Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V termínu 29. - 31. ledna 2019 proběhl v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové další ročník tradiční vzdělávací akce s mezinárodní účastí TLAK´19, jejíž odborným garantem byly stejně jako v minulém roce Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technická inspekce České republiky, záštitu nad celou akcí převzaly Ministerstvo práce a sociálních věcí a Hospodářská komora České republiky.

Pro bezmála 190 účastníků byl v průběhu tří dnů připraven velmi zajímavý odborný program, o který se postaralo 27 přednášejících nejen svými odbornými znalostmi, ale hlavně příklady z praxe. Celý program byl doplněn o odpolední diskuze u "kulatého stolu" nejen k prezentované problematice, ale taktéž k dotazům samotných účastníků. 

Jsme rádi, že letos své produkty mohli představit také vystavovatelé:

  • JUREX VOS, s.r.o.,
  • LDM, spol. s r.o.,
  • Radeton s.r.o.,
  • TESTIMA s.r.o.,
  • TECHSEAL s.r.o.,
  • Works L&W group, s.r.o. 

Večerní rauty pak doplnila nejen tradiční ochutnávka vína Vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem v doprovodu úžasné cimbálové muziky, při které se nejen zpívalo, ale také tančilo, ale pro milovníky zlatavého moku byly Pivovarem PIVO CHALUPNÍK speciálně ku příležitosti akce TLAK´19 uvařeny 4 druhy piva sponzorované společností PLANTinspekta s.r.o.

Nelze opomenout taktéž vyhlášení Tlakaře roku. Pamětní plaketu z dílny keramičky Dáji Holečkové předal Ing. Roman Váleček nově jmenovanému Tlakaři roku 2019 - Ing.  Mojmíru Srncovi CSc., kterému byl současně udělen Diplom za přínos v oblasti tlakových zařízení.

Třídenní akce byla zakončena "znalostní soutěží" o hodnotné ceny.

Děkujeme za podnětné návrhy pro zlepšení všem, kteří se připojili k hodnocení akce v rámci ankety spokojenosti a těšíme se na další přátelské setkání, ať už na jubilejním 20. ročníku TLAK´20, tak v rámci jednodenních seminářů či odborných školeních, o kterých budete včas informováni.

           
 
VYHOŘET MŮŽE JEN TEN, KDO HOŘÍ! -2. část

V sobotu 15. prosince 2018 jsme se sešli podruhé, abychom pod odborným vedením PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D., završili praktickou část semináře Work-Life Balance zaměřeného na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže.

Hodnocení jedné z účastnic, citace:

"Kurz byl koncipován do tří dnů a byl to fascinující  zážitek pro všechny zúčastněné. Měly jsme možnost získat řadu nových informací a námětů pro osobní i profesní život. Zcela mimořádný byl poslední den, kdy jsme se naučily základní prvky Tai chi a Chi kung a dalších sestav cvičení, která lidskému tělu pomáhají bránit se škodlivým psychologickým vlivům nebo situacím, kdy "věci přerůstaji přes hlavu". Lektor připravil mimořádný program, diky kterému jsme měly možnost ujasnit si řadu osobních i profesních dilemat. Výjimečnosti kurzu přispěl i fakt, že se jednalo o ryze "dámskou jízdu""

Pro ilustraci přikládám pár fotografií, některé fotografie mylně navozují atmosféru první lekce tanečních... není to tak... 

I am addicted on DrEaMS and I enjoy it!

Příště se těšíme na Vás! Pokud máte zájem, informaci najdete na: file:///C:/Users/Ka%C4%8Denka/Downloads/brain%20@%20body%20%20pozv%C3%A1nka%20web.pdf

          
 
V termínu 3. prosince 2018 jsme v Kulturním zařízení K-TRIO přivítali 15 účastníků na odborném školení s názvem JAK NA REVIZNÍ ZPRÁVY?

Celá akce byla lektorem neformálně rozdělena na dvě části:

  1. teoretickou, ve které byly zopakovány legislativní požadavky na revize a revizní zkoušky včetně informací o dokladech o provedených revizích a revizních zkouškách; v průběhu byla diskutována i problematika check listu jako podkladu pro vypracování revizní zprávy, resp. jako pracovní postup.
  2. praktickou, ve které se lektor podělil o své praktické zkušenosti z revizí a zkoušek, nedílnou součástí byla také diskuze...

Těšíme se na další setkání! 

 

      
 
Již potřetí jsme se sešli na odborném školení k problematice provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí resp. zkoušek RT ZZ, které se uskutečnilo po akcích v Ostravě a Brně v Hradci Králové v Hotelu U Královny Elišky v pátek 30. listopadu 2018.

Pod vedením Ing. Miroslava Chromečky se s 23 účastníky o své praktické zkušenosti podělili 4 odborníci.  V průběhu odborného školení byl vymezen možný rozsah činností s ohledem na kvalifikaci a znalosti RTZZ, důraz byl kladen na praktické použití checklistu v praxi, mezi nejlépe hodnocené patřily prezentace na téma stanovení kritických míst ocelových konstrukcí (OK) s ohledem na vznik poškození a související praktické příklady určení kritických míst OK a uvádění stavu OK v protokolech nebo zápisech.

Odborné školení bylo velmi kladně hodnoceno, v plánu máme zopakovat tuto akci i v příštím období, pravděpodobně na konci I. pololetí v Čechách.

Těšíme se na Vaši účast!

           
 
V úterý 27. listopadu 2018 proběhl v prostorách Purpurové auly Univerziti J. E. Purkyně v Ústí nad Labem letos poslední Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení.

Na akci jsme přivítali 5 odborníků, kteří se s bezmála 40 účastníky podělili o své zkušnosti z praxe doplněné u zajímavé fotografie.

Věříme, že v příštím roce 2019 navážeme s dalšími akcemi, využijeme Vašich námětů a připomínek z anket a připravíme pro vás opět zajímavá odborná setkání.

Těšíme se na Vás na vzdělávací akci TLAK´19, který se uskuteční 29. - 31. ledna 2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

 

          
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9