Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Vážení a milí přátelé, kolegové, účastníci,

dovolujeme si vás informovat o připravované XXV. odborné konferenci AZZ-ČR, která se uskuteční v termínu 17. - 18. října 2017 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové.

Na co se můžete těšit v rámci programu konference?

  • Dozvíte se, jak používat v praxi Metodické doporučení – zkoušení mostových jeřábů RTZZ.    Příručka metodiky bude součásti vložného na konferenci!
  • Stanovení zbytkové životnosti jeřábů pro objektivní zvláštní posouzení.
  • Jak provádět prohlídky OK jeřábů a jeřábových drah v rámci revizí a zkoušek?
  • Indikace poškození ocelových lan a jejich příčiny v závadách jeřábů.
  • Jak probíhalo projednávání návrhů zákona o VTZ a nařízení vlády určující vyhrazená ZZ.

POZOR: První den bude zakončen společnou večeří, a pro nás netradičně následnou diskuzí s odborníky o všemožných problémech ZZ při dobrém vínku. Navíc druhý den jednání bude ukončen obědem.

Pozvánku na konferenci včetně přihlášky naleznete zde: 

https://www.azzcr.cz/wp-content/uploads/2015/02/pozvanka2016.pdf

Těšíme se na setkání.

 
Dnes (20. června) jsme v Hradci Králové v prostorách penzionu U svatého Jana zahájili dvoudenní přípravné školení pro revizní techniky ZZ k aktuálním otázkám TIČR, které kopíruje čtyři únorová setkání  rozdělené do jednotlivých oblastí ZZ:

  • LEGISLATIVA A ZDVIHADLA
  • MOSTOVÉ, KONZOLOVÉ A PORTÁLOVÉ JEŘÁBY
  • NAKLÁDACÍ A MOBILNÍ JEŘÁBY
  • PLOŠINY A VĚŽOVÉ JEŘÁBY

Ve stejném uspořádání plánujeme vyhlásit jednotlivé oblasti i ve II. polovině roku 2017, opět v Ostravě. O bližších termínech budete včas informováni.

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

       
 
Dne 24.5.2017 skončil dvoudenní seminář JEŘÁBY 2017, na jehož organizaci jsme spolupracovali se společností  DTO CZ, s.r.o.

V průběhu semináře  jsme přivítali více než 120 účastníků, o své zkušenosti se pod odborným vedením Ing. Miroslava Chromečky podělilo 14 odborníků z nejrůznějších oblastí zdvihacích zařízení od prohlídek ocelových konstrukcí přes školení obsluh, bezpečnost manipulací pomocí rýpadel a bagrů, informace se šetření úrazů a soudních sporů, až po praktické zkušenosti z provádění revizí a revizních zkoušek různých typů jeřábů, včetně poskytování první pomoci u úrazů, ke kterým může dojít při činnosti na jeřábech a jeřábových drahách.

V rámci tradiční večerní diskuze, která trvala do pozdních večerních hodin se zájemci měli možnost obrátit se se svými dotazy na odborníky ze SUIP, na právníka, k jednotlivým prezentacím potažmo dalším problémům bezpečného provozu ZZ.

Součástí programu byla praktická ukázka nového mobilního zkušebního pracoviště na kontroly a servis vázacích prostředků, své produkty představilo v předsálí 8 vystavujícíh firem.

Těšíme se na další setkání v rámci připravované konference, kterou v termínu 17.-18. října  2017  pořádá AZZ-ČR v Hradci Králové.

          
 
S velkou lítostí si Vám dovolujeme oznámit, že z organizačních důvodů rušíme seminář Personální práce podle principů Baťovy soustavy řízení

Nicméně, pokud Vás tato poblematika zajímá, dovolila bych si informovat o 12. ročníku akce Baťova manažerská škola, která se uskuteční  v termínu 1.-2. června 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Tento běh má tematický název: Celostní přístup v managementu; mezi přednášejícími nebude chybět známý ekonom prof. Milan Zelený, historici PhDr. Zdeněk Pokluda a Mgr. Miroslava Štýbrová, o své poznatky z praxe se podělí Ing. Ivan Baťka a Leoš Kubíček.

V případě zájmu mne, prosím, kontaktujte, zarezervuji místa a zajistím ubytování.  

 
Nezapomínáme ani na naše stálé zákazníky.

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme uskutečnili celou řadu základních i periodických školení obsluh zdvihacích zařízení, vazačů břemen, obsluh pracovních plošin, školení bezpečnosti práce, práce ve výšce atp. u našich stálých odběratelů, kterým zabezpečujeme komplexní činnosti v této oblasti. Jedná se o 644 pracovníků u 15 našich klientů.

Poradenská činnost

V rámci výroby a dodávky montážních závěsných prostředků pro německého zákazníka jsme pro Opavskou firmu SKO, spol. s r.o. zajišťovali dozor při výrobě a zpracování potřebné legislativní dokumentace, včetně zajištění inspekčních zpráv a inspekčních certifikátů nutných pro vydání ES Prohlášení o shodě.

     
 
 1  2  3  4  5  6