Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Aktuální otázky k problematice NAKLÁDACÍCH A MOBILNÍCH JEŘÁBŮ byly na programu školení, které proběhlo opět v úterý, 21. února 2017.

Poslední část  souboru školení završí oblast PLOŠIN A VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ v úterý 28. února 2017

    
 
Dne 14.  února 2017 proběhlo v Kulturním domě K-TRIO druhé školení revizních techniků zdvihacích zařízení k aktuálním otázkám, tentokráte na téma MOSTOVÉ, KONZOLOVÉ A PORTÁLOVÉ JEŘÁBY.

   
 
V úterý 7. února 2017 byl zahájen soubor čtyř přípravných školení k aktuálním otázkám ke zkouškám revizních techniků zdvihacích zařízení. První školení se věnovalo problematice LEGISLATIVY A ZDVIHADEL.  

    
 
Proč si jako technik nerozumíte s ekonomem? nebo Jak porozumět ukazatelům výkonnosti? nebo Jak funguje finanční řízení zásob? ...

...nejen na tyto otázky bylo možno získat odpovědi na semináři EKONOMIKA PRO TECHNIKY, který proběhl v termínu 2. února 2017 v prostorách Kulturního domu K-TRIO pod odborným vedením Ing. Vladimíra Volko.

Těšíme se na další setkání třeba zrovna s Vámi.

 

    
 
Poněkud netradičně byl připraven poslední ročník semináře  TOP CLASS pro všechny, který proběhl v termínu 23.-25. listopadu 2016 opět v hotelu Horal ve Velkých Kalovicích.

Tentokrát jsme propojili současné trendy managementu s ohlédnutím do „historie“ a připomenuli jsme si osobnost Tomáše Bati a využití jeho myšlenek pro moderní řízení. Obě prolínající se témata odborně zvládli Ing. Mgr. Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a Ing. Vladimír Volko, pravidelný host již jmenovaného semináře.

Příjemným zpestřením byla přednáška Mgr. Romana Burdy na téma "Sebediagnostika pohybového aparátu aneb svépomoc při bolestech" s praktickými ukázkami "na vlastní kůži".

Těšíme se na další setkání na podzim 2017.

      
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15