Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V únoru letošního roku proběhlo v Ostravě úspěšně odborné školení s názvem PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBŮ MOSTOVÉHO TYPU A JEŘÁBOVÝCH DRAH V RÁMCI REVIZÍ A ZKOUŠEK REVIZNÍM TECHNIKEM JEŘÁBŮ. Na základě poptávky z řad zájemců bylo rozhodnuto o zopakování celé akce, tentokrát jsme pro realizaci vybrali známé prostory hotelu Santon v Brně .  

 Akce se konala v pátek 15. června 2018 a zúčastnilo se jí bezmála 40 zájemců. Odborně za akci zodpovídal Ing. Miroslav Chromečka a o své zkušenosti se podělili další tři praktici.

Školení účastníci završili znalostním testem, na základě kterého obdrželi Osvědčení platné po dobu 5 let s uvedením rozsahu získaných odborných znalostí pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci technického stavu jeřábu.

Těšíme se na setkání příště a přejeme úspěšné dny.

          
 
V úterý 12. června jsme se sešli v rámci Odborného semináře pracovníků oboru tlakových zařízení; akce proběhla v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci.

Semináře se zúčastnilo bez mála 20 účastníků a o své zkušenosti z praxe se podělili 4 odborníci z OIP, ATZ a společnosti ATG s.r.o. Za  velmi zajímavou účastníci ohodnotili prezentaci věnovanou bezpečnostním opatřením proti výbuchům akumulátorů syté páry a problematiku havárií - výbuchů, příčinám a následkům doplněnou o fotodokumentaci.

Pro další období (II. pololetí 2018) pro Vás připravujeme odborné semináře v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem, taktéž plánujeme realizaci zrušené akce v Plzni.

Těšíme se na Vás! 

       
 
Ve dnech 22. - 23. května 2018 se konal další ročník semináře JEŘÁBY 2018, který jsme organizačně zajišťovali se společností  DTO CZ, s.r.o.

V průběhu akce  jsme přivítali cca 110 účastníků, pod odborným garanstvím Ing. Miroslava Chromečky se o své zkušenosti podělilo 14 odborníků z nejrůznějších oblastí zdvihacích zařízení. Novinkou pro tento ročník bylo vytvoření databáze negativních zjištění z revizí a zkoušek mobilních, mostových, stavebních jeřábů a pracovních plošin, která bude v průběhu dalších let postupně doplňována. V rámci programu byly taktéž řešeny právní problémy při půjčování mobilních jeřábů a pracovních plošin. V neposlední řadě byla na semináři představena nová PŘÍRUČKA VAZAČE BŘEMEN autorů Ing. Miroslava Chromečky a Ing. Miroslava Uhlíře. 

V rámci tradiční večerní diskuze, která trvala do pozdních večerních hodin se zájemci měli možnost obrátit se se svými dotazy na odborníky ze SUIP, na právníka, k jednotlivým prezentacím potažmo dalším problémům bezpečného provozu ZZ.

V předsálí pak prezentovalo své produkty 7 vystavujících firem.

Těšíme se na další setkání v rámci připravované konference, kterou v termínu 23. - 24. října  2018  pořádá AZZ-ČR v Hradci Králové.

           
 
Dobrý den,

dovoluji si touto cestou informovat o POSUNU TERMÍNU ODBORNÉHO SEMINÁŘE PRACOVNÍKŮ OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ z termínu 16. května 2018 na později, o novém termínu budete informováni.

Děkujeme za pochopení

 
Rok se s rokem sešel a my jsme úspěšně navázali na loňský první ročník a připravili pro zájemce druhý ročník semináře VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2018, který se uskutečnil 24. dubna 2018 v Kulturním zařízení K-TRIO.  

Mezi hlavními tématy byly praktické problémy při používání vázacích prostředků z umělých vláken, zásady bezpečného vázání břemen v praxi, zkoušení prostředků pro zavěšení a uchopení břemen aj., odpolední program byl "obohacen" o řízenou diskuzi s předními odborníky z oblasti výroby a distribuce vázacích prostředků.

Semináře se zúčastnilo více než 30 zájemců, o praktické zkušenosti se s účastníky podělilo bezmála 10 odborníků pod vedením Ing. Miroslava Chromečky. 

Děkujeme tímto všem účastníkům za jejich podněty a návrhy, které poslouží při plánování další akce.

 

        
 
 1  2  3  4  5  6  7  8