Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V termínu 12. - 13. listopadu  2019 se v prostorách hotelu Prosper v Čeladné již podruhé zrealizoval 16hodinový kurz s názvem TA 101 aneb Transakční analýza v kostce.  Kurz, který byl zaměřen mj. na základní koncepty transakční analýzy,  byl ukončen předáním mezinárodně uznávaného certifikátu „TA 101“ všem účastníkům akce. 

 Pro zájemce o základní kurz TA 101 aneb Transakční analýza v kostce plánujeme realizaci v II. polovině roku 2020.

Na základě velmi kladného hodnocení připravujeme s lektorem  pro absolventy základního TA 101 navazující workshop zaměřený na praktický výcvik jednotlivých témat.

           
 
Po více než roce jsme zrealizovali opět školení s názvem Aktuální otázky TIČR a problematika revizních zpráv. Akce proběhla v termínu 7. listopadu 2019 v kulturním zařízení K-TRIO.

Mnohokrát děkuji za všechny připomínky a náměty pro zlepšení, které vyplynuly z vyhodnocených anket spokojenosti, tyto byly projednány s lektorem... a taktéž samozřejmě děkuji za kladné  hodnocení celé akce.

Věříme, že příští akce bude v souladu s Vašimi požadavky a těším se na další spolupráci.

     
 
Ve dnech 3. - 4. října 2019 proběhlo v prostorách hotelu Myslivna v Brně odborné školení revizních techniků plynových zařízení

Akce byla zaměřena především na testové otázky ke zkouškám na Technické inspekci ČR, nechyběla také diskuze k probíraným tématům, která se protáhla do večerních hodin. Odborného školení se zúčastnilo 10 zájemců.

Děkuji za podnětné připomínky a těším se na příští setkání.

 

      
 
V průběhu 24. a 25. září proběhlo v prostorách hotelu Prosper na Čeladné školení revizních techniků provozovaných tlakových nádob stabilních

Sešli se zde nejen stávající revizní technici, kteří se připravují ke zkouškám na Technické inspekci ČR, ale také noví zájemci žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS.

V průběhu školení byla zmíněna platná legislativa v oblasti VTZ, byla probírána problematika
revizí a zkoušek TNS, součástí programu byla konzultace k testovým otázkám a  diskuze nad pracovními problémy...

 

      
 
II. pololetí roku 2019 jsme zahájili dalším jednodenním seminářem ATZ, tentokrát v Hradci Králové.  

Akce se zúčastnilo bezmála 30 účastníků,  největší ohlas mělo téma připravovaných změn legislativních předpisů a výroba a uvádění TZ do provozu.

Věříme, že také pro další seminář, který je plánován na 26. listopadu v Ústí nad Labem pro vás připravíme zajímavá témata.

Těšíme se na setkání.

 

       
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14