Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V úterý 19. listopadu 2018 proběhlo v Ostravě v Kulturním zařízení K-TRIO odborné školení věnované problematice zajištění bezpečnosti provozu pohyblivých pracovních plošin v odborné garanci Ing. Miroslava Chromečky.

Akce se zúčastnilo 16 zájemců, o své odborné zkušenosti se podělil mj. také jednatel české společnosti ROTHLEHNER pracovní plošiny pan Zbyněk Tomášek.

Těšíme se na další setkání.

 

      
 
VYHOŘET MŮŽE JEN TEN, KDO HOŘÍ!

V sobotu 10. listopadu 2018 skončila první část semináře Work-Life Balance zaměřeného na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže.

Komorní skupinka 6 manažerek v průběhu dvou dnů řešila základní principy efektivního fungování člověka, jeho těla a mysli, dále otázku stresu, jeho vzniku a zvládání, detailněji si přiblížily techniky jako např. autogenní trénink, možnosti relaxace, koncentrativní techniky a postupy...  část výuky a činnosti s ní spojené probíhaly bez přítomnosti jednoho smyslu - zraku, fotografie nejsou, bohužel, k dispozici, poslepu jsem nenašla fotoaparát... 

Těšíme se na příští setkání 15. prosince 2018.

JSOU POUZE 2 CHVÍLE, KDY MŮŽEME BÝT VE STRESU: PŘES DEN A V NOCI...

     
 
Dne 9. října 2018 proběhl v prostorách Střední školy Hradební v Hradci Králové další z řady  Odborných seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení.

Semináře se zúčastnilo bez mála 20 zájemců. I přes malé změny v programu byla akce účastníky hodnocena kladně, za velmi přínosnou označila většina téma vymezující povinnosti provozovatelů, osob zodpovědných, obsluhy a RT v oblasti kotlů a problematiku expanzomatů.

Do konce roku 2018 pro Vás připravujeme ještě jeden seminář a to 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem.

Těšíme se na Vás! 

     
 
Z důvodu malého zájmu byl dnes zrušen Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení, který se měl konat 18. září 2018 v Českých Budějovicích.

Těšíme se na Vás 9. října 2018 v Hradci Králové a 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem.  

 
Vážení a milí přátelé, kolegové, účastníci,

dovolujeme si vás informovat o připravované XXVI. odborné konferenci AZZ-ČR, která se uskuteční v termínu 23. - 24. října 2018 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové.

Na co se můžete těšit v rámci programu konference?

  • Především bude představena Metodika pro zkoušení mobilních jeřábů včetně možností jejího využití v praxi.
  • Probírána bude i častá otázka, jak provádět odbornou přípravu zahraničních pracovníků.
  • Definitivně bude dořešena problematika nutnosti provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů podle ČSN 73 2604.
  • Pro praxi RTZZ bude jistě důležitý komplexní rozbor problematiky provozu, půjčování a zkoušení pracovních plošin...

POZOR: Při večerní diskuzi za účasti pracovníků z OIP, TIČR, právníka a dalších odborníků můžete získat odpovědi na mnohé otázky na zajišťování bezpečného provozuZZ

Bližší informace o konferenci naleznete zde: www.azzcr.cz, přihláška včetně pozvánky bude na stránkách AZZ-ČR koncem příštího týdne. 

Těšíme se na setkání a přejeme pohodový zbytek léta

 
 1  2  3  4  5  6  7  8