsystem. Jednotlivé jeřáby byly ustaveny ve zkušebním prostoru a každý z účastníků si mohl vyzkoušet ovládat některé funkce (výsuv podpěr nebo otáčení výložníku) pro získání povědomí ohledně proporcionálního řízení pohybů hydraulických systémů jeřábu.

Během prohlídky byly zmíněny nejčastější chyby při neodborných opravách (záměny hydraulických trubek za hadice, výměny kotvících pevnostních šroubů nástavby za šrouby z hobby marketů, vady hydraulických hadic vlivem životnosti nebo špatné montáže...).

Velice zajímavá byla ukázka zkoušky vůlí teleskopu lehkým opřením o podložku, přičemž byl odzkoušen i systém ADC, což je automatická regulace výkonu. Na větší jeřáb HIAB x192 byl během zkoušky připojen počítač a účastníci mohli sledovat, jakým způsobem se při manipulaci s břemenem mění tlak v podpěrách a jak systém VSL+ mění v závislosti na nákladu na valníku kritéria stability a dovoluje jeřábu přetížení až 180%.

Nedílnou součástí dvoudenní odborné akce byla živá diskuze mezi revizními techniky a školiteli o daných problémech.  

 

           
 
V úterý 27. února 2018 proběhlo v Kulturním zařízení K-TRIO odborné školení s názvem PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBŮ MOSTOVÉHO TYPU A JEŘÁBOVÝCH DRAH V RÁMCI REVIZÍ A ZKOUŠEK REVIZNÍM TECHNIKEM JEŘÁBŮ.

O své zkušenosti se podělila skupina šesti praktiků pod vedením odborného garanta Ing. Miroslava Chromečky. Na akci jsme přivítali bezmála 40 účastníků, kteří školení završili závěrečným testem, na základě kterého obdrželi Osvědčení platné po dobu 5 let s uvedením rozsahu získaných odborných znalostí pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu.

V souvislosti s dotazy Vás, kteří jste se nemohli akce zúčastnit, jednáme s garantem o možnosti zopakování této akce ještě jednou v tomto roce.

Těšíme se na setkání a přejeme úspěšné dny.

           
 
Dnes 21.2. bylo ukončeno dvoudenní přípravné školení ke zkouškám revizních techniků ZZ věnované aktuálním otázkám TIČR  doplněné o problematiku revizních zpráv. 

Sedm účastníků si zopakovalo otázky z legislativy jednotlivých oblastí ZZ a společně s lektorem prodiskutovali praktické provádění revizních zkoušek a obsah revizních zpráv.  

Těšíme se na další setkání. 

    
 
Ve dnech 6.-8.února 2018 se v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové uskutečnila vzdělávací akce TLAK´18. Odbornými garanty akce byla Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technická inspekce České republiky, záštitu nad celou akcí převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora České republiky.

I přes nepatrné prvotní nesnáze se podařilo připravit pro více než 130 účastníků velmi kladně hodnocený odborný program, ke kterému přispělo svými odbornými znalostmi a příklady z praxe 26 přednášejících.

Ani letos nechyběly diskuze u "kulatého stolu", který moderovali členové realizačního týmu ATZ. Večerní rauty pak doplnila nejen tradiční ochutnávka vína Vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem v rámci druhého večera, ale pro milovníky zlatavého moku byly Pivovarem PIVO CHALUPNÍK uvařeny speciálně ku příležitosti této akce 4 druhy piva sponzorované společností PLANTinspekta s.r.o.

Nelze opomenout taktéž vyhlášení Tlakaře roku, kterým se stal, na základě rozhodnutí představenstva  ATZ, Ing. Roman Váleček, kterému byl udělen Diplom za přínos v oblasti tlakových zařízení a keramická plaketa, kterou pro tuto příležitost vyrobila keramička Dája Holečková.

Třídenní akce byla zakončena "znalostní soutěží" o hodnotné ceny.

Děkujeme za podnětné návrhy pro zlepšení všem, kteří se připojili k hodnocení akce v rámci ankety spokojenosti a těšíme se na další přátelské setkání Vás, jejichž posláním se stala oblast tlakových či energetických zařízení, ať už na akci TLAK´19, tak v rámci jednodenních seminářů, o kterých budete včas informováni.

           
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9